Psikolog (Ref: Kilis2022-014)

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Kilis
Psikolog
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1637

Paylaş

İlan Detayları

Görev Yeri: Kilis, Türkiye

 

Görev tanımı: Psikolog

Referans Numarası:Kilis2022-014

 

Proje adı: Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi

 

Görev süresi: 10 ay(uzatılabilir)

 

Başvuruların 11 Şubat 2022 tarihine kadar utba@barobirlik.org.tr adresine referans numarası belirtilerek ulaştırılması gerekmektedir.

 

Yalnızca kısa listeye alınan adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

 

1. Arka Plan

 

Halihazırda ülkemizde, 3.7 milyonu aşkın Suriye’den gelen geçici koruma altındaki kişi ve 350.000’i aşkın farklı ülkelerden gelen uluslararası koruma başvuru sahibi ve statü sahibi kişi hayatını idame ettirmektedir. Kendilerine tanınan farklı hukuki statülerle Türkiye’de uluslararası koruma arayan yüksek sayıdaki söz konusu grup, gündelik hayatta farklı hukuki sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu kişiler geri gönderme gibi kişinin yaşam hakkını doğrudan etkileyebilecek nitelikte kararlardan; boşanma, aile içi şiddet, iş kazaları vb. hukuki uyuşmazlıklara taraf olabilmektedir. Çoğu maddi imkânsızlık içerisindeki bu kişilerin, adalete erişimlerinde destek almaları önem teşkil etmektedir.

 

“Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” herhangi bir hukuki uyuşmazlığa taraf olan uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin nitelikli hukuki yardıma erişimlerinin sağlanmasını hedeflemektedir.

 

Proje kapsamında, 3 temel bileşende faaliyetler sürdürülecek olup, II. bileşen altında:

 

“Türkiye Barolar Birliği, ve UNHCR’ın işbirliğinde Kilis ilinde bir model olarak kurulan Kilis Hukuk Kliniği ile uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin mesleki etik denetimi altında gerçekleştirilerek doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimleri sağlanmaktadır. Kilis Hukuk Kliniği vasıtasıyla farkındalık arttırma faaliyetleri, içtihat oluşturabilecek davalarda hukuki temsil hizmetleri, savunuculuk faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.

Bu faaliyet sonunda Kilis ilinde hedef kitlenin adli yardıma başvuru sayısının ve adli yardımdan faydalanma oranının artması, daha nitelikli hukuki yardıma erişmesi, sistemin işlemesinde büyük bir sorun oluşturan iletişim (tercüme) sorunlarının çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.”

 

 

2. Amaç

 

Bu pozisyonun amacı; proje sonuçlarına ulaşılabilmesi adına, Kilis hukuk kliniğinde uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasına destek olmaktır.

 

3. Psikologun Sorumlulukları

 

Psikolog aşağıda sıralanan işlerden sorumlu olacaktır:

 

 • Görüşmelere ilişkin rapor hazırlamak
 • Kliniğe gelen ihtiyaç sahiplerine psikolojik destek sunmak
 • Klinik aracılığıyla yapılacak hukuki yardım, farkındalık arttırma ve savunuculuk faaliyetleri için gerekli materyallerin hazırlanmasına destek olmak
 • Projenin uygulanmasına ilişkin TBB ve UNHCR ile iletişim ve işbirliği içinde olmak
 • Gerektiğinde ihtiyaç sahiplerini sosyal hizmet, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak üzere ilgili kuruluşlara yönlendirmek
 • Avukatlar tarafından yapılan hizmet sunumuna destek vermek
 • Gerekli diğer görevleri ifa etmek

 

4. Görev Süresi

 

Görev süresi 10 ay olup(uzatılabilir), 1 Mart 2022 de göreve başlanılması öngörülmektedir.

 

 

5. Kurumsal Çerçeve

 

Psikoloğun fiziksel çalışma alanı, Proje kapsamında faaliyet gösteren Kilis Hukuk Kliniği olacaktır. Psikolog, klinikten sorumlu avukata ve TBB’ye rapor verecek ve diğer klinik ve proje personeli ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde çalışacaktır. Göreve alınacak kişi TBB ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayacak olup, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi bünyesinde görev alacaktır.

 

6. Aranan Nitelikler

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (Psikoloji, sosyal hizmetler vb.)
 • En az 4 yıllık iş deneyimi
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Arapça ve Farsça bilmek tercih sebebidir.
 • Daha önce mülteciler ile çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

Notlar:

 • Stajlar iş deneyimi sayılmamaktadır.  
 • Zorunlu askerlik hizmeti iş deneyimi sayılmamaktadır.
 • Lisans eğitimi öncesinde edinilmiş deneyimler iş deneyimi sayılmamaktadır.

 

7. Başvuruya Ek Olarak Sunulması Zorunlu Belgeler

 

 • İlgili pozisyon için neden uygun olunduğunu açıklayan bir sayfalık niyet mektubu
 • İlgili iş deneyimleri ve en az 2 referans içeren özgeçmiş 

 

8. Değerlendirme

 

İş tanımında yer alan asgari gereklilikleri karşılayan adaylar kısa listeye alınacaktır. Kısa listeye alınan adaylar mülakata davet edilecektir.

 

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.
Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Benzer İlanlar