İzleme & Değerlendirme Sorumlusu (Ref: GIZ 001)

Kızıltepe Lider Kadın Derneği Mardin
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 802

Paylaş

İlan Detayları

 

İŞ İLANI

Kızıltepe Lider Kadın Derneği büyüyen ekibinde yer alacak ve aşağıda belirtilen iş tanımını gerçekleştirebilecek özelliklere sahip İzleme & Değerlendirme Sorumlusu aramaktadır.

 

Pozisyon:

İzleme & Değerlendirme Sorumlusu

Çalışma Alanı:

Proje faaliyetlerinin İzleme & Değerlendirme süreçlerinin yönetimi

Ana Sorumluluk Alanı:

Projenin tüm İzleme ve Değerlendirme işlemlerinin yapılması,

 İdari işlere destek verilmesi,  Şikayet Mekanizması ile ilgili işlerin takip edilmesi

 

 

İzleme & Değerlendirme Sorumlusu İş Tanımı

 • İzleme & Değerlendirme Sistemin kurulumunu sağlamak ve araçlarının geliştirilmesinde İzleme & Değerlendirme birimini ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Proje faaliyetlerinin kalitesini artırmak için yürütülecek çeşitli veri toplama süreçlerine aktif yönetimini sağlamak (Yararlanıcı bilgileri toplama, doğrulama, memnuniyet ölçme, ilk test ve son test, anket formları, FGD toplantılarını düzenlemek ...vb.),
 • Proje ortaklarıyla uygulanacak değerlendirme çalışmalarına katılmak,
 • Elektronik veri toplama araçlarını aktif olarak kullanmak,
 • Veri toplama süreçlerinde ulaşılan sonuçları ve karşılaşılan zorlukları günlük olarak raporlamak,
 • Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizması ve Bilgi Paylaşma Sistemlerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında etkin rol oynamak,
 • Proje uygulamalarında kurum ve kurum ortağı personelleriyle birlikte çalışarak proje uygulamalarında yararlanıcıların projeye katılımlarını üst düzeye taşımak,
 • Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizmasınca toplanan yararlanıcı şikayetler ve geri bildirimlerini oluşturulacak formatlarda ayda bir raporlamak,
 • Proje boyunca yürütülen her türlü faaliyetin “KLWA, GIZ, BMZ ve WHH Davranış Kurallarına” ve “SPHERE Standartları’nda belirtilen “hesap verebilirlik” prensiplerine uygunluğunu gözlemlemek,
 • Şikayet ve Geri Bildirim Mekanizması ve Bilgi Paylaşma süreci ile ilgili standart operasyon işlemlerini İletişim sorumlusu ile belirten dokümanları oluşturmak ve gerektiğinde güncellemek,
 • Program düzeyinde proje ekibi tarafından ve paydaş kurumlarca üretilecek farklı raporlardan aylık “öğrenme raporları” oluşturmak ve bu öğrenmeler ile ilgili kurum içine sunmak üzere “sunumlar” hazırlamak,
 • Proje ve Şikâyet ve Geri Bildirim ekiplerinin yolladığı günlük raporların takibini yapmak ve gelen bilgileri derlemek,
 • Uygulanan ön değerlendirme, memnuniyet, dağıtım sonrası izleme anketlerinin bulgularını raporlaştırmak, 
 • İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilme, Öğrenme, İnsani yardım temel prensipleri, Şeffaflık, Veri toplama, Veri girişi, Veri temizliği, Veri analizi… Vb. konularda –ihtiyaç durumunda- kurum personeline eğitimler vermek,
 • İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilme, Öğrenme ve Raporlama ile ilgili iş süreçlerinin “standart iş akışlarının” belirlenmesi ve kayıt altına alınıp program personeli ile paylaşmak.
 • Kurumsal kapasite gelişim fırsatlarını değerlendirmek ve bunları programa uygulama noktasında Proje Müdürü ve proje koordinatörü tarafından verilecek görevleri üstlenmek,

Aranan Nitelikler

 • İzleme & Değerlendirme, Denetleme, Şikayet Yönetimi, Halkla İlişkiler, Müşteri ilişkileri… vb. konularda kanıtlanabilir en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak ve proje döngüsü yönetimi konusunda daha önce eğitim almış olmak ya da çalışmış olmak koşuluyla, Fakültelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
 • İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
 • İstatistik, Matematik, Ekonometri
 • Bilgi ve Belge Yönetimi, bölümlerinden birinden mezun olmak,
 • Nitel ve nicel veri analizli yapabilmek ve sonuçları raporlayabilmek; farklı raporlama şablonları yaratabilmek,
 • MS Office programlarını (özellikle Excel, Power Point, Publisher, Visio), SPSS, Visual Basic ve benzeri Veri Tabanı yönetiminde kullanılabilecek programları etkili şekilde kullanabilmek,
 • Veri Görselleştirme programları kullanmış olmak, Veri haritalama programları kullanmış olmak, 
 • İleri seviyede İngilizce biliyor olmak,
 • İnsani yardım sektöründe daha önce en az 1 yıl çalışmış olmak (tercih sebebi)
 • Etkili yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, 
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • Analitik düşünebilen,
 • Ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilen,
 • Ofis teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen,
 • MS Office programlarını kullanabilen (özellikle Excel)
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerliği en az 2 yıl tecilli olan

 

Kızıltepe Lider Kadın Derneği

Kızıltepe Lider Kadın Derneği, Kızıltepe’de kadınların, genç kızların, genç erkeklerin, çocukların ve engellilerin sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, sosyal, politik ve ekonomik süreçlerde daha etkin yer almalarını sağlamak, bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması, yoksulluk ve yoksulluğun yarattığı sorunlarla mücadele etmeye yönelik araştırma, toplumsal savunu, eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur.
Lider, çağdaş, demokratik, dinamik, üretken, bilime, uzmanlığa önem veren; kadınlarımızı ilgilendiren her konuda öncü çalışmalar ve araştırmalar yaparak; çalışan kadın haklarını ve tüketici haklarını eşit şekilde dikkate alarak, içinde bulunduğumuz her alanda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı göstermeden; insana, doğaya ve çevreye saygılı ve faydalı iş ortamları yaratmak, evrensel değerlerdeki uygarlık seviyesinde bir lider kadın kitlesini oluşturmak için sizlerle birlikteyiz.

Benzer İlanlar