Koruma Sorumlusu (Ref: KSAKDEM)

Save the Children istanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 728

Paylaş

İlan Detayları

ROLE PURPOSE: 

 

Save the Children ve Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, Zeytinburnu ilçesindeki ev sahibi ve mülteci toplulukları destekleyen BPRM destekli projede çalışacak 1 Koruma Sorumlusu  arıyor . Aktiviteler, Zeytinburnu Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilecek ve Aile, Kadın ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından yürütülecektir. Proje Koordinatörünün doğrudan gözetimi altında bulunan Koruma Sorumluları, AKDEM çalışanı olarak AKDEM'de mülteci ve ev sahibi çocuklar ve yetişkinlerle ilgili faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur. Koruma Sorumluları, Zeytinburnu ilçesindeki koruma çekincelerine yönelik hizmetlerde anahtar sorumlular olacaklardır. Koruma Sorumluları, mülteci hakları, faydaları ve sorumlulukları hakkında topluluk farkındalığını arttırmak ve ayrıca mülteci ve ev sahibi topluluk üyelerininin koruma çekincelerini ilgili hizmet sağlayıcılara yönlendirmekten sorumlu olacaktır.

***Bu pozisyon Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde çalışacak ve kontratanacaktır.

Çocuk Güvenliği:

Seviye 3 - Pozisyonun sorumlulukları çocuk ve gençlerle doğrudan ve düzenli temas, iletişim içermektedir.

ROLE PURPOSE: 

Save the Children ve Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, Zeytinburnu ilçesindeki ev sahibi ve mülteci toplulukları destekleyen BPRM destekli projede çalışacak 1 Koruma Sorumlusu  arıyor . Aktiviteler, Zeytinburnu Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilecek ve Aile, Kadın ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından yürütülecektir. Proje Koordinatörünün doğrudan gözetimi altında bulunan Koruma Sorumluları, AKDEM çalışanı olarak AKDEM'de mülteci ve ev sahibi çocuklar ve yetişkinlerle ilgili faaliyetlerin uygulanmasından sorumludur. Koruma Sorumluları, Zeytinburnu ilçesindeki koruma çekincelerine yönelik hizmetlerde anahtar sorumlular olacaklardır. Koruma Sorumluları, mülteci hakları, faydaları ve sorumlulukları hakkında topluluk farkındalığını arttırmak ve ayrıca mülteci ve ev sahibi topluluk üyelerininin koruma çekincelerini ilgili hizmet sağlayıcılara yönlendirmekten sorumlu olacaktır.

ROL KAPSAMI:

Raporlama: AKDEM Proje Koordinatörü

ANA SORUMLULUKLAR:

Proje teslimi, yönetim, koordinasyon

 • Proje Koordinatörünün günlük denetimi ve Koruma Proje Yöneticisi'nin teknik gözetimi altında, merkezde, bilgi oturumları, bilgi yayma, hizmetlere başvuru ve bu başvurularda yararlanıcılara eşlik etmek (refakat) gibi düzenli faaliyetler gerçekleştirmek
 • Proje Koordinatörü tarafından denetlenen, diğer Koruma ve Toplum Katılım Sorumluları ve de AKDEM merkez çalışanları ile işbirliği içerisinde  haftalık faaliyet planları hazırlamak ve bu planların sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
 • Sorumluluğu altındaki proje faaliyetleri ile ilgili haftalık/aylık satın alma planlarına katkıda bulunmak
 • Doğrudan denetiminde olduğu Proje Koordinatörü tarafından talep edildiği şekilde Merkez ekibi ile birlikte haftalık ve ad hoc toplantılara katılmak
 • İlçe içerisindeki hizmetlere yönlendirme sistemlerinin (sağlık, eğitim, psikososyal vb.) ve hizmetlerin haritalandırılmasını sağlamak için Proje Koordinatörünü ve yardımcısını desteklemek
 • Merkez bünyesinde mülteci hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi yaymak ve bilgilendirme toplantıları yapmak
 • Korunma çekincesi, ihtiyacı olan kişileri tespit etmek ve Çocuk Koruma Odak kişisi ile iletişim içinde ilgili hizmetlere refakat etmeyi ve AKDEM çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini de içeren güvenli ve etik yönlendirmeleri gerçekleştirmek ve bu yönlendirmeleri raporlamak
 • Merkez avukatının sağladığı hukuki danışmanlık hizmetini izlemek ve bazı davalar için yasal süreci ve / veya davaların sonuçlanma sürecini desteklemek
 • Acil durumlarda gerektiğinde avukattan teknik destek ile direk davaları yönetmek.

İzleme, Değerlendirme ve Hesapverilebilirlik ve Kalite

 • Project Koordintörüne ve proje izleme sistemine düzenli olarak rapor vermek
 • Katılımcıların katılımını takip edmek ve verilerin zamanında sisteme girişlerinin sağlanması, bilgi aktarımının sağlanması ve Merkezde diğer faaliyetler yürüten diğer proje personeli ile düzenli olarak iletişimde bulunmak.
 • İstenilen şekilde proje aktiviteleri hakkında haftalık ve aylık raporlar üretmek ve teslim etmek.
 • İzleme ve değerlendirme Sorumlusu’nun (MEAL Officer) proje ile ilgili saha ve merkez ziyaretlerini ve sahadaki uygulamalarını desteklemek ve koordine etmek.
 • Ekip toplantılarına katılmak ve gerektiğinde geri bildirim sağlamak.
 • Güvenlik görevlileri / güvenlik odak noktaları ile, güvenlik durumları, önemli olaylar ve toplumdaki gerginlikler hakkında güncel bilgiler sağlayarak, işbirliği yapmak.

Genel

 • Türkiye'deki Çocukların Eğitimi ve Korunması Programlarını desteklemek için gereken görevleri üstlenmek.
 • Kültürel duyarlılığa sahip olmak, ev sahibi topluluğun ve mültecilerinin onuruna her zaman  saygı göstermek
 • Save The Children ve AKDEM’in Çocukların korunma, davranış kuralları, sağlık ve güvenlik, eşit fırsatlar ve diğer ilgili politika ve prosedürlere uymak
 • Merkez Koordünatörü olarak  çalıştığı sürede elde edilen tüm bilgilerin gizliliğini korumak
 • Toplumla olumlu ilişkiler kurmak ve çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için topluluğun katılımını teşvik etmek ve çocuk koruma alanında anahtar mesajlarını geliştirmek ve e ortaklaşa çözümler geliştirmek

YETERLİLİKLERİ

Sonuç Teslimatı

Kişisel sorumluluk üstlenmek ve çocuklara yönelik iddialı hedeflerimizi ortaya koymak için diğerlerini hesaba katıp, sürekli olarak kendi performansını ve/veya takım  organizasyonunu iyileştirmek

Teknik ve profesyonel uzmanlığı uygulama

Gerekli teknik ve profesyonel uzmanlığı en yüksek standartlara uygulamak; Organizasyon içinde ve dışında en iyi uygulamaları teşvik edip ve paylaşmak

Başkalarıyla etkili şekilde çalışmak

Paylaşılan hedeflere ulaşmak için ortak çalışmayı,  çeşitliliği ve değişik bakış açılarını desteklemek. Etkili çalışma için ne zaman yönlendireceğini, ne zaman uygulayacağını bilmek

Etkili iletişim kurmak

Çevresiyle etkili, açıkç ve güvenle iletişim kurmak; Diyalogu teşvik etmek, zamanında ve uygun mesajlar verip, başkalarında güven oluşturmak

NİTELİK VE DENEYİM

İSTENEN ÖZELLİKLER:

 • Sosyal Hizmet, veya benzeri ve ilgili alanlardan üniversite mezunu olup en az 2 yıllık sosyal hizmet alanında profesyonel deneyim sahibi olmak.  
 • Çocuk Koruma, sosyal hizmet, toplum katılımı alanında en az 1 yıl gönüllü veya profesyonel deneyim sahibi olmak
 • Gelişmiş kişiler arası ve iletişim becerilerine sahip olmak
 • Çocuklarla ve / veya gençlerle çalışma geçmişine sahip olmak
 • Arapça veya Farsça veya Dari dillerini biliyor olmak (yazma-okuma)
 • İyi Türkçe bilgisi
 • Çocuk koruma ve toplum bazlı çalışma teknik anlayışa sahip olmak
 • Mükemmel takım çalışanı olmak

Tercih Sebebbi:

 • Akcı Türkçe bilgisi
 • İleri düzey ingilizce bilgisi
 • Mültecilerle çalışma deneyimi
 • STK’lar ile çalışma deneyimi

Ek iş sorumlulukları

Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar ayrıntılı değildir ve rol sahibinin beceri ve tecrübe seviyelerinin makul olup olmadığına bağlı olarak ilave görevleri yerine getirmesi gerekebilir.

Eşit fırsatlar

Rol sahibinin, görevleri SCI Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik politikaları ve prosedürleri uyarınca yerine getirmesi gerekir

Çocuk Güvenliği

Çocukları güvende tutmamız gerekiyor, bu nedenle sıkı geçmiş kontrolleri içeren seçim sürecimiz, çocukların istismara karşı korunma konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor

Çalışanlarımızın Korunması:

Görev sahibinin, görevleri SCI taciz önleme politikasına uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Sağlık ve güvenlik

Rol sahibinin, görevleri SCI Sağlık ve Güvenlik politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirmesi gerekir.

Save the Children

Save the Children invests in childhood – every day, in times of crisis and for our future. In the United States and around the world, we give children a healthy start, the opportunity to learn and protection from harm. By transforming children’s lives now, we change the course of their future and ours.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar