Proje Yöneticisi (Ref: PY2404)

Hayata Destek Derneği İzmir,Şanlıurfa,Kilis
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2658

Paylaş

İlan Detayları

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005 yılında insani yardım profesyonelleri tarafından kurulan derneğimiz, Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında çalışıyor; Türkiye ve çevresi bölgelerde doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmeye odaklanıyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyoruz. Mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma ve yerelleşmenin güçlenmesine katkı için çalışıyoruz. Sosyal tasarım pazarı olarak tanımladığımız ‘destekar’ markamız aracılığıyla da gündelik ihtiyaçlara yönelik alışveriş pratiğini daha adil ve eşit bir dünyaya destek olma fırsatına dönüştürüyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin koordinasyonunda, ülkenin 13 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca hem Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yerel inisiyatiflere, hem de Ukraynalı mültecilere destek sunan Moldova, Romanya, Polonya, Slovakya, Çekya ve Ukrayna’da yerel insani yardım kuruluşlarına danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, yaklaşık 350 insani yardım profesyoneli görev alıyor. Faaliyetlerimizi, insani yardımın küresel ilkelerine -ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. 

Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için www.hayatadestek.org adresimizi ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Proje Yöneticisi olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında proje aktivitelerinin planlama, uygulama, izleme ve  değerlendirme süreçlerini yönetmesi,
 • Çevre kirliliği, ağırlaşan atık sorunu ve kentlerin altyapı gereksinmelerine yönelik işbirliği halinde çalışılacak sahadaki ilgili paydaşlar ve yerel otoriteler ile koordinasyon ve işbirliği halinde ilerlemek,
 • Yerel idareler ve belediyelerde sıfır atık sistemlerinin kurulması, etkin, verimli ve sürdürülebilir atık yönetimi ve bertarafı konularında gerekli plan, strateji ve politikaların geliştirilmesi, topluluğun çevre ve atık konularındaki duyarlılığının arttırılmasının sağlanması,
 • Proje Yöneticisi’ne bağlı çalışan tüm ekibin idari ve programatik yönetimini planlaması,haftalık- aylık iş planlarını oluşturması takip etmesi ve yönetmesi, 
 • Proje geliştirme, planlama, uygulama ve takip süreçlerinde İzleme ve Değerlendirme birimiyle çalışarak topluluk üyelerinin dahil edilmesini ve anlamlı katılımını sağlaması,
 • Saha Koordinatörü’nün desteği ile projelerin bütçelerini planlaması, bütçe raporlarını takip etmesi ve gerekli durumlarda bütçeyi revize etmesi,
 • Saha Koordinatörü’nün yönlendirmesi ile projeler çerçevesinde bölgedeki kamu otoriteleri, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası STK'lar ve diğer paydaşlar ile ilişkileri yürütmesi ve gerçekleştirilen toplantı, eğitim ve çalıştaylarda Hayata Destek Derneği’ni temsil etmesi,
 • Yürütülen proje kapsamında proje kapanış ve denetim süreçlerine uygun dokümantasyon süreci yönetmesi,
 • Tüm çalışmalarını temel insani yardım standartları, Hayata Destek Derneği prensip ve politikalarına, davranış kuralları ve çocuk güvenliği politikasına uygun şekilde yürütmesi,
 • Projenin aylık, dönemlik ve final raporlarını hazırlaması ve tüm ilgililer ile paylaşması,
 • Saha Koordinatörü’nün desteği ile derneğin Program, İnsan ve Kültür, Mali ve Resmi İşler, Satın Alma, Lojistik, Güvenlik, MEAL, İletişim ve Kaynak Geliştirme Departmanları tarafından geliştirilen politika ve prosedürleri ilgili departmanlar ile koordineli bir şekilde uyarlaması, yürütmesi ve geliştirilmesine destek olması.

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İnsani yardım alanında en az 5 yıl deneyimli,
 • Proje ve ekip yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve sıfır atık konusuyla ilgili gelişmeleri takip eden,
 • Sosyal Uyum çalışmları hakkında bilgi ve deneyime sahip,
 • Çeşitli hassasiyetlerle ve çeşitli yaş gruplarıyla çalışma deneyimi olan,
 • Toplumsal cinsiyet farkındalığı alanında çalışmalar yürütmüş olan,
 • Yerel yönetimlerle yakından çalışmış olan,
 • Yazılı ve sözlü olarak İngilizceyi aktif kullanabilen,
 • İzmir, Kilis, Şanlıurfa illerinden birinde yaşayan,
 • Seyahat engeli olmayan ve İzmir, Kilis, Şanlıurfa illerini sık ziyaret edebilecek olan,
 • B sınıfı ehliyetin olan ve aktif araç kullanabilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve çeşitli kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde Çocuk Güvenliği Politikasını; Cinsel Sömürü, İstismar ve Cinsel Tacizden Korunma Politikası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Bu ilana başvurunuzu ilgili politikalarımıza uyacağınıza dair beyanınız olarak kabul ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.
Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

· Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

· Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

· Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması,barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

· Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar