Koruma Sorumlusu (Ref: KSMAR2406)

Hayata Destek Derneği Mardin
Koruma Sorumlusu
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Kürtçe (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Başvuru Linki Görüntülenme : 1085

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005 yılında insani yardım profesyonelleri tarafından kurulan derneğimiz, Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında çalışıyor; Türkiye ve çevresi bölgelerde doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmeye odaklanıyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyoruz. Mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma ve yerelleşmenin güçlenmesine katkı için çalışıyoruz. Sosyal tasarım pazarı olarak tanımladığımız ‘destekar’ markamız aracılığıyla da gündelik ihtiyaçlara yönelik alışveriş pratiğini daha adil ve eşit bir dünyaya destek olma fırsatına dönüştürüyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin koordinasyonunda, ülkenin 13 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca hem Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yerel inisiyatiflere, hem de Ukraynalı mültecilere destek sunan Moldova, Romanya, Polonya, Slovakya, Çekya ve Ukrayna’da yerel insani yardım kuruluşlarına danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, yaklaşık 350 insani yardım profesyoneli görev alıyor. Faaliyetlerimizi, insani yardımın küresel ilkelerine -ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için www.hayatadestek.org adresimizi ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Koruma Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 

 • Diyarbakır ve Mardin illerinde Yerelde sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin (Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve müdahalesi, çocuk koruma, çocuk güvenliği, toplum temelli koruma, sosyal uyum, psikolojik ilk yardım vb.) planlanması, organizasyonu ve uygulaması,
 • Gerektiğinde belirlenen kurumlara kapasite geliştirme kapsamında düzenli mentörlük sağlanması
 • Sahada kırılgan toplulukların karşılaştığı risklere dair ve onlara hizmet sağlayan paydaşların öğrenme ihtiyaçlarına dair ihtiyaç analizlerinin uygulanması,
 • Sahadaki ihtiyaçlara göre işbirliği alanlarının ve projelerin geliştirilmesine katkı sunması,
 • Sahada başka sektörlerde çalışmalar olması durumunda korumanın bu çalışmalara yaygınlaştırılmasını sağlaması, gerekirse çocuk güvenliği ve/veya Cinsel Sömürü ve istismardan Koruma (CSİK) odak kişisi olması
 • Kurumlarla çalıştay, koordinasyon ve yuvarlak masa toplantıları organize edilmesi ve toplantı raporlarının hazırlanması,
 • Hizmet haritası oluşturulması ve yönlendirme mekanizmalarının takip edilmesi,
 • Haftalık ve aylık iş planlarının oluşturulması ve bu planların takibinin sağlanması,
 • Saha koordinasyon toplantılarına katılımın sağlanması ve raporlanmasının yapılması,
 • Veri tabanının eksiksiz bir şekilde tutulmasının sağlanması, gerekli dosyalamanın yapılması,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması ve ilgili yöneticiye sunulması,
 • Proje Yöneticisinin yönlendirmesi ile yerel ve idari yönetimle gerektiğinde iletişim kurulması ve birlikte çalışılması, idari birimlerdeki iş akışlarının takip edilmesi,
 • İhtiyaç halinde sahadaki diğer işlere destek olunması,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun,
 • İnsani yardım koruma alanında min. 5 yıl deneyimli,
 • Yerel yönetimlerle yakından çalışmış olan,
 • Toplumsal cinsiyet farkındalığı yüksek, çocuk koruma çalışmalarında yer almış,
 • Topluluk aktivite çalışmaları yürütmüş olan,
 • Yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve Kürtçe bilen,
 • Tercihen yazılı ve sözlü olarak İngilizce bilen,
 • Tercihen B sınıfı ehliyetin olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Raporlama ve koordinasyon becerisine sahip olan 
 •  Başvuru Süreci:

   

  Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde Çocuk Güvenliği Politikasını; Cinsel Sömürü, İstismar ve Cinsel Tacizden Korunma Politikası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Bu ilana başvurunuzu ilgili politikalarımıza uyacağınıza dair beyanınız olarak kabul ediyoruz.

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Benzer İlanlar