gelbasla.com bir AB-ilan.com markasıdır
  • tr

MSB Hukuki Destek Sorumlusu (RSD Legal Advisor) (Istanbul) 1447 gösterim2 başvuru

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

 Pozisyon Duyurusu:  MSB Hukuki Destek Sorumlusu (RSD Legal Advisor) (Tam Zamanlı; Istanbul)

Duyuru Tarihi ve Referansı: 15.03.2018 / M-2018-03-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

 Mülteci Hakları Merkezi,

 • savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;
 • sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;
 • sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;
 • kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

 1- Çalışma Yeri: Istanbul

 2- Görev ve İş Tanımı:

 Bu pozisyon, kurumun Türkiye’de BMMYK Türkiye Temsilciliği’nin BMMYK’nın genel yetki alanı (Mandate) içinde yürüttüğü “mülteci statüsü belirleme” (MSB) prosedürüyle ilgili konularda, özellikle de BMMYK MSB prosedüründe hakkında olumsuz karar verilmiş kişilere, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak, BMMYK iç itiraz usulleri konusunda sağladığı hukuki destek hizmetleriyle ilgili çeşitli iş ve süreçleri desteklemek üzere görev alacaktır. Bu pozisyon, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun Hukuksal Koruma Departmanı içinde, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

 • Hakkında BMMYK MSB prosedüründe birinci aşama (first instance) ya da itiraz aşaması (appeal) değerlendirmesi neticesinde olumsuz statü kararı verilmiş danışanlara, red gerekçeleri ve BMMYK iç itiraz yolları konusunda danışmanlık sağlamak;
 • BMMYK MSB prosedüründe hariçte bırakma (exclusion), verilmiş statünün iptali (cancellation) gibi zorluk derecesi yüksek prosedür ve/veya statü değerlendirmelerine tabi danışanlara sözkonusu prosedürler ve ilgili BMMYK iç itiraz yolları konusunda danışmanlık sağlamak;
 • Gerekli görüldüğünde, hukuki temsilci vasfıyla, kişiler adına BMMYK Türkiye Temsilciliği’yle temas etmek, BMMYK Türkiye Temsilciliği’ne yazılı ve sözlü sunumlar yapmak;
 • Gerekli görüldüğünde, hukuki temsilci vasfıyla, kişiler adına BMMYK Türkiye Temsilciliği’ne birinci aşama olumsuz karar itiraz (appeal) ve kapalı dosyanın yeniden açılması (reopening) talepli dilekçeler hazırlamak ve sunmak;
 • İlgili üst sorumlunun yönlendirmeleri dahilinde, BMMYK Türkiye Temsilciliği’nin MSB uygulamalarıyla ilgili yenilik ve değişiklikleri izlemek ve gerektiğinde kurum-içi bilgilendirmeler yapmak;
 • İlgili üst sorumlunun yönlendirmeleri dahilinde, BMMYK’nın MSB uygulamalarıyla ilgili politika ve tavsiye belgelerindeki yenilik ve değişiklikleri izlemek ve gerektiğinde kurum-içi bilgilendirmeler yapmak;
 • İlgili üst sorumluyla birlikte, kurumun BMMYK Türkiye Temsilciliği’ndeki muhattaplarıyla hukuki destek sağlanan vakalar ve BMMYK Türkiye Temsilciliği’nin MSB uygulamalarıyla ilgili danışma ve istişarelerde bulunmak;
 • Görev verilmesi halinde, kurumun çeşitli illerde avukatlar ve/veya sivil toplum örgütlerine yönelik düzenlediği eğitim ve seminer tipi toplantılarda Türkiye’de ve başka ülkelerde BMMYK’nın genel yetki alanı kapsamında gerçekleştirdiği MSB uygulamaları ve ilgili standartlarla ilgili sunumlar yapmak;
 • Danışanların hukuki destek dosyalarının kurum-içi usuller ve politikalar çerçevesinde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak;
 • Hukuksal Koruma Departmanı tarafından yürütülen faaliyetlerin kurum-içi raporlanmasıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek;
 • İlgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer işleri yapmak.

 3- Beklenen Nitelikler:

 Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

 • T.C. vatandaşı olmak;
 • Üniversite mezunu olmak;
 • İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);
 • Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Kurumsal hiyerarşi, hizmet politikası, protokoller, ve üst sorumlulardan gelecek talimatlar dahilinde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;
 • Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;
 • Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

 • Hukuk fakültesi mezunu olmak;
 • Sığınma hukuku alanında uzmanlaşmaya yönelik ilave eğitim tecrübeleri;
 • İngilizce’ye ilaveten, ilgili başka bir yabancı dilde anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • En az 1-3 yıl çalışma tecrübesi;
 • Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi;
 • BMMYK’nın genel yetki alanı kapsamında gerçekleştirdiği MSB faaliyetleri ile özel olarak BMMYK Türkiye Temsilciliği’nin yürüttüğü MSB faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmak ve/veya çalışma tecrübesi bulunmak;
 • Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;
 • Türkiye’de sığınma ve sınırdışı uygulamalarını düzenleyen ulusal mevzuat, ilgili idari prosedürler ve idare makamları konusunda bilgi sahibi olmak;
 • Sürücü ehliyeti bulunmak.

 Başvuru Yöntemi:

 Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

 • Özgeçmiş; — Özgeçmiş’in
  • adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;
  • varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;
  • mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;
  • adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir.
 • Ön Yazı; — Ön Yazı’nın İngilizce olarak hazırlanması;
  • adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;
  • niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;
  • niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;
  • ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği hususlarını içermesi beklenmektedir.

 Bu pozisyon için başvuru dosyalarının “MSB Hukuki Destek Sorumlusu (İstanbul) – M-2018-03-IST” başlığıyla ve ik@mhd.org.tr adresine email yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Bu ilan, pozisyon için aranan niteliklerde aday veya adayların kabulüne kadar açık kalacaktır. Belirli bir son başvuru tarihi yoktur; ancak başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

Değerlendirme ve Bildirim Süreci:

 Bu ilana istinaden gelen başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin ulaşma sırasına göre değerlendirmeye alınacak; yapılacak ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir.

Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde aday veya adayların belirlenmesi ve kabulüne kadar devam edecektir.

Diğer Bilgiler

 • Sektör Sivil Toplum
 • İlan Süresi Doldu
Bu ilanı paylaş

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

gelbasla.com, AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait bir sitedir. AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, iş arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 29.04.2016 tarihli, 852 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.