Mali İşler Sorumlusu (Ref: MİSTB1022)

REED Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi Ankara
Mali İşler Sorumlusu
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2639

Paylaş

İlan Detayları

Proje No: P171471

Proje Adı: İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 2022 – 2025 (36 Ay) 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 07.10.2022

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20.10.2022

Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”, ÇSGB, İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından uygulanacaktır.

Projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde istihdam edilmek üzere bir Mali İşler Sorumlusu alınacaktır. Mali İşler Sorumlusu proje süresince 2022 – 2025 yılları arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir.

REED Özel İstihdam Bürosu LTD. ŞTİ. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından beklenen niteliklere istinaden uygun adayların tespit edilmesi noktasında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Aşağıda personelde aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (en az Lisans),
 • Tercihen ileri düzeyde İngilizce bilmek,
 • Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak,
 • Tercihen SAP programına ileri düzeyde hâkim olmak,
 • Finansal verileri açık bir şekilde ifade edebilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • MS Office ve Office 365 uygulamalarına iyi düzeyde hâkim olmak,
 • Ofis ekipmanlarını etkin kullanabilmek (faks, tarayıcı, yazıcı vb.),
 • Tercihen göçmenler ve diğer kırılgan gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen Türk Kızılay veri tabanlarına yönelik deneyimli olmak,
 • İş takibi, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri güçlü olmak,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı çalışmak,
 • İletişim becerileri gelişmiş olmak,
 • Seyahat engeline sahip olmamak

Görev ve Sorumlulukları

 • Satın alma birimi veya personellerden gelen harcama belgelerinin kontrolü ve sisteme kayıtlanmasını sağlamak,
 • Sistem kaydı yapılan tüm harcama/mahsup belgelerinin kontrolünü sağlamak ve onayını vermek,
 • Sisteme kaydı yapılan tüm evrakların dosyalama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Kayıtlara alınan harcama belgelerinin haftalık ödeme listesini hazırlamak,
 • Personele verilecek iş avansı için gerekli evrak kaydını ve kontrolünü sağlamak,
 • Personel iş avansı banka talimatının hazırlamak,
 • Personelin iş/görev avansı harcamasının takibini yapmak, gerekli evrakların sisteme kaydedilmesini ve kontrolünü sağlamak,
 • Kasa giriş ve çıkış işlemlerinin kontrolünü yapmak, takibi ve kasa tutanakları hazırlamak,
 • Haftalık, aylık, yıllık muhasebe-bütçe hesaplarının kontrolü, takibini yapmak,
 • Muhasebe açılış/kapanış, ara cari dönem işlemlerinde Genel Müdürlük tarafından istenilen belge/bilgi/raporlamalarını hazırlamak,
 • Yasal beyanlara ilişkin vergi bildirimlerine ait evrakların sistem kontrolü ve beyannamenin hazırlanmasını sağlamak,
 • Banka ödeme/tahsilat işlemleri ile Genel Müdürlük para aktarım işlemlerini yapmak ve takip etmek,

Firmamız, Türkiye Kızılay Derneği çatısı altında çalışacak uygun personelleri, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel başvuruları, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygunluk gösteren adaylar aşağıda belirtilen iletişim bilgileri alanından başvurularını tamamlayabilir.

Personel seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvurunuzu özgeçmişiniz ile beraber MİSTB1022 referans kodu ile sinem.teber@reed.com adresine yapabilirsiniz.