Medical Activity Manager

Helsinki Citizens Assembly istanbul
Medical Manager
Tam Zamanlı
Başvur

Paylaş

İlan Detayları

Job Profile:

Medical Activity Manager 

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.


Position in the Organization
 
Reports to (Hierarchical): Project Medical Referent (if any) / Field Coordinator
Reports to (Functional): Project Medical Referent  or Medical Coordinator
Job Family: Medical and Paramedical
Supervises (Function):

MLO,Medical Doctor

 

Main Purpose
 
Defining, coordinating and monitoring the medical activities under his/her responsibility according to protocols, standards and procedures in order to ensure the delivery of quality medical care for patients and their communities as well as to improve the health condition of the target population.
Accountabilities

•            Coordinating and supervising the proper functioning of the medical activities of the project, which are the medical assessment and referral of the patient to external facilities/ specialists. 

•             Support the MD on the identification of the beneficiaries considered as emergency cases (SGBV) and the appropriated referral and communication.

•            Relate with PMR/Medco the medical cases that go beyond the common morbidness,according to the medical inclusion criteria.

•            Ensure that the Medical team is following the proper criterias to exit the patient from medical side.

•            Relate with FC the medical expenditures according to the validation table.

•            Lead the medical case discussion with the medical team in order to support on the decision made on a patient; ensure the proper coordination among MD, MLO and Physio beneficiary management; and to systematise the most adapted approach for each patient, in order to capitalise the learning for future similar cases. 


Requirements
   
Education Medical doctor or paramedical degree.
Experience Essential 2 year working experience related to the diploma/degree. Desirable experience in SOIT programs.
Languages        Turkish and English essential.
Arabic is an asset.  
Knowledge Essential computer literacy (word, excel and internet)
Competencies •             Strategic Vision L2 •             Leadership L2 •             People Management and Development L3 •             Service Orientation L3 •             Teamwork and Cooperation L4

Helsinki Citizens Assembly

Helsinki Yurttaşlar Derneği Kuruluş Amaçları ve Kısa Tarihçe
Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.
Faaliyetlerine uluslararası Helsinki Yurttaşlar Meclisi girişimiyle eşzamanlı olarak 1990 yılında başlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 1993 yılında, uluslararası niteliği Bakanlar Kurulu'nca da tanınan bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul'da kuruldu.
Dernek, temel hak ve özgürlükler, barış, çoğulculuk, yurttaşlık ve demokratikleşme alanlarında çalışmalar yürütür. Uluslararası sözleşmelerde de ifade edilen haysiyetli bir yaşam, hukukun üstünlüğü ve adalet, hesap veren, şeffaf ve katılımcı kamu idaresi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerlerin; toplumsal dokuyu ve barışı, şehirleri ve gezegeni tahrip etmeyen bir ekonominin; çatışma ve sorunların barışçı müzakere, istişare ve diyalog yöntemleriyle çözümlenmesi gibi usullerin gündelik hayatta benimsenerek sivil tabanda somutlaşmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefler.
hYd, bu amaçlarını gerçekleştirmek yönünde yerel düzeyde, ülke çapında ve sınıraşan bölgesel ölçeklerde (Balkanlar, Kafkaslar, Akdeniz ve Avrupa Birliği gibi) çalışmalar, sempozyum, seminer, atölye, panel & toplantılar düzenler; yayınlar yapar; benzer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, inisiyatifler, düşünce kuruluşları ve akademik camia ile işbirliğinde bulunur; farklı düzeylerde kamu kurumlarıyla temaslar geliştirir.
Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan, çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.
hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar