Proje Koordinatörü (Ref: 3)

Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği Malatya
AB Proje Koordinatörü
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 481

Paylaş

İlan Detayları

Job description

Project Manager

The Association for Solidarity and Education with Syrians is a non-governmental organization that seeks solutions to the problems of refugees and asylum seekers living within the borders of Malatya, tries to meet their needs and contributes to the city. Within the scope of the Emergency Education, Protection Support and Resilence Building for Refugees in South Estern Turkey project“ carried out in partnership with Concern Worldwide, 1 candidate with the qualifications of "Project Manager" is looking for.

 

Job Description

Job Title ……..   Project manager

Location ……..   Malatya / Battalgazi

Reporting …….. Donor and Association Management

Department……Program And Administrative Affairs

Contract Duration………. Fixed term; 12 months

 

The project will be carried out within the province of Malatya. The project manager will have the following duties and responsibilities under the supervision of the Board of Directors of the Association.

 

Duties and Responsibilities

 1. Managing the total project with active participation of each project initiative to achieve the project goals and expected results.
 2. Planning and organizing the project activities and services according to the work plan of the project in order to ensure that the project outputs are fulfilled on time; actively participate in various field operations
 3. Planning and coordinating the work of project staff, experts, consultants and contractors in order to ensure the timely production of content and outputs according to the project work plan and quality standards.
 4. To design and formulate content and scope for meetings, workshops and other events, to identify program participants and resource persons
 5. To be responsible for designing an expenditure and procurement plan in cooperation with the Finance Department and for ensuring effective implementation of financial management controls throughout the entire project.
 6. Evaluating and reporting all phases of the project with monitoring and evaluation activities
 7. To ensure that the project reports are prepared in line with donor requirements and have a quality content
 8. To prepare monthly, quarterly and annual reports
 9. To be the focal point of the donor and to ensure all communication
 10. Ensuring that the project is managed accordingly donor’s rules, the procedures and regulations in Turkey
 11. Accountability; ensuring successful execution and completion of the project by clearly reaching / exceeding all specific target measures

Required Qualifications

People to be the Project Manager;

 1. Turkish and English communication skills, preferably speaking Arabic
 2. Have good communication skills and the ability to speak and communicate respectfully with children, women and men in the refugee community.
 3. At least 3 years of experience in project management financed by International Donors (EU, UN, ECHO)
 4. Program development and management experience in the field of entrepreneurship and employment
 5. Having advanced project planning and time management skills
 6. Having knowledge in the field of human resources, finance and protection programs
 7. Proven experience in delivering results and meeting stakeholder expectations and adapting and responding to change
 8. Good knowledge of Microsoft Office programs
 9. Good inter-institutional communication skills

 

İŞ TANIMI

Proje Yöneticisi

Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği , Malatya sınırları içerisinde yaşayan mülteci,sığınmacı durumundaki kişilerin problemlerine çözüm arayan, ihtiyaçlarını gidermeye çalışan ve şehre katkı sunmaya çalışan, bir sivil toplum kuruluşudur.Concern Worldwide ortaklığında yürüttüğü Acil Koruma ve Türkiyedeki Mültecilerin Direncini Arttırmaya Yönelik Proje kapsamında  ‘’Proje Yöneticisi’’ niteliklerine sahip 1 aday aramaktadır.

İş Tanımlama

İş Ünvanı                             Proje yöneticisi

Yer                                       Malatya/Battalgazi

Raporlama                           Donör ve Dernek Yönetimi

Bölüm                                  Program Ve İdari İşler

Sözleşme Süresi                 Sabit süre; 12 ay

 

Proje Malatya il sınırları içinde yürütülecektir. Dernek Yönetim kurulu  gözetiminde Proje yöneticisi  aşağıdaki görev ve sorumluluklara sahip olacaktır.

 

Görev ve Sorumluluklar

 1. Proje hedeflerine ve beklenen sonuçlara ulaşmak için her bir proje girişiminin aktif katılımıyla toplam projeyi yönetmek
 2. Proje çıktılarının zamanında yerine getirilmesini sağlamak için proje faaliyetlerini ve hizmetlerini projenin çalışma planına göre planlayıp ve organize edip; çeşitli saha operasyonlarına aktif olarak katılmak
 3. Proje iş planına göre ve kalite standartlarına göre içerik ve çıktıların zamanında üretilmesini sağlamak için proje personelinin, uzmanların, danışmanların ve yüklenicilerin çalışmalarını planlayıp koordine etmek
 4. Toplantılar, çalıştaylar ve diğer etkinlikler için içerik ve kapsam tasarlamak ve formüle etmek, programlara katılımcıları ve kaynak kişileri belirlemek
 5. Finans Departmanı ile işbirliği içinde harcama ve satın alma planı tasarlamak ve tüm proje boyunca finansal yönetim kontrollerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktan sorumlu olmak
 6. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri ile projenin bütün aşamalarını değerlendirmek ve raporlamak
 7. Proje raporlarının donör gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmasını ve kaliteli bir içeriğe sahip olmasını sağlamak
 8. Aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlamak
 9. Donör tarafından odak kişisi konumunda olmak ve bütün iletişimi sağlamak
 10. Projenin bağışçı kuralları, Türkiye yönetmelikleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 11. Hesap verebilirlik; tüm spesifik hedef ölçülerine açıkça ulaşılarak / aşılarak projenin başarıyla yürütülmesi ve tamamlanmasını sağlamak

Aranan Nitelikler

Proje Yöneticisi olacak kişiler;

 1.  Türkçe, İngilizce iletişim becerisine sahip olmalı ayrıca arapça bilenler tercih sebebidir.
 2. İyi iletişim becerileri ve mülteci topluluğu içindeki çocuk, kadın ve erkeklerle saygılı bir şekilde konuşma ve iletişim becerisine sahip olmalıdır.
 3. Uluslararası Donörler(AB,BM,ECHO) tarafından finanse edilen Proje yönetiminde en az 3 yıllık deneyiminin olması
 4. İngilizce Raporlama becerilerine sahip olması
 5. Girişimcilik ve istihdam alanında program geliştirme ve yönetim tecrübesi
 6. Gelişmiş proje planlama ve zaman yönetimi becerilerine sahip olma
 7. İnsan kaynakları, finans ve koruma programları alanında bilgi sahibi olması
 8. Sonuçları sunma ve paydaşların beklentilerini karşılama ve değişime uyum sağlama ve buna yanıt verme konusunda kanıtlanmış deneyiminin olması
 9. Microsoft Office  programlarını iyi derecede biliyor olması
 10. Kurumlar arası iletişim becerilerinin çok iyi olması