Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Psikolog

Pozitif Yaşam Derneği Adana
Psikolog
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (B1, Level 3, Pre-Intermediate )
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2345

Paylaş

İlan Detayları

PSİKOLOG İŞ TANIMI

Kontrat Türü: Tam Zamanlı

Çalışma yeri: Adana

Proje hakkında: 

TCDŞ'ye maruz kalmış ya da maruziyet riski olan mülteci erkek ve oğlan çocuklarının daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Erkekler ve oğlan çocuklarının karşılaştıkları TCDŞ’nin etkilerini azaltalarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 2 hizmet birimi ile İzmir ve Adana’daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda  hizmet biriminden birinde görev alacak şekilde 1 psikolog işe alınacaktır. 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

Psikolog, çalıştığı hizmet birimi ve diğer  hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun doğrudan süpervizyonu altında çalışacaktır. 

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Psikolog’un hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklara saygılı bir karaktere sahip olması beklenmektedir. 

 • Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ)e maruz kalma ve/veya TCDŞe maruz kalma riski bulunan erkek ve oğlan çocuğu mültecilere bireysel ve grup temelli psikolojik destek sunmak,

 • Mültecilerin psiko-sosyal sorunlarını ve ihtiyaçlarını tanımlayarak bu sorun ve ihtiyaçlara yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,

 • Hassas vakaların gerekli yerlere yönlendirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,

 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği takdirde gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu paydaşların haritalamasını güncellemek, 

 • Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde farkındalık yaratma aktiviteleri düzenlemek, gerektiğinde sosyal hizmet uzmanları, avukatlar ve ilgili paydaşlara verilecek eğitimlerde içerik desteği, teknik destek vermek, eğitimci olmak,

 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek, 

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,

 • Psikososyal destek alanındaki güncel gelişmeler ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik psikososyal destek ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belgeve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,

 • Proje kapsamında çalışan diğer psikososyal destek uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek, 

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim: 

Eğitim   

Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden mezun olmak 

Deneyim  

En az 3 yıl alanda iş deneyimi 

Dil   

İngilizce (En az B1 seviyesinde, İngilizce temel raporlama) yapabilecek düzeyde

Bilgisayar Becerisi  

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

   

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Klinik psikoloji sağlık ya da travma yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olmak  tercih sebebidir.

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Çocuk alanında psikolojik destek sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

Başvuran kişiler TC vatandaşı olmalıdır.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 3 referans içeren,  güncel bir CV ile (maksimum 2 sayfa) bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunu ön yazı ile göndererek başvurabilirsiniz. Başvuru için son tarih 28 Şubat 2020 Cuma 23.59. 

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.

Benzer İlanlar