Psiko-Sosyal Destek Asistanı - Farsça Bilen

MSYD-ASRA Ankara
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 814

Paylaş

İlan Detayları

Pozisyon:

Psiko-Sosyal Destek Asistanı ( Pss Asistanı )– FARSÇA DİL BİLGİSİNE HAKİM

 

Görev Yeri:

Türkiye  / Ankara

Raporlama:

a)        Süpervizörü:              Psikolog , Toplum Merkezi Sorumlusu , Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Sorumlusu , Proje Müdürü

b)        Sorumlu olduğu Çalışanlar: Stajyer, Kolaylaştırıcı

Tarih

 

 

 1. MSYD Hakkında

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşu olarak 2015 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

 

MSYD uluslararası insani yardım gizlilik standartları çerçevesinde ayrım gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal alanda sürdürmektedir. MSYD ulusal düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır.

 

MSYD düzenli olarak krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını yerel otoriteler ile birlikte koordine ederek ihtiyaçları karşılamaya yönelmektedir.

MSYD krizden etkilenmiş birey ve kesimlere ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

 

      2.  İşin Özeti

    Psiko-Sosyal Destek Asistanı ( Pss Asistanı ) akran grubu faaliyetleri aracılığıyla Psiko-Eğitim / Yaşam Becerileri geliştirme etkinliklerinden sorumlu olacaktır. gerekli hizmetleri almaları ve bu kapsamda hedeflerin belirlenmesi için yararlanıcıların durumlarını değerlendirerek yardımcı olmak . İş sahibi, psikolog ve psikiyatrist’in Psiko-Sosyal Destek (PSS )faaliyetleri yürütmesine yardımcı olacaktır.

 

     3.  Görev ve Sorumluluklar

 

Bir üst amirinin sorumluluğu altında, Psiko-Sosyal Destek Asistanı aşağıdaki görev ve sorumluluklardan yükümlü olacaktır;

 

 • Faydalanıcıların zorluklarla baş etmesine ve bağımlılıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için destek programlarını planlamak, koordine etmek, yönetmek ve uygulamak.
 • Yararlanıcıların ilerlemelerini izleme ve değerlendirme ve buna göre müdahele/etkinlik planlarını değiştirmek.
 • Durumlarını değerlendirmek ve gözden geçirmek için bireyler ve ailelerle görüşmeler yapmak,
 • Destek sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olması için yararlanıcıları diğer servis sağlayıcılara yönlendirmek,
 • Toplum Merkezi / Ofiste grup ve/ya bireysel danışma ve psiko-eğitim etkinlikleri ve eğitimleri vermek, gerekli durumlarda  toplum merkezi/ofis dışında sunumlar gerçekleştirmek,
 • Faaliyetler ve katılımcıların nitel ve nicel durumları hakkında haftalık rapor hazırlamak,
 • Bilgi ve destek sunmak,
 • Belirli bir kişi ya da aile için en iyi eylem şekli hakkında öneride bulunmak ve bazen kararlar almak,
 • Eğitim, gözetim ve takım toplantılarına katılmak,
 • Bilgi ve destek sağlamak,
 • Destek bekleyen aile veya birey için en iyi sonucu verecek öneriyi yapmak veya karar almayı sağlamak,
 • Toplum temelli Psiko-Sosyal Destek ( Pss) oturumları, yaşam becerileri oturumları, ebeveynlik becerileri oturumları, özel etkinlikler ve öğrenme etkinlikleri vb. yapmaktan sorumlu olacaktır,
 • Hizmetlere ulaşabilmek için yararlanıcılara hizmet sağlayıcılar ulaşmak için refakat etmek
 • MSYD – ASRA dahilindeki programlar ve uygulamaları geliştirmek için yetkili tarafından belirtilen diğer tüm görevleri yerine getirmek,
 • Faydalanıcıların kişi/aile/hanenin kayıtlı bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak, ihtiyaçları karşılayan mevcut kaynak durumlarında ihtiyaçlarını gidermek üzere bilgi, tecrübe ve yiyecek dışı temel ihtiyaç malzemeleri sunmak ,
 • Psiko-Sosyal Destek Kolaylaştırıcılarını faaliyetlere ve metodolojilere adapte etmek ve özel ihtiyaçları olan çocukları ve aileleri dahil etmek için gerekli adımları atmaları için eğitildiğinden emin olmak,
 • Takımları, meslektaşları, üyeleri ve dış ortakları ve destekçileri ile etkili ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
 • Ulusal akıl sağlığı servis yağlayıcılarına yönlendirilen vakaların takibini yapmak ,
 • Çocukların Korunması standartlarının, odak noktaları ve program ekipleri ile işbirliği içinde saha personeli ve ortakları tarafından anlaşılmasını ve karşılanmasını sağlamak ,
 • MHPSS analizine, araştırma ve dokümantasyon etkinliklerine katkıda bulunmak ,
 • İletişim ekipleriyle ortaklaşa çalışarak MHPSS girdilerinin Sitreps’e girişini sağlamak, vaka çalışmaları ve diğer iletişim mekanizmalarının sağlıklı çalışacağı sistem kayıtlarını tutmak ,
 • PSS personeli tarafından yürütülen ve denetlenen tüm etkinliklerin veri girişini sağlamak ,
 • Belirlenen zaman aralıklarında haftalık ve/veya aylık raporlamaları yazmak, sorumlu kişilere ulaştırmak

 

       4.  Gerekli Nitelikler

 

 • Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak,
 • Sosyal kuram ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Sosyal algılama ve empati,
 • Profesyonel yardım ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi,
 • Farklı nüfus ve gruplarla ilişki kurma ve iletişim kurma becerisi,
 • Esneklik ve durumları değerlendirme kabiliyeti,
 • Bireysel ve grup terapi seanslarında deneyim,
 • Bir ekip yapısı içinde veya yalıtılmış olarak çalışabilme, esnek olma ve stresli iş yükü ile başa çıkma ve sınırlı kaynaklarla çalışma becerisi,
 • Güçlü iletişim becerileri,
 • Güçlü problem çözme ve örgütsel beceriler,
 • Esnek ve duyarlı,
 • Akıcı bir şekilde yazılı ve sözlü Farsça dil bilgisine sahip olmalıdır.

 

           5. Ek sorumluluklar:

         Gerekli olduğu durumlarda , kişilerin yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda, pozisyon sahibine, zaman zaman yukarıda belirtilmeyen ek görev veya sorumluluklar da verilebilir.

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar