İstanbul İl Koordinatörü (Ref: IST-HR5.2)

İMEP PROGRAMI (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı) İstanbul
Tam Zamanlı 10-24
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1605

Paylaş

İlan Detayları

PROGRAM HAKKINDA

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı tarafından finanse edilen ve genel hedefi, “İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla beceri gelişimini destekleyerek mülteciler ve ev sahibi toplulukların sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdama erişimlerinin kolaylaştırılması” olan Program Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde, Expertise France ve EDUSER tarafından yürütülmektedir.

Programın hedef Grubu aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Örgün eğitime devam etmeyen 14-17 yaş grubundaki Suriyeli ve Türk çocuklar ve gençler
 • Mesleki becerilerinin kısıtlı olması nedeniyle kayıtlı istihdama erişemeyen 18-45 yaş grubundaki Suriyeli ve Türk yetişkinler
 • Çırak öğrenci kabul eden ve edebilecek olan esnaf-sanatkâr işletmeleri başta olmak üzere KOBİ’ler

Programın ilk fazı, Ocak 2020 tarihi itibariyle başlamış, Eylül 2024’de tamamlanacaktır. Programın ikinci fazı planlanmaktadır.

Program, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Mersin illerinde uygulanmaktadır. İkinci fazda iller değişebilir.

Detaylı bilgi için bkz: https://imep.org/

NOT: Bu pozisyon programın uygulama ortağı EDUSER’in sorumluluk alanlarıyla sınırlı olup, ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik mesleki eğitim kurslarına yoğunlaşacaktır. 

Aranan nitelikler:

Genel Mesleki Deneyim:

 • En az 10 yıllık profesyonel çalışma deneyimi.

Özel Mesleki Deneyim:

 • Mesleki eğitim, istihdam/insan kaynakları yönetimi, işgücü piyasası, okul-iş hayatı iş birliği alanlarından en az birinde 5 yıllık deneyim
 • İşyerinde pratik eğitim dahil, mesleki eğitim ve işe yerleştirme konularında doğrudan çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • Mesleki eğitim, çıraklık eğitimi, işyerinde pratik eğitim, istihdam, işgücü piyasası ve/veya okul-iş hayatı işbirliği vb. konularından en az birinde Proje/Program uygulama deneyimi. 
 • Meslek kuruluşları, küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarla ve mesleki eğitim ve istihdam konularında faaliyet gösteren STK’lar ile çalışma deneyimi tercih sebebidir.

Nitelikler ve beceriler:

 • Ön lisans, lisans veya yüksek lisans derecesi
 • İngilizce tercih sebebidir
 • Bilgisayar okuryazarlığı
 • Mükemmel iletişim ve analitik becerisi
 • Raporlama yeteneği

Görev Süresi:

Aralık 2023’den itibaren 9 ay; ikinci faz süreç içinde belirlenecektir.

Görev Yeri:

Görev yeri İstanbul olup, ilk fazda Kocaeli de görev alanına dahildir. Program İhtiyaç duyulması halinde, program illeri arasında seyahat ve çalışma gerekebilir.

IMEP İl Koordinatörünün çalışma bölgesi İstanbul ve Kocaeli olup başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Program tasarımında yer alan İstanbul ve Kocaeli illerinde yürütülmesi gereken tüm faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasından İMEP merkez ekibi nezaretinde sorumlu olmak, 
 • Programa ilişkin ilde/illerde yapılması öngörülen faaliyetlerin Program Yetkilileri ile birlikte planlanmasına destek vermek,
 • Program faaliyetlerinin il düzeyinde başarı ile sürdürülmesi için programın yararlanıcısı olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun alt örgütleri başta olmak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda Program Yetkililerini desteklemek,
 • Yetişkinlere yönelik meslek kurslarına ilişkin aşağıdaki başlıca çalışmaları yürütmek;
  • İlin işgücü piyasası arz ve talep analizinin tasarımına katkı sunmak,
  • İl işgücü piyasası araştırması kapsamında veri toplama, veri analizi ve raporlama çalışmalarına destek olmak,
  • İl işgücü arz ve talep hareketlerini yakından takip etmek; il işgücü analiz raporlarını sürekli güncellemek
  • Meslek kurslarını ilin işgücü arz ve talep dinamiklerine göre istihdam odaklı olarak planlamak,
  • Meslek kurs programlarının yerel/işletme taleplerine uygun olarak geliştirmek/revize etmek,
  • Kurslara ilişkin tüm idari ve lojistik süreçleri takip ve koordine etmek
  • Meslek kurslarını başta seçilmiş yetişkin eğitim kurumları ve işletmeler olmak üzere ilgili kesimlerle işbirliği içinde uygulamak,
  • Yetişkinlere yönelik meslek kursu faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve İMEP Merkez ekibinin belirlediği sistem ve formatta raporlanması
 • Meslek kurslarını tamamlayanların işe yerleşilmesi sürecini yönetmek ve izlemek
 • Meslek Eğitim Merkezleri (MEM) ile yakın işbirliği içinde, Program kapsamında gençlerin çıraklık eğitimine kayıtları ile ilgili süreci hızlandıracak ve kolaylaştıracak destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • İMEP Merkez Ekibi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, ilde yapılması öngörülen diğer etkinlikleri (sosyal uyum, Türkçe dil kursları, meslek danışmanlığı ve kariyer rehberliği, dayanışma ve forumlar, iletişim ve farkındalık çalışmaları, vb.)  planlamak, uygulamak ve raporlamak, 
 • Yetişkin yabancılara ilişkin Türkçe dil kursları düzenlemek ve çalışma izinlerine ilişkin çalışmaları koordine etmek
 • Programın genelinde düzenlenecek etkinliklere (toplantı, konferans, yarışma, farkındalık kampanyası vb.)  destek vermek,
 • İl/illerde görev alacak diğer personeli izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
 • Programın ilde uygulanması sırasında karşılaşan sorunları ve fırsatları Program Merkez Ekibi ile paylaşmak ve önerilerde bulunmak,
 • Programın ilde hedef gruplara tanıtımına ve görünür kılınmasına destek vermek ve bu konuda Program Merkez Ekibi ile koordinasyon içinde çalışmak, il düzeyinde planlanan tanıtım ve farkındalık çalışmalarını yürütmek, izlemek ve raporlamak
 • Programının il düzeyinde sağladığı gelişme ve etkilere ilişkin veri ve kanıtların derlemesi ve raporlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Program Merkez Ofisi tarafından verilen programla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

 

Çalışma Dili:

Çalışma dili Türkçe’dir.

Türkçe ve/veya İngilizce CV’nizi IMEP Program Kontrat Müdürü Tezay Karagül tezay@eduser.com.tr adresine 27.11.2023 saat 17:00’ye kadar göndermenizi rica ederiz.

Sadece görüşme yapılacak kişilere dönüş yapılabilecektir. Kriterleri karşılamayan kişilerin CV’lerini göndermemesi önemle rica olunur.

İMEP PROGRAMI (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı)

“Improving the Employment Prospects for The Syrian Refugees and Host Communities by Providing High-Quality VET and Apprenticeship in Turkey” namely, “IMEP – VET4JOB” Program which is to be implemented by Expertise France (EF) and its implementing partner EDUSER between 2020-2023 with the financing of the European Union (EU) as part of the Facility for Refugees in Turkey (FRIT), has started by January 2020 and will continue for 4 years.
The final beneficiaries of the programme are Ministry of National Education (MoNE) and Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen (TESK) and the contracting authority is Delegation of the European Union to Turkey (EUD).

Benzer İlanlar