Kapasite Geliştirme Uzmanı

HAYATA DESTEK DERNEĞİ İstanbul
Kapasite Geliştirme Uzmanı
Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1628

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir. 

Biz, ‘Mülteci Destek,’ ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma,’ ‘Afete Hazırlık’ ve ‘Sivil Toplumu Güçlendirme’ programları dahilinde özetle, Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş-göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle ihtiyaç analizlerimizle belirlediğimiz en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini dert ediniyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma doğru evrilelim diye çalışıyoruz. 

Bütün bu işleri, Kadıköy’deki merkez binamız ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız çatısı altında yapıyoruz.  

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, 350’ye yakın bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz. 

2016’da 15 milyon euro, 2017’deyse 6 milyon euro’yu aşan bütçelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve hakkımızda başka bilgileri  www.hayatadestek.org adresinden inceleyebilirsiniz. 

Ayrıca çalıştığımız alana dair savunuculuk çalışmaları da yaptığımız sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz. 

Hayata Destek Derneği, İstanbul'da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Kapasite Geliştirme Uzmanı olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır. 

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Hayata Destek Akademi ve dış kapasite geliştirme stratejilerinin geliştirilmesi, ilgili iş planlarının oluşturularak uygulama sürecini yönetmek, Hayata Destek Akademi odak kişisi olarak kurum içi ve dışı tüm iletişim ve koordinasyon ve raporlama süreçlerini yönetmek,
 • Hayata Destek Akademisi Çalışma Grubuna liderlik etmek, alt çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,
 • Akademinin dijital platformunun geliştirilmesi, eğitimler ve kaynakların platforma aktarılması ve takibi süreçlerini ilgili birim ve departmanlarla yürütmek,
 • Akademi iç ve dış eğitmen ve insan kaynağı havuzlarının oluşturulması sağlamak,
 • İletişim ve Kaynak Geliştirme departmanı ile yakın çalışarak akademinin kurumsal kimlik çalışmalarına, kaynak geliştirme strateji ve planının hazırlanıp uygulanmasına destek vermek,
 • İlgili ekiplerle projelerdeki dış kapasite ihtiyaç tespiti, kapasite geliştirme planlarının geliştirilmesi, ilgili araç ve rehberlerin geliştirilmesi, eğitimlerin tasarımı, planlaması, organizasyonu, etki değerlendirmesinin yapılmasını ve ilgililere raporlanması sağlamak,
 • Tüm eğitimlerin, modüllerin ve materyallerin veri tabanının ve eğitim katılımcı listelerinin güncel tutulması ve sertifikasyonlarının sağlanması,
 • Eğitimler kapsamında ilgili satın almaların takibinin yapılması,
 • İlgili proje geliştirme süreçlerine ve proje raporlarına katkı sağlamak

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Kapasite geliştirme ve eğitim alanlarında en az 5 yıl deneyimli,
 • Tercihen insani yardım alanında tecrübeli, Türkiye’deki mevcut bağlama hâkim,
 • Profesyonel seviyede İngilizce ve Türkçe dil bilgisine sahip,
 • Stratejik planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz.

Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.    

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir. 

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin

Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”   

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar