İzmir Kent Hakkı Merkezi Proje Koordinatörü (Ref: İDA1)

İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği İzmir
Tam Zamanlı
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),Türkçe (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 898

Paylaş

İlan Detayları

İZMİR KENT HAKKI MERKEZİ

 

İş Unvanı: Proje Koordinatörü

Sözleşme Türü: Tam Zamanlı – 20 ay

Başvuru Başlangıç Tarihi: 19 Eylül 2020

Son Başvuru Tarihi: 05 Ekim 2020

İlk Değerlendirme Sonucu: 07 Ekim 2020

Çevrimiçi Tanışma/Mülakat: 09 Ekim 2020

İşe Başlangıç Tarihi: 15 Ekim 2020

 

İş Tanımı:

İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği (İDA – İzmir Dayanışma Akademisi) ve Centre for Democracy and Peace Research (CDPR) ortaklığında yürütülecek ve Ekim 2020’de başlayıp 20 ay sürecek “İzmir Kent Hakkı Merkezi” projesinde koordinatörlük görevini üstlenecek çalışma arkadaşı arıyoruz.

-          İnsan hakları, toplumsal adalet ve kent hakkı konularıyla ilgisi olan,

-          Türkiye’deki insan hakları sorunlarına ilişkin bilgi ve farkındalığa sahip,

-          Tercihen daha önce proje yürütmüş, rapor hazırlamış ya da bir projede yer almış,

-          Güçlü iletişim ve organizasyon becerilerine sahip,

-          Ekip yönetimi deneyimi olan,

-          Yazılı ve sözlü olarak çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe iletişim kurabilecek,

-          MS Office programlarına hâkim,

-          Zaman yönetiminde dikkatli, baskı altında çalışabilecek ve inisiyatif alabilecek,

-          İzmir’de yaşayan ya da işe kabul edildiği takdirde İzmir’de yaşayabilecek

adaylar başvuru yapabilirler.

* Barış İçin Akademisyenler Bildirisi imzacısı ve/veya KHK ile ihraç edilen adaylara öncelik tanınacaktır.

 

Adaydan,

-          Programı ve ekibini koordine etmesini,

-          İzmir Kent Hakkı Merkezi’nin kuruluş faaliyetlerini yürütmesini,

-          Merkezin farklı birimleri ve iştirakçi kurumlar/kuruluşlar arasında ilişki kurmasını,

-          Partnerlerle iletişim kurup, mevcut iletişimi sürdürmesini,

-          Proje sözleşmesinde belirtilen hususlardan ve raporlamadan sorumlu olmasını

bekliyoruz.

 

Adayların, özgeçmişleri ve kısa niyet mektuplarını ekledikleri “İzmir Kent Hakkı Merkezi Proje Koordinatörlüğü” konu başlıklı elektronik postalarını en geç son başvuru tarihinde e-posta adresimize göndermelerini rica ederiz.

 

Centre for Democracy and Peace Research (CDPR), Kasım 2017’de Londra’da kurulan tescilli bir yardım kuruluşudur. Türkiye’de otoriter rejimin yükselişine ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara cevaben, Birleşik Krallık’ta yaşayan akademisyenler tarafından kurulmuştur. İnsan hakları, demokrasi ve adalete yönelik birçok saldırıyla karşı karşıya olan sivil toplumu güçlendirmek amacıyla, eleştirel bilginin üretimi ve yayılmasını destekler; akademisyenler ve diğer toplumsal aktörler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik eder.

 

İzmir Dayanışma Akademisi (İDA), Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni imzaladıkları için devlet baskısıyla karşı karşıya kalan akademisyenler ve destekçileri tarafından 2016 yılında İzmir’de kurulan bir dayanışma platformudur. Devletin otoriter ve baskıcı pratiklerine karşı ses çıkarmayı amaçlar. Bu amaçla, kurulduğu günden bu yana birçok sivil toplum örgütüyle dayanışma içinde, eleştirel düşünceyi ve bilgiyi besleyip yaygınlaştırmayı hedefleyen kamuya açık birçok seminer, atölye, panel ve toplantı düzenlemiştir. Ağustos 2019’da dernekleşen platform, faaliyetlerini İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği bünyesinde sürdürmektedir.

 

İzmir Kent Hakkı Merkezi Projesi, kent sakinlerinin gündelik yaşamda karşılaştıkları önemli sorunları ele almak üzere İzmir’de bir insan hakları merkezi kurmayı amaçlar. Yurttaşların adalete erişim, altyapı, yiyecek ve bakım gibi sorunlarla yüzleşmelerini; daha da önemlisi, bu gündelik sorunları kolektif haklarının ihlali olarak kavramalarını teşvik etmeyi hedefler. Şayet kent modern yaşamın temeliyse, yaşamın olduğu yerse; bu proje, müşterek bağları ve bireysel failliği güçlendirerek, bireyleri kendileriyle aynı ya da benzer izlekleri paylaşanlarla birlikte çözüm bulmaya teşvik ederek bu deneyime müdahale etmek istemektedir. Bu doğrultuda, yerele odaklanırken geniş kapsamlı etkilere ulaşmayı da hedeflemektedir.

İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği

İzmir Dayanışma Akademisi (İDA), Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni imzaladıkları için devlet baskısıyla karşı karşıya kalan akademisyenler ve destekçileri tarafından 2016 yılında İzmir’de kurulan bir dayanışma platformudur. Devletin otoriter ve baskıcı pratiklerine karşı ses çıkarmayı amaçlar. Bu amaçla, kurulduğu günden bu yana birçok sivil toplum örgütüyle dayanışma içinde, eleştirel düşünceyi ve bilgiyi besleyip yaygınlaştırmayı hedefleyen kamuya açık birçok seminer, atölye, panel ve toplantı düzenlemiştir. Ağustos 2019’da dernekleşen platform, faaliyetlerini İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği bünyesinde sürdürmektedir.

Benzer İlanlar