Ofis Koordinatörü

Pozitif Yaşam Derneği Denizli
Ofis Koordinatörü
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1061

Paylaş

İlan Detayları

OFİS SORUMLUSU İŞ TANIMI
Sözleşme Türü: 
Tam Zamanlı
Çalışma Yeri: Denizli

Proje hakkında: 

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında çalışan olan 7 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana ve Hatay'daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Denizli hizmet biriminde görev alacak şekilde 1 ofis sorumlusu işe alınacaktır. 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

Ofis sorumlusu, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 7 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Ofis sorumlusu mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Proje kapsamında çalışan diğer proje koordinatörleri ve ofis sorumlularıyla birlikte eş güdüm içerisinde hareket ederek hizmet birimleri aracılığıyla sunulan hizmetin standart işletim prosedürüne uygun olmasını sağlamak, 

 • Projenin bütçe ve iş planı takibini yapma konusunda proje koordinatörüyle birlikte çalışmak,

 • Projenin finans sağlayıcılarına yönelik  raporlamaları hazırlamak, aylık olarak hizmet birimlerinden gelen raporlamaların kalitesini kontrol etmek, 

 • Kilit mülteci grupların ihtiyaçlarının ve ilgili paydaş kurumların haritalama çalışması sürecini ilgili hizmet birimin bulunduğu ilde liderlik etmek. İlgili hizmet birimi çalışanıyla birlikte haritalama çalışması yapmak,  güncel tutulmasını sağlamak.

 • Çalıştığı hizmet biriminin haftalık/aylık çalışma planlarını oluşturmak ve takip etmek, proje koordinatörünü bilgilendirmek, 

 • Hizmet birimi tarafından takip edilen ya da hizmet birimine yönlendirilen vakaların takibini ve düzenli raporlamasının olmasını sağlamak, bu konuda ilgili diğer çalışanlarla birlikte koordinasyonu sağlamak,

 • Telefonla danışmanlık sistemini diğer proje koordinatörü ile koordineli olarak organize etmek,

 • Yerel kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla irtibat halinde kalmak, 

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak,

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların  hazırlanmasına destek sunmak,

 • Gerekli olması halinde hizmet birimi bulunmayan illere seyahat ederek yerinde vaka takibi yapmak veya hizmet birimi bulunan illerde proje kapsamında görevli sosyal hizmet uzmanıyla koordinasyon içerisinde vaka takibini gerçekleştirmek. 

Asgari gereklilikler ve deneyim: 

Eğitim   

4 yıllık üniversite derecesi 

Deneyim  

En az 3 yıllık sivil toplum alanında profesyonel proje yönetimi deneyimi 

Dil   

İngilizce tercih sebebidir.

Bilgisayar Becerisi  

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,


Beceri ve ek yetkinlikler:
 
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında koruma hizmeti vermiş olmak ya da vaka takibi konusunda çalışmış tercih sebebidir. 

 • Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Arapça, Farsça) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 • Liderlik ve yönetim becerisine sahip olmak. 

 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.


Başvuran kişiler TC vatandaşı olmalıdır.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 3 referans içeren,  güncel bir CV ile (maksimum 2 sayfa) bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunu ön yazı ile göndererek başvurabilirsiniz. Başvuru için son tarih 9 Ağustos 2020 Pazar 23.59.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar