Kıdemli İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilirlik ve Öğrenim (İDHÖ) Görevlisi (Ref: SEVKAR-MEAL)

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı İstanbul
MEAL Koordinatörü
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 859

Paylaş

İlan Detayları

İş Özeti

Kıdemli İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilirlik ve Öğrenme Görevlisinin asli rolü, SEVKAR’ın İDHÖ politikalarına ve prosedürlerine uyulmasını ve bunların nitelikli bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Bu görevi yapacak olan kişi, doğrudan doğruya program personeliyle birlikte çalışarak, sahada yüksek nitelikte izleme ve değerlendirme uygulamalarının yapılmasını sağlayacaktır. İşe alınacak olan kişiden, işlevsel İDHÖ sistemleri ve veri toplama araçları geliştirilmesine destek olması; nitel ve nicel yöntemler kullanarak veri toplaması; veri girişi ve analizi yapması; bağlı çalışanlarla izleme ve değerlendirme çalışmalarına yardımcı olması beklenecektir. İDHÖ pozisyonu, tüm SEVKAR personeliyle ve bağlı çalışanlarla yakın bir iletişim ve koordinasyon gerektirmektedir. 

 

Başlıca Görevler ve Sorumluluklar

 • Fon veren kuruluş ve SEVKAR İDHÖ Politikaları ve Prosedürleri ile uyumlu bir şekilde, Proje Çerçeveleri ve İDHÖ planları da dâhil olmak üzere nitelikli İDHÖ sistemleri tasarlanması süreçlerine liderlik etmek. 

 • En iyi yöntemler ve mevcut araçların kullanımıyla, nitelikli veri toplama araçlarının tasarlanması süreçlerine liderlik etmek. 

 • Proje için İDHÖ operasyon kılavuzları hazırlayıp sürekli olarak güncelleyerek, İDHÖ ile ilişkili tüm belge ve araçların düzenli, güncel ve ulaşılabilir olmasını sağlamak. 

 • Program personeliyle birlikte çalışarak, veri yönetimi, veri temizliği, analiz ve öğrenme mekanizmaları da dâhil olmak üzere izleme ve denetleme planlarının uygulanmasını sağlamak; kazanılan deneyimler ışığında bu sistemleri geliştirmek. 

 • Bağışçılara vaktinde nitelikli raporlar sunulmasını sağlamak üzere veri analizi çalışmalarına liderlik etmek. 

 • Proje ekibinin program verisi toplamasına ve verileri analiz etmek üzere yaptığı çalışmalara destek olmak; verilerin programlar çerçevesinde kullanılmak üzere sistematik şekilde analiz edilmesine dönük ‘öğren ve uygula’ etkinliklerini ve istişare toplantılarını desteklemek; öğrenilenleri belgeleyip program tasarımı ve uygulamalarına dâhil etmek. 

 • Bütçenin, tüm projelerin İDHÖ masraflarını içerecek şekilde geliştirilmesine destek olmak. 

 • Düzenli olarak saha izleme ziyaretleri yapmak.

 • Gerekli program değerlendirmelerinin (etki, temel, orta vade, nihai vs.) uygulanmasını koordine etmek ve önerilerin analiz ve formüle edilmesine destek olmak. 

 • Topluluk üyeleri ve yararlanıcıların tercihlerini yansıtacak geri bildirim ve yanıt kanallarının geliştirilmesine ve uygulamaya konmasına liderlik etmek. 

 • Yararlanıcı geri bildirimlerinin yeterli derecede belgelendirilmesini, ele alınmasını, analiz edilmesini ve program ekipleri tarafından kullanılmasını sağlamak. 

 • İDHÖ ve program ekiplerinin, İDHÖ planlarını ve araçlarını, veri izleme ve istişare toplantıları çerçevesinde, saha bağlamındaki değişimler ve ihtiyaçlara göre düzenli olarak gözden geçirip gereğince düzenlemesini sağlamak. 

 • Bilişim personeliyle birlikte çalışarak İDHÖ veritabanını sisteme dâhil etmek ve İDHÖ veritabanının değerini ve yararlılığını en üst düzeye çıkarmak.

 

Aranan Nitelikler 

 • İzleme ve Değerlendirme alanında en az 3 yıllık çalışma deneyimi

 • Lisans derecesi (Uluslararası kalkınma, ekonomi, istatistik veya ilgili bir alanda)

 • Yukarıda belirtilenlerin dışında, fazladan eğitim bir ölçüde deneyim; fazladan deneyim de bir ölçüde eğitim olarak değerlendirilebilir. 

 • Proje izleme ve ilgili veri toplama konusunda deneyim

 • Veri analizi sistemleri (örn. PowerBI, Comcare) kullanma konusunda deneyimli olmak tercih sebebidir.

 • Akıcı şekilde İngilizce konuşma ve yazma

 • MS Windows ve MS Office paketlerini (Excel, Word, PowerPoint) kullanma deneyimi

 

Bireysel Beceriler

 • Doğru kararlar alma, analiz etme ve sorun çözme

 • İlişki yönetme ve yerel ortaklarla yakından çalışma

 • Proaktif, sonuç odaklı ve hizmet odaklı olma

 • Ayrıntılar konusunda dikkatli olma, titizlik ve verilen sorumlulukları yerine getirmede dakiklik

 

Kuruluş çalışanlarının tamamının (tüm SEVKAR personelinin) taşıması beklenen özellikler

Aşağıda belirtilen nitelikler, SEVKAR’ın misyonu, değerleri ve temel ilkelerine dayanmakta ve her SEVKAR çalışanı için, sorumluluklarını yerine getirme ve istenen sonuçları elde etme konusunda temel dayanak teşkil etmektedir. 

 • SEVKAR Davranış Kuralları’na iyi uyum sağlama 

 • Meslekî gelişime açık olma

 • Ortak çalışmaya açık olma

 • Hesap verebilirlik

 

Uyarı Bu iş tanımı, pozisyon için gerekli beceriler, çalışmalar, görevler ve sorumlulukların tamamını içermez. 

Başvuranlardan referans(lar) sunmaları istenecektir. 

Lütfen en geç 15 Kasım 2020’da, referans(lar) ve başvurunun niyetini açıklayan bir ön yazıyla birlikte CV’nizi yollayınız. Ön yazı ve referans içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.