Proje Danışmanı Alımı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PROJE YÖNETIM DESTEK BİRİMİ Ankara
Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 3679

Paylaş

İlan Detayları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA

“PROJE DANIŞMANI"

İSTİHDAMI DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: Proje Danışmanı- PYDB/2023/CS/P.3/IC/5

                                   Proje Danışmanı- PYDB/2023/CS/P.3/IC/6

                                   Proje Danışmanı- PYDB/2023/CS/P.3/IC/7

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.01.2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 20.02.2023 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde üç (3) Proje Danışmanı istihdam edilmesi planlanmaktadır. Danışmanlar, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

1. Proje faaliyetlerinin belirtilen zaman aralıklarında gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek,

2. Periyodik değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sunmak,

3. Geliştirilmesi planlanan projeler için araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını raporlamak,

4. Geliştirilen projelerin tasarım ve uygulama sürecinde önerilerde bulunmak,

5. Etkin proje yönetimi için İdare ve proje ekibi arasındaki koordinasyona destek vermek,

6. Proje yönetim sürecinde ortaya çıkan / çıkabilecek aksaklıkları İdareye raporlamak,

7. Proje yönetim sürecinde iç ve dış paydaş koordinasyonuna destek vermek

 

Aranan Nitelikler:

  1. Lisans mezunu  olmak,
  2. En az 5 yıl genel iş tecrübesine sahip olmak
  3. Uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde, proje planlama, yürütme ve yönetme konularında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
  4. İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
  5. Proje yönetimi konusunda geçerli bir sertifikaya sahip olmak tercih sebebidir,
  6. Office programlarını (MS Project, Excel, Word, Powerpoint, Outlook) iyi derecede kullanabiliyor olmak,

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, Ek’te yer alan Başvuru mektubu ve CV formatına uygun olarak hazırlayacakları Türkçe özgeçmişlerini, başvuru numarasını belirterek (özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte) en geç 20.02.2023 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese elden veya elektronik postayla ulaştırmaları gerekmektedir. (Adayların sadece 1 (bir) adet başvuru numarası seçmeleri yeterlidir.)

Aranan nitelikler başlığı altında yer alan ilgili maddeleri belgelemek zorunludur. CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:      T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Kat:2

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8505

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

EKLER:

  1. Başvuru Mektubu Örneği
  2. CV formatı