Ofis Görevlisi (Ref: TU-IST-22-ADMIN-04)

ICMC İstanbul
Ofis Görevlisi
Yüksek Lisans,Üniversite,Lise
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1430

Paylaş

İlan Detayları

ICMC HAKKINDA

Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (International Catholic Migration Commission-ICMC), göçe zorlanmış ve yerinden edilmiş insanları inanç, ırk, etnik köken ve ulus farkı gözetmeksizin koruyan ve bulundukları yerlerde hizmet veren uluslararası kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Son 30 yıldır ICMC, ABD Hükümeti’nin Mülteci Destek Merkezi anlaşmasının Türkiye ve Ortadoğu (Turkey and Middle East-TuME) uygulama ortağı olarak, ABD Nüfus, Mülteci ve Göçmen Dairesi ile mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmeleri için ortak bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında kuruluşumuz, her yıl bir kaç bin mülteci ve onların ailelerinin ABD’ne yerleşmeleri için gerekli olan bütün aşamalardan geçmelerini sağlamaktadır. ICMC’nin aynı zamanda Lübnan Beyrut’ta bir ofisi bulunmaktadır. Mülteciler Irak, Iran, Suriye ve Afganistan gibi farklı ülkelerden gelmektedirler.

İŞ TANIMI

Ofis Görevlisi, tüm ofisin günlük ihtiyaçların karşılanması ve bu esnada ortaya çıkan sorunların giderilmesini sağlamakla yükümlüdür.

SORUMLULUKLAR

1.        Posta, kargo, kurye ve evrak takiplerinin yapılarak ilgili kişilere teslim edilmesi

2.        Stok veri giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması;

3.        Stok miktarlarının sürekli takip edilerek azalan stoğun siparişinin verilmesi ve raporlanması;

4.        Depo envanterinin (kırtasiye, temizlik, gıda ve toner) tutulması ve raporlanması;

5.        IOM dosya transferlerinin yapılması;

6.        Gerektiğinde temizlik ekibinin koordinasyonunun yapılması;

7.        Dışarıdan alınan hizmetlerin takibinin yapılması ve formlarının saklanması;

8.        Ofis içi envanter kayıtlarının kontrolünün yapılması ve envantere giren/çıkan ürünlerin kayıtlarının tutulup raporlanması;

9.        Ofis içi teknik aksaklıkların giderilmesi veya giderilmesinin sağlanması;

10.      Ofis dışında resmi daire veya özel kuruluşlarla gerekli operasyonel işleri gerçekleştirmesi

11.      Muhasebe evrak arşivinin düzenli bir şekilde tutulması

GEREKLİLİKLER

•             Lise mezunu.

•             MS Office uygulamalarına hakim.

YETKİNLİKLER

Davranışsal

 • Titiz, dikkatli ve sistemli
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Sorumluluk bilincine sahip
 • Kendi iş alanı içinde insiyatif alabilen

Teknik

 • MS Office programlarına hakim

NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

Başvurularınızı en fazla 4 sayfadan oluşan güncel özgeçmişiniz ve motivasyon mektubunuzunuzla birlikte 18 Ekim 2022 tarihine kadar cv.rsctume@icmc.net adresine gönderebilirsiniz.

Lütfen başvurunuzu ilettiğiniz emailin konu içeriğine adınızı ve soyadınızı ve ilan referans numarasını (TU-IST-22-ADMIN-04) ekleyiniz.

Tüm başvurular gizlilik içinde değerlendirilecek olup, yalnızca görüşme için uygun görülen adaylarla irtibata geçilecektir.

Referanslarla mülakat öncesi irtibata geçilebilir.

Son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağını bildirmek isteriz.

ICMC cinsel sömürü ve istismar, taciz, gücün kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili tüm faaliyet ve sorumluluklarında sıfır tolerans politikasına uyan ve uygulanmasını sağlayan bir işverendir. Başvuruların taranması, önceki suistimal kayıtları için inceleme ve referans kontrolünü içerir. ICMC cinsel sömürü, istismar ve tacize ilişkin somut olaylara karışan kişilerin işe alınmasını engellemek için gerekli önlemleri alabilir.

ICMC kültürel çeşitlilik ve birlikteliği gözeterek; herkese din, dil, ırk, cinsiyet, engellilik, cinsel tercihler, inanç ve yaş ayrımı yapılmaksızın eşit istihdam sağlayan bir işverendir.

VERİLERİN KORUNMASI

Başvurunuzu göndererek, ICMC'nin, verdiğiniz bilgileri toplayıp işlediğini kabul edersiniz. Kişisel bilgileriniz yalnızca işe alım amacıyla kullanılacaktır. Başvurunuz kesinlikle gizli tutulacaktır. Her durumda, kişisel bilgileriniz başvuru sürecinin sonuna kadar saklanacak ve daha sonra size bir pozisyon teklif etme şansımız yoksa ilgili mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

Kişisel bilgilerinizi bize gönderdiyseniz, aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu bildirim veya genel olarak kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin şikayetleriniz ve / veya itirazlarınız varsa, lütfen bizimle başvuru adresi üzerinden iletişime geçiniz.

ICMC

The International Catholic Migration Commission (ICMC) is an international non-governmental organization, whose mission is to protect and serve uprooted people, including refugees, asylum seekers, internally displaced people, victims of human trafficking, and migrants - regardless of faith, race, ethnicity or nationality. In collaboration with governmental and non-governmental partners, and through a worldwide network of members, ICMC implements and advocates for right-based policies and sustainable solutions to address global migration challenges. ICMC’s operations are aimed to respond to the needs of vulnerable individuals and communities, and focus on protection, humanitarian assistance, resettlement, migration and development.
Application Address for all ICMC Positions: cv.rsctume@icmc.net
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar