gelbasla.com bir AB-ilan.com markasıdır
  • tr

Proje Koordinatörü 3982 gösterim

 

Sözleşme türü:

 

Tam Zamanlı
Sözleşme süresi: Mart 2018 – Mart 2019

 

Çalışma yeri:

 

Ankara

 

Proje hakkında:

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, SPoD, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Ocak 2018 ve Mart 2019 tarihleri arasında yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 5 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana ve Hatay’daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen 2 hizmet biriminden birinde görev alacak şekilde 2 proje koordinatörü işe alınacaktır.

İş Veren Kurum/Yürütücü Şehir – Hizmet Birimi Dil
Kırmızı Şemsiye Derneği Ankara İngilizce
     

 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Proje koordinatörü, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Proje koordinatörünün mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Proje kapsamında çalışan diğer proje koordinatörleri ve ofis sorumlularıyla birlikte eş güdüm içerisinde hareket ederek hizmet birimleri aracılığıyla sunulan hizmetin standart işletim prosedürüne uygun olmasını sağlamak,
 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yapmak, gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak,
 • Projenin finans sağlayıcılarına yönelik raporlamaları hazırlamak, aylık olarak hizmet birimlerinden gelen raporlamaların kalitesini kontrol etmek,
 • Kilit mülteci grupların ihtiyaçlarının ve ilgili paydaş kurumların haritalama çalışması sürecine liderlik etmek. İlgili hizmet birimi çalışanıyla birlikte haritalama çalışması yapmak ve güncel tutulmasını sağlamak.
 • Çalıştığı STK’nın sorumlu olduğu çalışmalara – hizmet birimindekiler de dahil olmak üzere – haftalık/aylık çalışma planlarını oluşturmak ve takip etmek,
 • Hizmet birimi tarafından takip edilen ya da hizmet birimine yönlendirilen vakaların takibini ve düzenli raporlamasının olmasını sağlamak,
 • Telefonla danışmanlık sistemini diğer hizmet birimi ofis sorumlularıyla koordineli olarak organize etmek.
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla irtibat halinde kalmak,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak,
 • Gerekli olması halinde hizmet birimi bulunmayan illere seyahat ederek yerinde vaka takibi yapmak veya hizmet birimi bulunan illerde proje kapsamında görevli sosyal hizmet uzmanıyla koordinasyon içerisinde vaka takibini gerçekleştirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

 

Eğitim   4 yıllık üniversite derecesi
Deneyim  En az 3 yıllık sivil toplum alanında profesyonel proje yönetimi deneyimi
Dil   Yukarıdaki tabloya bakınız
Bilgisayar Becerisi  MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,
   

Beceri ve ek yetkinlikler:

 

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında koruma hizmeti vermiş olmak ya da vaka takibi konusunda çalışmış tercih sebebidir.
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Arapça, Farsça) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Liderlik ve yönetim becerisine sahip olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren,  güncel bir özgeçmiş  ile birlikte bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun COORD2018 – ANKARA konulu bir emaille app.keyrefugee@gmail.com  adresine gönderilmesi gereklidir.

Başvuru için son tarih 20 Mart 2018, Salı 23.59.

 

Diğer Bilgiler

 • Sektör Sivil Toplum
 • İlan Süresi Doldu
Bu ilanı paylaş
Firmanın Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları
gelbasla.com, AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti.'ne ait bir sitedir. AB Akademi Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Araştırma Yazılım Basın Yayın ve Ticaret Ltd. Şti, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, iş arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 29.04.2016 tarihli, 852 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.