MEAL ÇALIŞANI (Ref: SEVKAR-MEAL-23)

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı İstanbul
MEAL Officer
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 818

Paylaş

İlan Detayları

İş Ünvanı: İzleme, Değerlendirme, Hesap  Verebilirlik ve Öğrenme (MEAL) Çalışanı 

 

Kurumun Adı: Sevgi ve Kardeşlik Vakfı (SEVKAR)

 

Raporlama: Proje/Program Koordinatörü

 

Yer: İstanbul

 

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı hiçbir ayrım yapmaksızın yardıma ihtiyacı olan, ekonomik ve sosyal olarak zor durumda bulunan, yoksul, yaşlı, engelli, kimsesiz, hasta, çocuk, sığınmacı, göçmen, mülteci, doğal afetler, savaşlar ve diğer toplumsal felaketlerde zarar görmüş olan tüm insanlara, dünyanın neresinde olursa olsun yardımda bulunmak; hukuk, eğitim, sağlık, mesleki eğitim, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ya da bu hizmetlere erişim imkanı sağlamak; toplumsal gelişim, iyileşme, barış, ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile yoksulluğun azaltılması, sağlıklı ve çevreye duyarlı insana yakışır yaşam alanlarının oluşması için çalışmak ve özellikle yukarıda sayılan dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmak için çalışmaktadır. 2015’den bu yana İstanbul, Harbiye ve Hatay, Kırıkhan ilçesinde mülteci ve göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Mültecilere destek sağlayan bir projenin yürütülmesinde çalışacak bir MEAL çalışanı aranmaktadır. 

 

İş Tanımı:

Kıdemli İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilirlik ve Öğrenme  Görevlisinin asli rolü, SEVKAR’ın MEAL politikalarına ve  prosedürlerine uyulmasını ve bunların nitelikli bir şekilde  uygulanmasını sağlamaktır. Bu görevi yapacak olan kişi,  doğrudan doğruya program personeliyle birlikte çalışarak, sahada  yüksek nitelikte izleme ve değerlendirme uygulamalarının  yapılmasını sağlayacaktır. İşe alınacak olan kişiden, işlevsel MEAL sistemleri ve veri toplama araçları geliştirilmesine destek  olması; nitel ve nicel yöntemler kullanarak veri toplaması; veri  girişi ve analizi yapması; bağlı çalışanlarla izleme ve değerlendirme çalışmalarına yardımcı olması beklenecektir.  MEAL pozisyonu, tüm SEVKAR personeliyle ve bağlı çalışanlarla yakın bir iletişim ve koordinasyon  gerektirmektedir. 

Başlıca Görevler ve Sorumluluklar 

 • Fon veren kuruluş ve SEVKAR MEAL Politikaları ve  Prosedürleri ile uyumlu bir şekilde, Proje Çerçeveleri ve  MEAL planları da dâhil olmak üzere nitelikli MEAL  sistemleri tasarlanması süreçlerine liderlik etmek. 

 • En iyi yöntemler ve mevcut araçların kullanımıyla,  nitelikli veri toplama araçlarının tasarlanması süreçlerine  liderlik etmek. 

 • Proje için MEAL operasyon kılavuzları hazırlayıp sürekli  olarak güncelleyerek, MEAL ile ilişkili tüm belge ve  araçların düzenli, güncel ve ulaşılabilir olmasını  sağlamak. 

 • Program personeliyle birlikte çalışarak, veri yönetimi, veri  temizliği, analiz ve öğrenme mekanizmaları da dâhil olmak  üzere izleme ve denetleme planlarının uygulanmasını  sağlamak; kazanılan deneyimler ışığında bu sistemleri  geliştirmek. 

 • Bağışçılara vaktinde nitelikli raporlar sunulmasını  sağlamak üzere veri analizi çalışmalarına liderlik etmek. 

 • Proje ekibinin program verisi toplamasına ve verileri  analiz etmek üzere yaptığı çalışmalara destek olmak;  verilerin programlar çerçevesinde kullanılmak üzere sistematik şekilde analiz edilmesine dönük ‘öğren ve  uygula’ etkinliklerini ve istişare toplantılarını desteklemek;  öğrenilenleri belgeleyip program tasarımı ve  uygulamalarına dâhil etmek. 

 • Bütçenin, tüm projelerin MEAL masraflarını içerecek  şekilde geliştirilmesine destek olmak.

 • Düzenli olarak saha izleme ziyaretleri yapmak. 

 • Gerekli program değerlendirmelerinin (etki, temel, orta  vade, nihai vs.) uygulanmasını koordine etmek ve  önerilerin analiz ve formüle edilmesine destek olmak. 

 • Topluluk üyeleri ve yararlanıcıların tercihlerini yansıtacak  geri bildirim ve yanıt kanallarının geliştirilmesine ve  uygulamaya konulmasına liderlik etmek. 

 • Yararlanıcı geri bildirimlerinin yeterli derecede  belgelendirilmesini, ele alınmasını, analiz edilmesini ve  program ekipleri tarafından kullanılmasını sağlamak. 

 • MEAL ve program ekiplerinin, MEAL planlarını ve  araçlarını, veri izleme ve istişare toplantıları çerçevesinde,  saha bağlamındaki değişimler ve ihtiyaçlara göre düzenli  olarak gözden geçirip gereğince düzenlemesini sağlamak. 

 • Bilişim personeliyle birlikte çalışarak MEAL veritabanını  sisteme dâhil etmek ve MEAL veritabanının değerini ve  yararlılığını en üst düzeye çıkarmak. 

 

Aranan Nitelikler:

 • Proje faaliyetlerinin izleme ve değerlendirilmesinde kullanılan araştırma teknikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olma

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma  (Uluslararası kalkınma, ekonomi, istatistik  veya ilgili bir alanda) 

 • Proje izleme ve ilgili veri toplama konusunda deneyim

 • Veri analizi sistemleri (örn. PowerBI, Comcare) kullanma  konusunda deneyimli olmak tercih sebebidir.

 • Akıcı şekilde İngilizce konuşma ve yazma

 • MS Windows ve MS Office paketlerini (Excel, Word,  PowerPoint) kullanma deneyimi 

 

Beceri ve Ek Yetkinlikler:

 • Mülteci ve göçmenlerle çalışma deneyimi

 • İnsani yardım alanında veya sivil topluma kuruluşlarında çalışma deneyimi

 • Kültürlerarası iletişim gerektiren konularda çalışma deneyimi

 • Türkiye ve dünyadaki mevcut sığınma, iltica ve göç konularında bilgi sahibi olma.

 

İstanbul ilinde yaşama şartı aranmaktadır. 

Önemli Not: Bu iş çağrısı, pozisyona dair yeterlilik ve sorumlulukların kapsamlı bir listesi değildir. Adaylardan referans(lar) göstermeleri talep edilecektir.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş,  güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun SEVKAR-MEAL-23 konulu bir maille basvuru@sevgivekardeslikvakfi.org.tr adresine gönderilmesi gereklidir. Motivasyon mektubu bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2023

 

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Sevgi ve Kardeşlik Vakfı ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.