Proje Asistanı (Ref: ASIST2022-(ANKARA))

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara
Proje Asistanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B1, Level 3, Pre-Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 4366

Paylaş

İlan Detayları

Proje Hakkında:

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje (KRG) yürütülmektedir. Proje, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği ve UNFPA Türkiye Ofisi ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle sürdürülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini arttırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılmış olan hizmet birimleri ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli ve Yalova’daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği bünyesinde 1 Proje Asistanı işe alınacaktır.

İş Veren Kurum/Yürütücü

Şehir – Hizmet Birimi

- Dil

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Ankara -

İngilizce


Temel Görev ve Sorumluluklar:

 • Proje asistanının mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılıktan uzak, insan haklarına saygılı, danışanın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.
 • Proje kapsamında hizmet birimleri aracılığıyla sunulan hizmetin standart işletim prosedürüne uygun olmasını sağlamak için proje koordinatörüne yardımcı olmak.
 • Proje kapsamında yapılacak olan satın alımların piyasa araştırması ve alım süreçlerini yürütmek, tüm satın alımların standart işletim prosedürlerine ve uygulayıcı kurum prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak. KRG Projesi ile eşgüdümlü yürütülecek olan Trans Mültecileri Destekleme Projesinin satın alım ve etkinlik organizasyon süreçlerinde Proje Sorumlusuna destek olmak. 
 • Projenin gerekli raporlamalarını hazırlamak ve bu konuda proje koordinatörü ve proje yöneticisine destek olmak, projenin bütçe ve iş planı takibini yaparak gerekli durumlarda revizyonları hazırlamak için proje yöneticisine yardımcı olmak.
 • Projenin aylık harcama listesi ve ilerleme raporunun ilgili raporlama sistemine girişini sağlamak.
 • Kilit mülteci grupların ihtiyaçlarının ve ilgili paydaş kurumların haritalama çalışması sürecine asistanlık etmek. İlgili hizmet birimi çalışanıyla birlikte haritalama çalışması yapmak ve çalışmanın güncel tutulmasını sağlamak.
 • Çalıştığı STK’nın sorumlu olduğu çalışmalara -hizmet birimindekiler de dahil olmak üzere- haftalık/aylık çalışma planlarını oluşturulması ve takip edilmesi için proje koordinatörüne yardımcı olmak.
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve bu çalışmalara katılım sağlamak, lojistik çalışmaları yürütmek, proje kapsamında etkinlik organizasyonlarının standart işletim prosedürlerine ve uygulayıcı kurum prosedürlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik yayınlanacak/kullanılacak belgelerin, materyallerin ve görsel, işitsel ya da yazılı kaynakların hazırlanmasına destek sunmak.
 • Proje kapsamında yürütülen istihdam süreçlerinde İnsan Kaynakları Yöneticisine destek olmak, aylık zaman çizelgelerini hazırlamak ve personel ile paylaşmak. Denetimler için gerekli dokümanların hazırlanması ve sunulmasında Proje Koordinatörü, Proje Yöneticisi ve Proje Sorumlusuna destek olmak. 
 • Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacize karşı koruma (CSİÖ) ve CSİÖ’ya ilişkin Altı Temel Prensip dahil olmak üzere, Davranış Kuralları ile ilgili en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını desteklemek ve teşvik etmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim 

 

En az 2 yıllık üniversite derecesi

Deneyim En az 1 yıl sivil toplum alanında benzer bir projede profesyonel çalışma deneyimi
Dil  İngilizce
Bilgisayar Becerisi  MS Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek; temel bilgisayar okuryazarlığı ve ofis gereçlerini kullanabilme becerisi.
Uyruk  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Aranan Ek Yetkinlikler:

 •  Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 •  Daha önce seks işçiliği, kadınlar ve/veya LGBTİ ve HIV alanlarında çalışmış olması tercih sebebidir.
 •  Belirtilen şehirde ikamet etmek ya da edebilecek olmak.
 •  Seyahat engeline sahip olmamak.
 •  Stresle baş etme becerisi yüksek olmak.
 •  Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren,  güncel bir özgeçmiş ile birlikte bir sayfayı geçmeyecek bir motivasyon mektubunun ASIST2022-(ANKARA) konulu bir e-mail ile ik@kirmizisemsiye.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Farklı bir yöntem ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 25 Şubat 2022, Cuma, 23:59.

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.

Benzer İlanlar