gelbasla.com bir AB-ilan.com markasıdır
  • tr

Finans ve Muhasebe Sorumlusu 1466 gösterim18 başvuru

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) olarak İstanbul’daki ofisimizde tam zamanlı çalışmak üzere yeni bir ekip arkadaşı arıyoruz.

Başvuru için özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa İngilizce niyet mektubunuzu newways@wwhr.org adresinden 20 Eylül 2018  tarihine kadar bize iletebilirsiniz.

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

Ekip olarak kadının insan haklarının hayata geçirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlamanın yanı sıra muhasebeden ve finansal raporlamadan sorumlu olacak ekip arkadaşımızın görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Muhasebe:

 • Muhasebeye gelen ve kayıtlara alınacak evrakların muhasebe usul ve esasları açısından uygunluğunu ve yetkili imzalarını kontrol etmek,
 • KİH-YÇ’nin muhasebesini günlük olarak tutmak, cari hesap ödemelerini ve talimatları hazırlamak, dekontları ve ekstreleri almak vb. tüm banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapmak,
 • Personel özlük işlemlerini yürütmek ve aylık SGK prim bildirgelerini ve İŞKUR bildirimlerini hazırlamak,
 • Vergi dairesine verilen Muhtasar, KDV, Damga vb. beyannameleri hazırlamak ve vermek,
 • Dernekler yönetmeliği gereğince yapılması zorunlu olan mali ve idari bildirimleri takip etmek ve yapmak,
 • Mali belgeleri tasnif etmek ve dosyalamak,
 • Bilanço, gelir gider ve diğer mali tabloları hazırlamak,
 • Personel giriş-çıkış işlemlerini ve gerekli tüm resmi bildirimleri yapmak,
 • Portföy yönetimi takip etmek ve buna bağlı olarak muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek,

 

Finansal Raporlama ve Bütçe Takibi:

KİH-YÇ’ nin yürüttüğü tüm program ve projelerin;

 • Gelir-gider durumuna ilişkin finansal rapor hazırlamak ve günlük olarak takip etmek,
 • Bütçelerinin hazırlanmasında ve bütçe takibinde ekibe yardımcı olmak ve düzenli olarak ekibe bilgi sağlamak,
 • Bağımsız mali denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesini organize etmek,
 • Dönem sonunda fon veren kuruluşun talebi doğrultusunda finansal raporları ve mali tabloları hazırlamak,

 

Aranan Özellikler:

 • Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans mezunu (Tercihen muhasebe, iktisat, işletme vb. bölümlerden mezun)
 • Tek düzen hesap planına vakıf, tercihen Logo-G3 programlarını bilen
 • Muhasebe alanında en az 2 yıl iş tecrübesi
 • İyi düzeyde sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce bilgisi
 • İyi düzeyde Microsoft Office bilgisi
 • Güçlü analitik düşünme ve problem çözme becerileri
 • Ekip çalışmasına yatkınlık
 • Kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında ilgili
 • Sivil toplum deneyimi olan

Diğer Bilgiler

 • Sektör Sivil Toplum
 • İlan Süresi Doldu
Bu ilanı paylaş

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler (KİH-YÇ), Türkiye’de ve uluslararası düzeyde kadının insan haklarını, eşitliği ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını savunan bağımsız bir kadın sivil toplum örgütüdür. 1993 yılında, Türkiye’de ve dünyada kadının insan haklarını geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Adı, aynı yıl Viyana’da yapılan Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda kadın haklarının insan hakları olarak tanımlanmasından esinlenilerek verilmiştir. KİH-YÇ, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışır. 20 yılı aşkın süredir çalışmalarını aralıksız sürdüren ve önemli uluslararası ödülleri bulunan KİH-YÇ, yıllar içinde sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda tüm dünyada tanınan bir kadın örgütü haline gelmiştir.

KİH-YÇ, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının hayata geçmesi çerçevesinde sürdürülebilir bir değişim ve dönüşümü hedefler. Bu değişimin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere her düzeyde gerçekleşmesi için çalışır. Gerçek ve kalıcı dönüşümün, kadınların eşitlik ve hak mücadelesinin tüm düzeylerde ve birbiriyle ilişki içinde yürütülmesiyle sağlanabileceğine inanır. Bu çerçevede kadının insan haklarına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve kadınları ilgilendiren çeşitli konular (kadına yönelik şiddet, eğitim, ekonomik haklar, yasal haklar, cinsellik, doğurganlık hakları, kız çocuklarının hakları gibi) arasındaki bağlantıları dikkate alarak çalışmayı esas alır. Kadınlarla ilgili ulusal yasal mevzuatın ve uluslararası belgelerin kadınlar lehine düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Türkiye ve dünyadaki kadın platform ve koalisyonlarında aktif olarak yer alır.

Programlarımız
• KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı)
• Savunuculuk
• Feminist bilgi üretimi ve paylaşımı

Firmanın Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları
gelbasla.com, AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait bir sitedir. AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, iş arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 29.04.2016 tarihli, 852 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.