İzleme & Değerlendirme Görevlisi (İstanbul) (Ref: ID-2021-03-IST)

Mülteci Hakları Merkezi İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 4226

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  İzleme & Değerlendirme Görevlisi (Monitoring and Evaluation Officer) (Tam Zamanlı; Istanbul)

İlk Duyuru Tarihi ve Referansı: 17.03.2021 / ID-2021-03-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: İstanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, kurumun proje faaliyetlerinin taahhütlere uygun bir şekilde yürütülmesi, faaliyet verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması, faaliyetlere ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasına dair iş ve süreçleri desteklemek üzere, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi bünyesinde çalışan İzleme ve Değerlendirme Birimi içinde görev yapacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, Birim Sorumlusu ve ilgili üst yöneticiye bağlı olarak, aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

  • Proje faaliyetlerinin taahhüt edilmiş olan takvim ve içerikte yürütülmesiyle ilgili iş ve süreçlere destek vermek;
  • Projelerin izleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili işlerin takvimlenmesi ve planlaması, planlar dahilinde yerine getirilmesiyle ilgili süreçlere destek vermek;
  • Proje faaliyetlerinin ilgili amaçlar, hedefler ve göstergeler ışığında izlenmesi ve değerlendirilmesine imkan sağlayacak verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması, belgelenmesi ve saklanmasıyla ilgili süreçlere destek vermek;
  • Proje faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplanan verilere dayalı analizler yapılması, ihtiyaca göre haftalık, aylık ve üç aylık periyotlarda raporlar hazırlanmasıyla ilgili süreçlere destek vermek;
  • Proje faaliyetleri ile yararlanıcılara ilişkin kayıtların tutulmasında kullanılan çeşitli veritabanı ve diğer yazılımsal araçların teknik yeterliklerinin takibi, geliştirilmesi için tavsiye ve öneriler oluşturmak;
  • Projelerle ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporlama süreçlerine destek vermek;
  • Proje faaliyetlerinin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik tavsiye ve öneriler oluşturulması süreçlerine destek vermek;
  • Birim Sorumlusu ve ilgili üst yöneticinin belirleyeceği diğer işleri yapmak.

 

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyelerinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Üniversite mezunu olmak;

·       İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

·       İlgili bir alanda en az 1-3 yıl çalışma tecrübesi;

·       Proje uygulamalarında izleme ve değerlendirme (monitoring and evaluation) süreçleri, ilgili kavramlar ve araçlar konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak;

·       Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Verili kurumsal iş bölümü ve yetki paylaşımları, hizmet politikası, iş protokolleri dahilinde, bağlı çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;

·       Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       Göç/sığınma veya insani yardım alanında proje-bazlı faaliyetlerle ilgili çalışma tecrübesi;

·       Sivil toplum örgütlerinde çalışma tecrübesi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma alanına dair genel durum, mevzuat ve uygulamalar, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;

·       Sürücü ehliyeti bulunmak.

4- Başvuru Usulü:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in Türkçe olarak hazırlanması;

o   adayın eğitim geçmişi, profesyonel ve gönüllü çalışma tecrübeleri;

o   bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı yeterlik seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   geçmiş çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

·       Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın İngilizce olarak hazırlanması;

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;

o   niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;

o   niçin pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;

o   ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği

hususlarını içermesi beklenmektedir.

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının “İzleme & Değerlendirme Görevlisi – ID-2021-03-IST” başlığıyla, belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.

5- Değerlendirme Süreci:

Eksiksiz ve belirtilen usüle uygun olarak iletilen bütün başvuru dosyaları, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği değerlendirilen adaylar görüşmeye davet edilmektedir. Görüşme gerçekleştirilen tüm adaylara olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmaktadır. Maaş ve diğer çalışma koşullarına dair hususlar iş teklif aşamasında paylaşılmaktadır. Değerlendirme süreci, bu pozisyon için öngörülen işe alımın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Başvuru yoğunluğu nedeniyle, yalnızca görüşmeye davet edilmesi uygun görülen adaylara geri dönüş yapılabilmektedir. Bununla beraber, öngörülen işe alım tamamlanana kadar, ilana gelen bütün başvurular değerlendirme sürecinde kabul edilmektedir. Öngörülen işe alım tamamlana kadar ilgili ilan askıda kalacak ve yeni başvurular incelenmeye devam edilecek; işe alımın tamamlanması halinde ilgili ilan kaldırılacaktır.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar