Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Psikolog (Ankara) (Ref: PSI2019 – (Başvurulan şehir))

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara
Psikolog
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 3253

Paylaş

İlan Detayları

Sözleşme türü:

 

Tam Zamanlı

Kontrat süresi:

Mart 2019 – Haziran 2019 (Uzatılacak)

 

Çalışma yeri:

 

Tabloya bakınız.

 

Proje hakkında:

 

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle Ocak 2018 ve Haziran 2019 tarihleri arasında yürütülmektedir.

 

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 5 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Denizli, Yalova, Adana ve Hatay'daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

 

Bu kapsamda Ankara hizmet biriminde çalışacak şekilde 1 psikolog  işe alınacaktır.

 

İş Veren Kurum/Yürütücü

Şehir – Hizmet Birimi

Dil

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Ankara

İngilizce ( Farsça Tercih Sebebi)

 

 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

 

Psikolog, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 4 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun doğrudan gözetimi altında 09.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde ve vardiyalı şekilde 24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına yanıt vermek şeklinde çalışacaktır.

 

 

 

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

 

Psikolog hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 

 • Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran  Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel ve grup temelli psikolojik destek sunmak,
 • Mültecilerin psiko-sosyal sorunlarını ve ihtiyaçlarını tanımlayarak bu sorun ve ihtiyaçlara yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,
 • Hassas vakaların gerekli yerlere yönlendirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği takdirde gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu paydaşların haritalamasını güncellemek,
 • Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde farkındalık yaratma aktiviteleri düzenlemek, gerektiğinde sosyal hizmet uzmanları, avukatlar ve ilgili paydaşlara verilecek eğitimlerde içerik desteği, teknik destek vermek, eğitimci olmak,
 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,
 • Psikososyal destek alanındaki güncel gelişmeler ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik psikososyal destek ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belgeve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,
 • Proje kapsamında çalışan diğer psikososyal destek uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,
 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

 

Asgari gereklilikler ve deneyim:

 

Eğitim  

Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak

Deneyim 

En az 2 yıllık alanda iş deneyimi

Dil  

Yukarıdaki tabloya bakınız

Bilgisayar Becerisi 

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

 

 

 


Beceri ve ek yetkinlikler:

 

 • Klinik psikoloji sağlık ya da travma yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV  alanlarında psikolojik destek sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir.
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen başvurulan merkezin gerekliliği olan dil bilgisine ek olan (Farsça, Arapça, İngilizce) dillerden birini bilmek tercih sebebidir.
 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.
 • Buraya etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.
 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 1 referans içeren,  güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun PSI2019 – (Başvurulan şehir) konulu bir email ile ilanda belirtilen başvuru adresine gönderilmesi gereklidir.

 

Başvuru için son tarih 09 Nisan 2019, Salı 23:59

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.

Benzer İlanlar