Proje Koordinatörü (Ref: PC-21)

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı İstanbul
Proje Koordinatörü
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C2, Level 6, Advanced),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 3196

Paylaş

İlan Detayları

Unvan: Proje Koordinatörü

Raporlama: Genel Koordinatör

Pozisyona Direk Raporlama Yapan(lar): İstanbul ve Hatay Saha Koordinatörleri

Ülke/Şehir: İstanbul / Türkiye

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı hiçbir ayrım yapmaksızın yardıma ihtiyacı olan, ekonomik ve sosyal olarak zor durumda bulunan, yoksul, yaşlı, engelli, kimsesiz, hasta, çocuk, sığınmacı, göçmen, mülteci, doğal afetler, savaşlar ve diğer toplumsal felaketlerde zarar görmüş, mağdur olmuş, düşkün konuma düşmüş olan tüm insanlara, dünyanın neresinde olursa olsun yardımda bulunmak; hukuk, eğitim, sağlık, mesleki eğitim, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ya da bu hizmetlere erişim imkanı sağlamak; toplumsal gelişim, iyileşme, barış, ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile yoksulluğun azaltılması, sağlıklı ve çevreye duyarlı insana yakışır yaşam alanlarının oluşması için çalışmak ve özellikle yukarıda sayılan dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmak için çalışmaktadır. 2015’den bu yana İstanbul, Harbiye ve Hatay, Kırıkhan ilçesinde mülteci ve göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

İş Tanımı

Proje Koordinatörü, SEVKAR’ın 2022 Eylül’e kadar Hatay ve İstanbul’da sürdüreceği koruma ve sosyal entegrasyon projesinin yürütülmesinden sorumludur. Proje Koordinatörü çalışma planları, bütçe öngörüleri, performans izleme ve değerlendirme ve raporlamadan sorumlu olacaktır. Proje Koordinatörünün her iki ildeki proje uygulama sahasına düzenli ziyareti beklenecektir.  

Başlıca Görev ve Sorumluluklar 

Proje yönetimi ve uygulama

 • Projenin amaç ve hedeflerini karşılamak için çalışma planları tasarlama ve bunların proje çalışanları tarafından uygulanmasını sağlama 

 • Projeye dair stratejik planlama ve karar verme süreçlerinde liderlik etme ve İzleme & Değerlendirme & Analiz & Öğrenme (MEAL) Çalışanı ile beraber proje hakkında kanıta dayalı görüş sağlama 

 • Proje hedeflerini gerçekleştirmek için, proje çalışanlarına veya (varsa) uygulama ortaklarına çalışma alanları ve sorumlulukları ile ilgili liderlik ve koçluk sağlama 

 • Bütçeye dair karar alma süreçlerine, fon veren kuruluş görüşmelerine ve kaynakların anlamlı harcanması konularında Genel Müdüre teknik destek sağlama 

 • Proje aktivitelerinin SEVKAR Davranış Kodu ve Güvenlik Politikalarına uygun biçimde yürütülmesini sağlama 

 • Projenin fon veren kuruluş kuralları ve uygulamalarına uygun biçimde yürütülmesini sağlama 

 • İzleme & Değerlendirme & Analiz & Öğrenme (MEAL) araçlarının proje çalışanları ve (varsa) proje ortakları tarafından uluslararası standartlara uygun ve sistematik biçimde uygulandığından emin olmak

 • Projenin ölçülebilir kalitede uygulanması için referans ve sonuç anketleri, düzenli izleme, inceleme ve değerlendirme aktivitelerine aktif destek sağlamak  

 • Projenin iyi uygulamalarını belgeleyip yeni stratejiler/aktiviteler geliştirme  

 • Tüm çalışmaların çocuğun üstün yararına, çocukların, gençlerin ve ailelerin psikososyal iyilik hallerinin desteklenmesine uygun yürütülmesini sağlama 

 • Proje uygulamalarının ilgili uluslararası, ulusal ve kurumlararası standartlara uygun yürütülmesini sağlama 

 • Saha düzeyinde aktivite planları hazırlamak ve bunların en iyi biçimde uygulanmasını sağlama, saha koordinatörlerine destek 

Raporlama

 • Raporlama takvimine uygun biçimde aylık, çeyreklik ve final raporları hazırlama, finans raporları için finans ekibine destek olma

Koordinasyon

 • İlgili paydaşlarla, partnerlerle, fon veren kuruluşlarla ve proje yararlanıcıları ile koordinasyon sağlama 

 • Projenin uygulanması ile ilgili karar verme süreçlerinde Genel Müdür ve SEVKAR Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde çalışma 

 • Projenin hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için finans, satın alma, İzleme & Değerlendirme & Analiz & Öğrenme (MEAL) bölüm çalışanlarıyla koordinasyon sağlama  

Talep Edilen Nitelikler

 • Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Hukuk veya ilgili bölümlerden lisans derecesi İletişim bölümleri lisans ya da yüksek lisans derecesi (Göç ve  STK yönetimi  alanlarında yüksek lisans ve doktora derecesi tercih sebebidir) 

 • Ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarında ilgili rolde en az 5 yıl iş deneyimi  İngilizce/Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü tam yetkinlik

 • Proje rapor yazma deneyim ve bilgisi

 • MS Windows ve MS Ofis Paketleri (Excel, Word, PowerPoint) kullanma konusunda yetkinlik 

 • Tercihen göçmen topluluklar ve kırılgan gruplarla çalışma deneyimi

Kişisel Yetkinlikler

 • Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı ve katılımı teşvik edici çalışma

 • Dürüstlük ve şeffaflık; yüksek etik standartların korunması ve kurumsal ilkelere/davranış kurallarına uyumluluk

 • Profesyonellik; tek başına ve kararlılıkla çalışabilme yeteneği ve günlük zorlukları aşabilmek için dikkatli karar verebilme

 • Takım çalışması; ortak hedeflere ve en iyi sonuca ulaşabilmek için takım içi etkin işbirliğini geliştirme ve teşvik etme

 • Sonuç ve hizmet odaklı çalışma; zamanında ve kaliteli sonuçlar üretebilme

 • Bilginin yönetilmesi ve paylaşılması; sürekli öğrenme, bilgi paylaşma ve yenilik peşinde olma

 • Hesap verilebilirlik; SEVKAR Vakfı’nın şeffaflık konusundaki önceliklerini yerine getirme ve bu konuda kendi iş alanı çerçevesinde sorumluluk alma

 • İletişim; açık ve doğru iletişimi teşvik etme, katkıda bulunma; karmaşık konuları bilgilendirici ve sabırlı bir şekilde açıklayabilme

 • Esnek ve değişken bağlamda çalışma ve beklenmeyen durumlara uyum sağlayabilme becerisi

 • Ölçülebilir analitik düşünme ve organizasyon yeteneği  

Tüm Kuruluşu Kapsayan Yetkinlikler

Bunlar, temelini SEVKAR'ın misyon, değer ve kılavuz ilkelerinden almakta olup, her bir çalışan tarafından kendi sorumluluklarını yerine getirmekte ve hedeflenen sonuçlara ulaşmakta kullanılır.

● SEVKAR Davranış Kurallarına mükemmel uyum 

● Mesleki Gelişim 

● Ortaklık

● Hesap Verebilirlik

 

Önemli Not: Bu iş çağrısı, pozisyona dair yeterlilik ve sorumlulukların kapsamlı bir listesi değildir. Adaylardan referans(lar) göstermeleri talep edilecektir.

Başvurularda özgeçmiş (CV), önyazı ve referans iletilmelidir. Önyazı ve referans bulunmayan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Başvuru değerlendirme sürecinde yalnızca asıl listeye alınan adaylarla iletişime geçilecektir. 

Bu pozisyon için TC vatandaşları tercih edilecektir. 

Başvurunuzu ve ilgili evraklarınızı ilgili posta adresine 15.06.2021 tarihine kadar info@sevgivekardeslikvakfi.org.tr  adresine ‘PC-21’ kodu ile gönderiniz.