Koruma Sorumlusu

Pozitif Yaşam Derneği Denizli,İstanbul
Koruma Sorumlusu
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1979

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları

Sözleşme Türü: Tam Zamanlı
Çalışma Yeri: Denizli / İstanbul

Proje hakkında: 

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Kurumunun finansal desteğiyle yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında 7 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana'daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Denizli ve İstanbul hizmet birimlerinde görev alacak şekilde 2 koruma sorumlusu işe alınacaktır

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

Sosyal hizmet uzmanı, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 6 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun gözetimi altında tam zamanlı, ofis içinde (Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman evden çalışma modeli izlenebilir) 09:00 - 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Sosyal hizmet uzmanının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran  Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel destek vermek ve grup danışmanlığı  sağlamak,

 • Mültecilerin yasal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını tanımlayarak bu ihtiyaç ve problemlere yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,

 • Yararlanıcıların hukuki, sağlık, eğitim vb. sorunlarının çözümü için resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

 • Hassas vakaların takibini ve düzenli raporlamasını yürütmek,

 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek, 

 • Hedef gruba yönelik mevcut toplumsal kaynakların tespitini yaparak yararlanıcıların bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

 • Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde ofis sorumlusu ve diğer ekip üyeleri ile koordinasyon içerisinde farkındalık yaratma aktiviteleri ve bilinçlendirme oturumları düzenlemek,

 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek, 

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,

 • Koruma alanında gerçekleşebilecek değişiklikler/yeni düzenlemelerle ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik eğitim, barınma, sağlık, sosyal yardımlar, koruma mekanizmaları ve diğer hizmetlere  erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların  hazırlanmasına destek sunmak,

 • Proje kapsamında çalışan diğer sosyal hizmet uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek, 

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde olarak yapmak,

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

 • Gerekli olması halinde hizmet birimi bulunmayan illere seyahat ederek yerinde vaka takibi yapmak veya hizmet birimi bulunan illerde proje kapsamında görevli sosyal hizmet uzmanıyla koordineli olarak vaka takibini gerçekleştirmek. 

Asgari gereklilikler ve deneyim: 

Eğitim   

Üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmak,

Deneyim  

En az 2 yıllık alanda iş deneyimi 

Bilgisayar Becerisi  

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

   

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında sosyal çalışmacı olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Farsça, Arapça, İngilizce dillerden birini bilmek tercih sebebidir.

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. Türkçe ya da İngilizce  motivasyon mektubunuz ile belirtilen mail adresine (ik@pozitifyasam.org) konu başlığına "KorSor-Denizli2021" yazarak başvuru yapabilirsiniz. İlan 24.10.2021 tarihinde saat 23.59'da kapanacaktır." şununla değiştirebilir miyiz? " Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. Türkçe ya da İngilizce  motivasyon mektubunuz ile belirtilen mail adresine (ik@pozitifyasam.org) konu başlığına "KorSor-Denizli2021" veya "KorSor-İstanbul2021" yazarak başvuru yapabilirsiniz. İlan 24.10.2021 tarihinde saat 23.59'da kapanacaktır.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar