Psikolog (Ref: Ref 0059)

MSYD-ASRA İstanbul,Ankara
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1438

Paylaş

İlan Detayları
 • Görev Özeti

İş sahibi, transaksiyonel analiz, bilişsel davranışçı terapi (CBT) gibi bir dizi psikolojik kavram ve psikoterapötik teknik kullanarak insanların ruh sağlığı sorunları, duygusal sorunlar ve zorlu durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olacaktır. Psikologlar, yalnızca rehberlik sunmak yerine, hizmet kullanıcılarını kendi kararlarını vermeye teşvik eder. İnsanlara sorunlarına yönelik yapılandırılmış ve odaklanmış bir yol sunarak yardımcı olacaktır.

 

Madde bağımlılığından aile içi şiddete, travma sonrası stresten yeme bozukluklarına kadar her türlü zorluğu yaşayan insanlara yardımcı olacaktır. Psikologlar, insanlarla konuşmak ve sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, psikometrik testler ve görüşme tekniklerini kullanarak hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarını değerlendirmekten sorumludur. Bu değerlendirmelere dayanarak, psikologlar daha sonra bireyler için bir müdahale planı oluşturacaktır.

 

Psikologlar ayrıca kayıtları tutmaktan, hizmet kullanıcılarının ilerlemesini izlemekten ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek sorumlusu ile Proje Yöneticisi'ne raporlar yazmaktan sorumludur.

 

 • İşin Kapsamı ve Temel İş Görevleri

Psikolog, kendisine devredilen yetki ve sorumluluk dâhilinde, aşağıda detayları verilmiş görevlerden sorumlu olacaktır:

 • Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Programı hizmetlerine kayıtlı hastaların değerlendirmelerini yapmak için Psiko Sosyal Destek Asistanları ile işbirliği içinde çalışmak,

 

 • Hem merkezde hem de yardım etkinliklerinin bir parçası olarak, gruplara psikolojik danışma ve psikoeğitim sağlamak ve desteklemek,

 

 • İlgili kişiler için kültürel açıdan hassas bireysel ruh sağlığı seansları sağlamak,

 

 • Bireysel Olarak (bire bir) danışma veya grupla danışma seansları programları düzenleyerek gerekli ve uygun olduğunda saha ofisi veya ev ziyaretleri dahilinde ilgili ihtiyaç değerlendirmesini yapmak,

 

 • Cinsiyete Dayalı Şiddet riski altındaki kişilerin veya hayatta kalanların özel ihtiyaçlarını karşılamak için programlar tasarlamak ve koordine etmek,

 

 • Risklere maruz kalan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için Psiko-Sosyal programları tasarlamak ve koordine etmek,
 • Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Programı hizmeti gerektiren bireyler için psikoterapi, bireysel danışmanlık ve davranışçı terapileri (örneğin; BDT yani Bilişsel Davranışçı Terapi) sağlamak. Danışanlar, psikologların mevcut deneyim düzeyine ve uzmanlık eğitimine göre atanacaktır.

 

 • Bireysel ruh sağlığı hizmetine ihtiyaç duyan vakaları saptamak ve vakalar kapanana kadar takibini yapmak,

 

 • Psikolojik ve Psiko-Sosyal Destek konularında personel kapasitesini artırmak,

 

 • Eğer gerekirse diğer bölümlere psikolojik destek sağlamak,

 

 • Grup seanslarında kullanılmak üzere oluşturulacak modüllerin hazırlanmasını desteklemek,

 

 • ,PSS Asistanları için haftalık bir program geliştirmede ekip yönetimini desteklemek,

 

 • Sağlanan elektronik tablo çizelgesi programı ve toplama araçlarını kullanarak yaş ve cinsiyete göre görülen ve teşhis edilen vaka sayısı hakkında haftalık bir rapor hazırlamak,

 

 • Haftalık rapor hazırlayıp ilgili departmanlara göndermek ,

 

 • Program dosyalarında verilen eğitimlerin katılım ve ön-son testinin kaydını tutmak,
   
 • Sunulan hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları da dahil olmak üzere hizmet edilen her birey için ayrı ayrı dosyaların tutulması,
 • Geçici ve kalıcı izin durumu olduğunda, Teslim Raporu doldurup ilgili bölümlere sunmak

 

Gerekli Nitelikler/Becerikler:

Psikoloji lisans derecesine sahip olmak;

 • Cinsiyete Dayalı Şiddette maruz kalan bireylerle çalışma deneyimi
 •  Vaka yönetimi ile çalışma deneyimi
 •  Bir ekip içinde çalışma deneyimi
 •  Bireysel ve grup terapi seanslarında deneyim sahibi
 •  Ekip yapısı içinde veya izole bir şekilde çalışabilme, esnek ve stresli iş yükü ile baş edebilme ve sınırlı kaynaklarla çalışabilme
 • Güçlü iletişim becerileri
 •  Çok etnikli, çok kültürlü ve çok disiplinli bir ortamda iyi çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi
 •  Mükemmel analitik, organizasyon ve kolaylaştırma becerileri
 •  Güçlü problem çözme ve organizasyon becerileri
 •  Esnek ve duyarlı.

 

Dil Becerileri:  İngilizce ve Farsça dil becerisi avantajdır.

Bilgisayar Becerileri: Microsoft Office, Excel, Word, Power Point.

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar