Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Program Sorumlusu (Ref: KŞ-SRHR-Program2020)

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara
Program Sorumlusu
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1561

Paylaş

İlan Detayları

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, 2013 yılından bu yana Türkiye’de seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları alanlarında bilgilendirilmesi, kapasitelerinin güçlendirmesi, bu alanlarda adalete, haklara, bilgiye ve hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi amacıyla projeler yürütmektedir. Aynı zamanda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hak savunuculuğu ve lobicilik çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda Kırmızı Şemsiye Derneği Ankara ofisinde, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları alanındaki projelerin üretilmesinde ve yürütülmesinde görev alacak şekilde, tam zamanlı, bir (1) program sorumlusu işe alınacaktır.

 

Görev ve Sorumluluklar

Program Sorumlusu, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin Ankara’daki ofisinde, 09:00 – 18:00 saatleri arasında toplamda haftada 40 saat çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere, program sorumlusu ile ilgili kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılacaktır.

Program sorumlusunun hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması asgari gerekliliktir.

Program Sorumlusu, doğrudan derneğin genel koordinatörüne bağlı ve ona karşı sorumlu bir şekilde çalışacaktır.

· Sorumluluğu altındaki projelerin faaliyetlerinin planlanması, proje çalışmasının izlenmesi, desteklenmesi ve bilgilerinin arşivlenmesi, program bütçesinin takibi, programa destek sunan fon veren kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi ve projelerin raporlaması,

· Program kapsamındaki projelerin ara ve final raporlarının (yazılı ve finansal) zamanında gönderilmesini sağlanması,

· Program kapasitesinin ve stratejinin geliştirilmesi,

· Program kapsamında çalışan personelin koordinasyonunu ve süpervizyonunu sağlamak,

·  Program bütçesinin yönetimi ve takibini genel koordinatörle istişare halinde yürütmek,

· Programa destek sunan fon veren kuruluşlar -ve varsa- proje ortaklarıyla iletişimi yönetmek,

· Proje kapsamında saha ziyaretleri ve kurum ziyaretleri gerçekleştirmek,

· Genel koordinatörün bilgisi dâhilinde veya görevlendirmesiyle farklı paydaş gruplarıyla görüşmeleri yürütmek veya ulusal/uluslararası toplantılara katılım sağlamak,

Asgari Yeterlilikler

– Sosyal bilimler ya da sağlık bilimleri başta olmak üzere üniversite mezunu olmak,

– Mesleki stajlar harici sivil toplum kuruluşlarında en az iki yıl çalışma deneyimine sahip olmak,

– Proje yazım ve bütçe yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Yazılı, sözlü İngilizce dil bilgisine iyi derece hâkim olmak (mülakat aşamasında İngilizce yazma, konuşma ve anlama pratiği yapılacaktır),

– MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek,

Ek Yeterlilikler

– Cinsel sağlık, üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar genel insan hakları ve/veya LGBTİ/seks işçiliği alanlarında profesyonel çalışma deneyimi sahibi olmak,

– Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,

– Ekip çalışmasına uygun olmak,

– Sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmek,

- Kriz durumlarında yaratıcı ve çözüm odaklı stratejiler önerebilmek ve insiyatif alabilmek.

 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek bir motivasyon mektubunun KŞ-SRHR-Program2020 başlıklı bir e-postayla ilanda belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili sorulara cevap verilmeyecektir. Sadece ön değerlendirmeyi geçen adaylarla iletişime geçilecektir. Başvuru için son tarih 16 Mart 2020, Pazartesi 23.59’dur.

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.

Benzer İlanlar