İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu (M&E)- Istanbul/Suadiye

IBC (UA Mavi Hilal) İstanbul
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1486

Paylaş

İlan Detayları

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı(IBC)’nın Suadiye Bağdat Caddesinde bulunan merkez ofis ekibimize katılmak üzere, motivasyonu yüksek ve deneyimli bir “İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu” arıyoruz. İşe alınacak ekip arkadaşımız,  tüm saha projelerimizin “İzleme ve Değerlendirme” faaliyetlerinden sorumlu olacak, veri yönetim araçları, raporlama şablonlarını ve program uygulama raporlarını geliştirecek ve elde ettiği analizlere paralel olarak değerlendirme raporlarını Yönetime ve donörlere sunacaktır.

Bu pozisyon belirli süreli ve tam zamanlı bir pozisyondur ve sözleşme, tatmin edici performans ve proje finansmanı koşuluyla yenilenecektir.

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (International Blue Crescent Relief and Development Foundation – IBC), 20 yılı aşkın bir süredir, milliyet, etnik köken, inanç, dil, siyasi görüş, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, genetik veya fiziksel özelliklere bakmaksızın, tüm insanların yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek, açlığı ve eğitimsizliği gidermeye katkıda bulunmak için çalışmaktadır. Hayata geçirilmiş onlarca insani yardım ve kalkınma projesi ile felaket ve sıkıntı yaşayan insanların, özellikle de dünya nüfusunun en dezavantajlı kesiminin hayatlarını iyileştirmeye katkıda bulunmaktadır.

Görev Tanımı:

Sistem Kurulumu

 • Analizleri sağlayacak sağlam bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmek ve uygulamak,
 • Tüm projeler/programlar için, verileri farklı kırılımlarda analiz etmeyi kolaylaştıracak entegre bir veritabanı geliştirmek,
 • Performans göstergeleri ve bunların ölçümü alanlarında proje günlüğü çerçeve matrisinin revizyonuna yardımcı olmak,
 • Detaylı proje çalışma planının geliştirilmesine ve/veya sonuçlandırılmasına yardımcı olmak ve proje faaliyetlerini ve zaman çerçevelerini güncellemek.
 • Ara dönem proje gözden geçirmesi ve etki değerlendirmesi dahil, genel çerçevenin geliştirilmesine yardımcı olmak. (ilgili veri toplama sistemleri ile proje performans izleme planının geliştirilmesini içerir)
 • Mevcut verilerin ve toplama yöntemlerinin kalitesini gözden geçirmek, geliştirmek,
 • Her proje bileşeni ve tüm proje göstergeleri için temel verileri korumak,
 • Yönetim bilgi sistemlerini gözden geçirmek ve gerekli değişiklikler, destek ve kaynaklar üzerinde anlaşmak için gerekirse donörlerle irtibat kurmak,
 • Verilerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için saha ilgili personellerle koordineli çalışmak,
 • Günlük, haftalık ve aylık geri bildirim ve şikayet raporlarını hazırlamak ve denetim otoritesi ve yönetimle paylaşmak,

Koordinasyon ve Uygulanması

 • Performans göstergelerine istinaden başarıyı ölçmek için düzenli olarak veri toplamak,
 • Veri kalitesini düzenli olarak kontrol etmek,
 • İ&D veritabanını korumak ve yönetmek; bulguları analiz etmek ve toplamak,
 • Kalitatif ve kantitatif proje ilerleme raporlamalarını gerçekleştirmek,
 • Elde edilen verilerin analizlerinden yararlanarak, projenin nitel çıktılarını yakalamak için vaka çalışmaları geliştirmek,
 • İ&D bulgularını kullanarak proje performansının iyileştirilmesi konusunda yönetime geri bildirimde bulunmak,
 • Verilerin niteliksel olarak aylık analizini yapmak,
 • Sahalardan gelen veri kalitesini kontrol etmek ve saha ekibinin kapasitesini arttırma çalışmalarında bulunmak,
 • Proje yardım hattı ve diğer geri bildirim ve şikayet mekanizmaları yoluyla gelen bildirimleri cevaplamak/dinlemek, işlemek ve yanıtlamak ve yararlanıcılara rehberlik etmek,
 • Tüm geri bildirim ve şikayet mekanizmalarında görevli personellerin, insani standartlar ve ilkeler konusunda yeterli olduklarından emin olmak, gerekirse eğitim almaları için yönlendirmek,
 • 2 hafta içinde cevap verilmemiş olan şikayetlerin ve hassas içerikli geri bildirimlerin prosedüre uygun olarak inceleme ve yanıt için yönlendirildiğinden emin olmak ve yönetime iletmek (Özellikle çocuk koruma, personelin görevi kötüye kullanması, yolsuzluk ve sahtekarlık ile ilgili geri bildirim ve şikayetler)
 • Yardım hattından, farklı geri bildirim ve şikayet mekanizmaları yoluyla alınan tüm şikayetler ve geri bildirimler için prosedüre uygun bir dosyalama sistemini sağlamak,
 • Tüm geri bildirim ve şikayet sistemlerinin işlevsel olduğundan emin olmak. Doğrulamalarla, uygun ve onaylanmış diğer yollarla, geri bildirimi veren veya şikayeti ileten kişilerin gizliliğinin korunduğundan emin olmak,
 • Farklı geri dönüş ve şikayet mekanizmalarının kesintisiz ve sağlıklı çalışabilmesi için sarf malzemelerinin/kaynakların güncelliğini kontrol etmek. (Basılı formlar, güvenli öneri kutuları, çağrı merkezi vb.)

İletişim

 • İ&D bulguları hakkında raporlar hazırlamak ve İ&D verilerine dayalı sunumlar hazırlamak, yönetime iletmek,
 • Proje Yöneticisine ihtiyaç duyabileceği yönetim bilgilerini vermek,
 • Yönetime ve donörlere İzleme ve Değerlendirme raporlarını sunmak,
 • Projelerin, izleme ve değerlendirme, araştırma ve öğrenme çerçevesinin tasarımından, koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu olmak,
 • Proje Yöneticileri ile koordineli çalışarak, proje tarafından toplanan nitel ve nicel verileri iyileştirmek için sistematik bir izleme planı geliştirmek,
 • Özellikle izleme, raporlama ve yönetişim zorlukları ile ilgili olarak uygulayıcı kurumlara teknik yardım sağlamak, yönlendirmek,
 • Veri Giriş Sorumlularını izlemek ve yönlendirmek amacı ile sahaları düzenli ziyaret etmek,
 • Hassas gruplara yönelik koordinasyon toplantılarına katılarak Vakfı temsil etmek,
 • Proje ortaklarıyla işbirliği içinde güncel programlama yapmak ve Yararlanıcılarla, yardım hattı, yardım masaları, sosyal yardım ve diğer bilgi paylaşım platformları aracılığıyla sunulan bilgilerin paylaşılmasını sağlamak,

Nitelikler

 • İstatistik, Uluslararası Kalkınma, İzleme&Depğerlendirme veya ilgili bir alanda lisans/yüksek lisans derecesi.
 • İzleme& Değerlendirme, İstatistik alanında ayrıca sertifika sahibi olmak
 • AB/Donörler tarafından finanse edilen projelerde, İnsani yardım alanında ve/veya Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu'nda (INGO) İzleme& Değerlendirme görevlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve birebir sorumluluk almış olmak, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle çalışma deneyimi olmak,
 • Program uygulama bilgisi, izleme ve değerlendirme teknik ve uygulamaları hakkında 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Veri kalitesi değerlendirmeleri ve gözetimi ile ilgili tecrübe sahibi olmak,
 • İzleme& Değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarını ve yeni analiz yöntemleri geliştirme yetkinliğine sahip olmak,
 • Anket çalışmaları konusunda deneyimli olmak,
 • Hassas gruplar ve geniş bir kitle ile etkin iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmak, (sorunsuz ve etkili iletişim becerileri bu konumun anahtarıdır)
 • Gelişmiş analitik becerilere sahip olmak,
 • Takım halinde çalışabilme yetkinliğine sahip olmak,
 • Excel, MIS gibi çevrimiçi raporlama araçlarını veya SAS, SPSS, STATA, EPINFO, ENART for SMART, SQL gibi istatistiksel paketleri kullanarak, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip olmak,
 • MS Office bilgisayar uygulamaları becerilerine sahip olmak,
 • Projeler tarafından gerçekleştirilen düzenli Teftiş/Denetimleri de dahil;  raporların ve analizlerin teslim tarihleri ​​altında birden fazla iş önceliği yönetme yeteneği ve gelişmiş olmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı İngilizce dil becerisine sahip olmak,(Arapça bilgisi avantaj sağlayacaktır)
 • Erkek adayların askerliğini tamamlamış olmak,
 • Türk Vatandaşı olmak.

Yukarıda belirtilen nitelikleri karşılayan ilgilenen adayların İngilizce özgeçmişlerini sunmaları gerekmektedir. Mülakat için sadece gerekli kriterleri karşılayan adaylarla irtibata geçilecektir. Maaş, IBC'nin proje bütçesine uygun maaş politikasına dayanmaktadır. Telefonla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IBC (UA Mavi Hilal)

IBC, a young and dynamic NGO, was initiated by a handful of idealist businessmen, who wanted to provide input in improving the lives of the people suffering, especially the most disadvantaged section of the world population.
Since more than 19 years, IBC has been working to help in alleviating human sufferings, hunger, illiteracy among all people regardless of nationality, ethnicity, race, color, social origin, religion, belief, language, political opinion, gender, age, and sexual orientation, genetic and physical features.

Benzer İlanlar