Program Görevlisi (İstanbul) (Ref: P-2019-04-IST)

Mülteci Hakları Merkezi istanbul
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1543

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu: Program Görevlisi (Program Officer) (Tam Zamanlı; Istanbul)

Duyuru Tarihi ve Referansı 19.04.2019 / P-2019-04-IST

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi,

 • savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;
 • sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;
 • sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;
 • kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: Istanbul

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon, kurumun proje faaliyetlerinin taahhütlere uygun bir şekilde yürütülmesi, faaliyet verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması, faaliyetlere ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasına dair iş ve süreçlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu pozisyon, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’ne bağlı olarak çalışacaktır.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun Yönetim ve Program Departmanı içinde Programlar ve Projeler Birimi’nde aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluklar üstlenecektir.

 • Proje faaliyetlerinin taahhüt edilmiş olan takvim ve içerikte yürütülmesiyle ilgili iş ve süreçlere destek vermek;
 • Projelerin izleme ve değerlendirmesiyle ilgili iş ve süreçlere destek vermek;
 • Projelerle ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporların hazırlanmasına destek vermek;
 • Kurumun internet ve sosyal medya iletişim faaliyetleriyle ilgili sorumluluklar almak;
 • Kurumun bilgi kitapçıkları, internet bilgi platformu, videolar, raporlar, görüş belgeleri ve referans kaynaklarını içeren basılı ve görsel yayınlarının çeviri, dizayn, basım ve dağıtım organizasyonlaryla ilgili işlere destek vermek;
 • Yararlanıcı ve danışan veritabanlarına yapılan düzenli bilgi girişlerinin kurum içi protokol ve standartlara uygunluğunun denetlenmesiyle ilgili işlere destek vermek;
 • Kurum çalışma süreçleri ve ürünleri kapsamında toplanan ve derlenen verilerin yasal yükümlülükler ve ilgili kurum standart ve protokolleri çerçevesinde saklanmasına destek vermek;
 • Göçmen ve sığınmacılara yönelik faaliyet yürüten diğer kurumlarla hizmet sunumu süreçleriyle ilgili koordinasyon ve karşılıklı vaka yönlendirmelerine yönelik iletişim ve işbirliği süreçlerine destek vermek;
 • Programlar ve Projeler Birimi içinde ilgili üst sorumlunun belirleyeceği diğer işleri yapmak.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

 • T.C. vatandaşı olmak;
 • Üniversite mezunu olmak;
 • İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;
 • İlgili bir alanda en az 1-3 yıl çalışma tecrübesi;
 • Proje uygulamalarında izleme, değerlendirme ve raporlama ile ilgili kavramlar ve araçlar konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak;
 • Temel sosyal medya iletişim ve bilgisayar becerileri (Microsoft Office);
 • Ekip içinde, diğer ekip üyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Kurumsal hiyerarşi, protokoller ve üst sorumlulardan gelecek talimatlar dahilinde çalışmanın gerektirdiği kişisel özellikler;
 • Çalışma saatleri ile verilen görevlerin eksiksiz tamamlanması ve raporlanması konularında titizlik;
 • Görev ve iş tanımıyla ilgili değişikliklikler konusunda esneklik;
 • Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;
 • Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum İç Yönerge’sinin gerekse yasal mevzuatın belirlediği yükümlülüklere eksiksiz uymak;
 • Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi kimlik unsurları temelinde varolan kişisel farklılıklara saygı.

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

 • Sivil toplum örgütlerinde çalışma deneyimi;
 • Türkiye’de ya da Türkiye dışında göç ve sığınma veya insani yardım alanında çalışma tecrübesi;
 • Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin göç ve sığınma alanında yürüttükleri çeşitli faaliyetlerle ilgili bilgi ve tanışıklığı bulunmak;
 • Türkiye’de göç ve sığınma alanındaki mevzuat, uygulamalar, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak.

Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

 • Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in
  • adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;
  • varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;
  • mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;
  • adayın varsa geçmiş çalışma tecrübeleri yoksa eğitim geçmişi hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

 • Ön Yazı; -- Ön Yazı’nın İngilizce olarak hazırlanması;
  • adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;
  • niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;
  • niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;
  • ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği

hususlarını içermesi beklenmektedir.

Başvuru dosyalarının “Program Görevlisi (İstanbul) – P-2019-04-IST” başlığıyla belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci:

Bu ilana istinaden gelen başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin ulaşma sırasına göre değerlendirmeye alınacak, yapılacak ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Değerlendirme süreci, aranan niteliklerde aday veya adayların belirlenmesi ve kabulüne kadar devam edecektir.

 

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar