Psikolog - Klinik Psikolog

YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ Hatay,Şanlıurfa
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (A1, Level 1, Beginner),Arapça (B1, Level 3, Pre-Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1363

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları

ÖZET

2018 yılı Aralık ayı itibari ile 3.6 milyondan fazla Suriyeli Türkiye hukümeti tarafından sağlanan geçici koruma statüsü altında Türkiye de yaşamaktadırlar. Türkiye hukümeti ve Birleşmiş Milletler Kurumları, donörler ve ortaklar (sivil toplum kuruluşlarını da dahil olmak üzere) geçici koruma altındaki Suriyelilere barınma, gıda ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sağlanabilmesi için çaba sarf etmektedirler.  

Mültecilerin çatışmalar sebebiyle ülkelerini terketmek durumunda kaldıkları göz önüne alındığında, kaliteli sağlık ve destek hizmetlerine erişim imkanı olmayan durumlarda depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi zihinsel bozukluklar geliştirme riskleri oldukça yüksektir.  Yeryüzü Doktorları, Suriyelilere sağlanan ruh sağlığı hizmetlerini güçlendirmeye çalışmaktadır. 

Psikologlar halihazırda Türkiyede yaşayan Suriyelilere bireysel psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak ile sorumlu olacaklardır. Psikologlar,  Yeryüzü Doktorlarına bağlı Hatay ve Şanlıurfa Toplum Merkezlerinde olacaklar ve merkez sorumlusuna raporlama yapacaklardır. Başarılı olan adayların travma, stress, ayrılma gibi konularda  ve mülteci toplumunda çalışma hususunda tecrübeli olması beklenmektedir. Psikologlar hastaların ihtiyaçlarını anlamak için toplum merkezindeki diğer çalışma arkadaşları ile yakın çalışacaklardır. Merkezde ruh sağlığı ve koruma ile ilgili konularda çalışan kişilere zaman zaman eğitim verilmesi gerekli olabilecektir.

İş Tanımları

 1. Tam iyilik haline ve ruh sağlığının geliştirilmesine yönelik programları uygulamak (stres yönetimi, problem çözme becerileri kazandırma gibi),
 2. Riskli ve duyarlı gruplara psikolojik destek sağlanmasında görev almak,
 3. Danışanlara bireysel danışmanlık hizmeti vermek,
 4. Ruhsal veya fiziksel hastalık, intihar, ihmal istismar ve şiddet şüphesi olduğunda gerekli bildirim ve yönlendirmeyi yapmak
 5. Farklı ihtiyaçlara yönelik (yaş, cinsiyet ve incinebilirlik durumları göz önüne alarak)  destek grupları oluşturmak ve yürütmek
 6. Psikososyal beceri eğitimi vermek,
 7. Danışan ve ailelerine psiko-eğitim vermek. Gerekli görüldüğünde psikometrik değerlendirme yapmak ve gelişimini takip etmek,
 8. Danışanların psikososyal müdahale programlarını takip emek,
 9. Ev ziyaretlerine katılmak,
 10. Saha ziyaretlerinde ihtiyaç halinde (hayati tehlike, psikiyatri konsultasyonu ve/veya ileri tetkik ve-veya tedavi ihtiyacı tespitinde) mesleki görüş belirtilerek ilgili kliniklere yönlendirmek,
 11. Danışanın ihtiyaçları doğrultusunda ekibin diğer üyeleri ile koordinasyon içinde çalışmak
 12. İstatistiksel bilgilerin toplanmasında görev almak,
 13. Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
 14. Görev alanına giren konularda diğer kurumlarla ilişki kurmak,
 15. Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.

Genel Nitelikler/Yeterlilikler

Gereklilikler

 1. Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden en az bir lisans derecesine sahip ; (tercihen klinik psikolojide yüksek lisans derecesi)
 2. En az bir yıl klinik deneyim sahibi (Profesyonel danışmanlık yaklaşımlarına hakim ve grup çalışmaları dahil, uygulama tecrübesine sahip)
 3. İyi derecede Türkçe; orta düzeyde Arapça bilen (asgari B1 seviyesinde);
 4. Bilgisayar programlarını kullanabilen (MS Office programları) ;
 5. Suriyelilerin durumu hakkında bilgi sahibi;

Tercihen

 1. Hassas  gruplarla ve mülteci nüfusla çalışma deneyimi olan;

Sorumluluk Alanı

 1.  Psiko-sosyal destek / psiko-sosyal danışma ve mültecilerin korunması.

Kişisel Özellikler

 1. Farklı kültür, gelenek ve inançlara saygı gösterebilme ve olumsuz çevrelerde çalışabilme becerisine sahip;
 2. Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri kuvvetli;
 3. Etkili zaman yönetimi yapabilen;
 4. Travmatik tecrübeleri olan kişilere hizmet verebilecek;
 5. Problem çözme becerisine sahip;
 6. Danışanlarının özel hayatlarına ilişkin gizliliğe saygı gösteren ve sağlayan;
 7. Kendi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eden ve gelişime açık;
 8. Çalışma arkadaşlarına ve ortamına saygılı;