Program Sorumlusu (Ref: PSIST2205)

HAYATA DESTEK DERNEĞİ İstanbul
Program Sorumlusu
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2164

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek, 2005’te 5 insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2020 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Program Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.  

Ana Sorumluluk Alanları:

• Hayata Destek Derneği Operasyonu kapsamında Antalya, Muğla, Kastamonu ve çevresinde gerçekleştirilecek topluluk temelli afet risk azaltma, afete müdahale ve iyileştirme projesinin aktivitelerini planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve raporlama aşamalarında Proje Koordinatörünü desteklemek,

• İç ve dış kapasite geliştirme faaliyetlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,

• Topluluk temelli afet risk yönetimi ve topluluk temelli afete müdahale alanlarına yönelik içerik, minimum standartlar, rehber ve araçların geliştirilmesi ve adapte edilmesine katkı sağlamak,

• İlgili paydaşlarla koordinasyona destek vermek,

• Topluluk temelli afet risk azaltma projesi kapsamında gerekli tüm hazırlıkların ve görüşmelerin yapılmasında aktif rol almak,

• Dernek, proje ve proje faaliyetleri hakkında yerel ve ulusal paydaşlara bilgilendirmelerin yapılmasını desteklemek,

• Gerektiğinde 3 bölgede (çalışılan il ve/veya ilçede)  yürütülen tüm proje faaliyetlerinin hazırlık, uygulama, takip, izleme ve raporlamasını koordine etmek,

• Gönüllülük sürecinde topluluk gönüllülerinin belirlenmesi ve proje süresince desteklenmesi için Kapasite Birimi ile (eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve ilgili birimlerle verilmesi) iş birliği yapmak,

• İzleme ve değerlendirme süreçlerinde veri tabanının eksiksiz bir şekilde tutulması ve gerekli dosyalamanın yapılmasında sahalara liderlik etmek,

• Sahalarda topluluk gönüllüleri, paydaşlara ve danışanlara sağlanacak atölye çalışmalarının içeriklerini geliştirme ve uygulanmasında Proje Koordinatörünü desteklemek.

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,  

• En az 2 yıl proje yönetimi deneyimine sahip,

• İyi derecede İngilizce bilen,

• Afete müdahale ve afet risk azaltma alanında deneyimli,

• Atölye/eğitim kolaylaştırıcılığı alanında deneyimli

• İyi derecede Excel bilgisi olan, veritabanı kullanım araçları konusunda bilgili,

• Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,  

• Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,  

• Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,

• Raporlama, Planlama ve takip becerisine sahip,

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Lütfen başvurunuzda ilanın referans numarasını PSIST2205 belirtiniz.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

 

HAYATA DESTEK DERNEĞİ

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar