Program Yöneticisi (İzmir) (Ref: PY-2020-07-IZM)

Mülteci Hakları Merkezi İzmir
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1325

Paylaş

İlan Detayları

MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ

Pozisyon Duyurusu:  Program Yöneticisi (Program Manager) (Tam Zamanlı; İzmir)

Duyuru Tarihi ve Referansı: 27.07.2020 / PY-2020-07-IZM

‘MÜLTECİ HAKLARI MERKEZİ’ HAKKINDA: 

Mülteci Hakları Merkezi (MHM),

·       savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi;

·       sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;

·       sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;

·       kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi

amaçlarına yönelik, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.

Mülteci Hakları Merkezi faaliyetlerini uzman ve profesyonel bir ekip eliyle yürütmektedir. Mülteci Hakları Merkezi’nin kurumsal kimliği ve faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için: www.mhd.org.tr

POZİSYONA DAİR BİLGİLER:

1- Çalışma Yeri: İzmir

2- Görev ve İş Tanımı:

Bu pozisyon kurumun İzmir Saha Ofisi tarafından yürütülmekte olan hukuki destek ve diğer program uygulamaları, muhattap ve paydaşlarla temaslar, idari süreçler ve ilgili personelin koordinasyonu konularında en üst düzeyde sorumluluk üstlenecektir.

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun İstanbul’da bulunan Merkez Ofisi’nin belirlediği program içerikleri, hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, doğrudan kurum üst yönetimine bağlı olarak aşağıda sıralanan iş ve görev konularıyla ilgili sorumluluk alacaktır:

·       Saha Ofisi faaliyetlerinin kurum politikaları, hizmet standartları, ilgili yasal mevzuat ve proje yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine nezaret etmek;

·       Saha Ofisi faaliyetlerine dair Merkez Ofis’teki ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması amacıyla telefon ve email yoluyla, günlük, haftalık ve aylık izlekte çeşitli temaslarda bulunmak;

·       İzmir ve çevre illerdeki diğer kurumlarla vaka yönlendirmeleri veya program düzeyinde işbirliği süreçlerini geliştirmek ve nezaret etmek;

·       Saha Ofisi avukatlarınca gerçekleştirilen geri gönderme merkezi ziyaret planlamaları, ziyaret sonrası geri bildirim ve iş takiplerine nezaret etmek;

·       Saha Ofisi hizmet sunumlarına dair danışan veritabanı ve diğer kayıtların iç protokoller ve yasal mevzuata uygun bir şekilde tutulmasına nezaret etmek;

·       İzmir ve çevre illerde göç ve sığınma alanında faaliyet yürüten kamu kurumları, ilgili uluslararası kuruluşlar, barolar ve diğer sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunmak;

·       İzmir düzeyinde devam eden çeşitli paydaşlar-arası bilgi paylaşımı ve koordinasyon süreçlerine ve toplantılarına kurum adına katılım sağlamak;

·       Merkez Ofis’in ilgili birimleriyle eşgüdüm içinde, çeşitli satın almalar, hizmet alımları ve diğer harcama ve ödemelerin gerçekleştirilmesi, ilgili mali kayıtların tutulması;

·       Saha Ofisi personeli tarafından gerçekleştirilen harcamaların ilgili usul ve onay kuralları ile proje ödeneklerine uygunluğunun denetlenmesi;

·       Saha Ofisi faaliyetleri ile Ege Bölgesi saha gelişmelerine dair kurum içi bilgilendirme, proje faaliyet ve mali raporlama süreçlerine katkı vermek;

·       Kurum üst yönetiminden yapılacak görevlendirmeler çerçevesinde, gerektiğinde MHM ve diğer kurumlarca İzmir dışı illerde düzenlenen çeşitli paydaş toplantılarına, eğitim, çalıştay ve konferanslara katılım sağlamak, gerektiğinde kurum adına sunumlar gerçekleştirmek;

·       Kurum üst yönetimi ve Merkez Ofis’teki diğer ilgili birimlerle eşgüdüm içinde Saha Ofisi personelinin bazı özlük işlerini takip etmek;

·       Kurum üst yönetiminin belirleyeceği diğer işleri yapmak.

3- Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

·       T.C. vatandaşı olmak;

·       Üniversite mezunu olmak;

·       İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri;

·       En az 5 yıllık çalışma tecrübesi;

·       Kurumsal çalışma usulleri, kolektif iş süreçleri ve verili yetki ve sorumluluk tanımı içinde uyumlu ve etkin çalışabilmek için gereken kişisel özellikler;

·       İş ve personel idaresinin gerektirdiği profesyonel yetkinlikler ve kişisel özellikler;

·       Gerektiğinde iş amacıyla il dışına seyahatler için engeli bulunmamak;

·       Kurum tarafından hukuki destek sağlanan sığınmacıların sunduğu sözlü ve yazılı bilgi ve belgelerin gizliliği konusunda gerek kurum içi düzenlemeler gerekse yasal mevzuatın getirdiği yükümlülüklere eksiksiz uymak;

·       Ten rengi, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği gibi kimlik unsurları temelinde var olan kişisel farklılıklara saygı;

·       Temel bilgisayar becerileri (Microsoft Office);

Bunlara ek olarak aşağıdaki ilave donanımları taşıyan adaylar tercih edilebilir:

·       En az 2 yıl yönetici sorumluluğunda çalışma tecrübesi;

·       Sivil toplum örgütlerinde proje-usulü çalışma tecrübesi;

·       Türkiye’de göç ve sığınma konularıyla ilgili genel durum, sorun ve ihtiyaçlara dair bilgi sahibi olmak;

·       Türkiye’de göç ve sığınma alanındaki uygulamalarına dayanak sağlayan ulusal mevzuat, ilgili idari prosedürler, idare ve yargı makamları konusunda bilgi sahibi olmak;

·       Türkiye’de göç ve sığınma alanında faaliyet yürüten çeşitli kurumsal paydaşlar hakkında genel bilgi sahibi olmak;

·       Sürücü ehliyeti bulunmak.

Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için sunulacak Başvuru Dosyası’nın aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

·       Özgeçmiş; -- Özgeçmiş’in;

o   adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri;

o   varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi;

o   mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri;

o   adayın geçmiş çalışma tecrübeleri hakkında bilgisine başvurulabilecek 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair

hususları içermesi beklenmektedir.

·       Başvuru Yazısı; -- Başvuru Yazısı’nın İngilizce olarak hazırlanması;

o   adayın geçmiş eğitim ve çalışma tecrübelerine dair özet değerlendirmeleri;

o   niçin kurumumuzda çalışmak istediği ve pozisyonla ilgili beklentileri;

o   niçin bu pozisyon için uygun bir aday olduğuna dair kendi değerlendirmeleri;

o   ve pozisyona kabul edilmesi halinde en erken hangi tarihte iş başı yapabileceği

hususlarını içermesi beklenmektedir.

Bu pozisyon için başvuru dosyalarının “Program Yöneticisi (İzmir) – PY-2020-07-IZM” başlığıyla belirtilen email adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Bu ilan, aranan nitelikte bir adayın kabulüne kadar açık kalacaktır. Belirli bir son başvuru tarihi yoktur; ancak başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

Değerlendirme Süreci:

Bu ilana istinaden gelen başvurular, herhangi bir son başvuru tarihi beklenmeksizin ulaşma sırasına göre değerlendirmeye alınacak, yapılacak ön incelemenin ardından pozisyon için uygun olabileceği düşünülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Maaş ve diğer çalışma koşullarına dair hususlar iş teklif aşamasında paylaşılmaktadır. Görüşme ve değerlendirme süreçleri, aranan nitelikte bir adayın belirlenmesi ve işe alımına kadar devam edecektir.

“PY-2020-06-IZM” Referansıyla Çıkan İlan İçin Başvuru Göndermiş Olan Adaylar:

Daha önce aynı pozisyon için 25.06.2020 tarihinde “PY-2020-06-IZM” referansıyla yayımlanan ilanımıza istinaden başvuru göndermiş olan değerli adayların bu yeni ilana istinaden yeniden başvuru göndermelerine gerek yoktur. “PY-2020-06-IZM” referanslı ilan için gelen başvuruların inceleme, görüşme ve değerlendirmeleri devam etmektedir.

Mülteci Hakları Merkezi

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terk edip Türkiye’de sığınma arayan yabancıların hukuki koruma mekanizmalarına erişimi; sığınmacılara yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması; sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi; ve kamuoyunda ve toplum hayatında sığınmacılara yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi İstanbul’dadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar