Koruma Program Yöneticisi (Ref: KPYIST2209)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ İstanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2109

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2021 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Koruma Program Yöneticisi olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Çocuk koruma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ruh sağlığı ve psikososyal destek, hukuk ve sosyal hizmet alanlarında ihtiyaçların ve stratejik önceliklerin belirlenmesini sağlama,
 • Koruma programının standartlarını belirleyerek rehber ve araçların geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlama, gerekirse bu araçları ihtiyaca göre güncelleme,
 • Alt sektör yöneticilerinin ve uzmanların ana sorumluluk alanlarına uygun, saha ihtiyaçları ile uyumlu ve program kalitesine uygun şekilde çalışmalarını sağlama,
 • Koruma proje yöneticilerini kalite açısından süpervize etme, projenin kaliteli yürütülebilmesi için eğitim, yerinde destek ve toplantılar ile destek verme,
 • Donörler için koruma programını ilgilendiren konularda odak kişisi olma, koruma projelerinin donor izleme ziyaretlerine hazırlık sürecinde destek verme ve ziyaret sırasında katkı sunma,
 • Koruma programında düzenli planlama, deneyim paylaşımı ve kapasite geliştirme için toplantı, çalıştay ve eğitimler düzenleme,
 • Savunuculuk faaliyetlerine destek olma ve ilgili verileri, analizleri, mesajları sağlama; gerektiğinde Bakanlıklar, bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetim ziyaretlerinde Saha Koordinatörü’ne veya saha ekiplerine eşlik etme,
 • Uluslararası İnsani Yardım’ın koruma alanındaki gelişme, faaliyet ve yenilikçi fikirlerini takip etme ve dernek geneline yaygınlaştırma
 • Proje tasarım sürecini süpervize etme ve proje tekliflerine koruma uzmanlığını entegre etme; var olan projelerin revizyonuna programatik olarak destek olma

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İnsani yardımda koruma alanında en az 7 yıl deneyimli,
 • Koruma, çocuk koruma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ruh sağlığı ve psikososyal destek, vaka yönetimi, sosyal hizmet ve hukuki destek alanlarına hakim,
 • Ekip yönetimi deneyimi olan ve güçlü yönetsel becerilere sahip,
 • Profesyonel seviyede İngilizce ve Türkçe dil bilgisine sahip,
 • Stratejik planlama ve iş takibi konusunda yetkin,
 • Güçlü koordinasyon ve iletişim becerilerine sahip ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen, 
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar