Psikolojik Danışman

Pozitif Yaşam Derneği Eskişehir
Psikolojik Danışman
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2515

Paylaş

İlan Detayları

Proje Hakkında: 

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa İnsani Yardım Kurumu’nun finansal desteğiyle Ocak 2018 tarihinden itibaren yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli, Yalova’da açılan 7 hizmet birimi ile Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Eskişehir hizmet biriminde görev alacak şekilde Psikolog/Psikolojik Danışman işe alınacaktır. 

Temel Görev ve Sorumluluklar: 

Psikolog, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 6 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, 09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Psikolog hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Çağrı merkezine ya da doğrudan hizmet birimine başvuran Türkiye’de yaşayan LGBTİ, seks işçisi ve HIV ile yaşayan mülteci ve sığınmacılara bireysel ve grup temelli psikolojik destek sunmak,

 • Mültecilerin psiko-sosyal sorunlarını ve ihtiyaçlarını tanımlayarak bu sorun ve ihtiyaçlara yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,

 • Hassas vakaların gerekli yerlere yönlendirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,

 • Sorumlu olduğu illerde, çalıştığı alanda ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve gerektiği takdirde gerektiği anlarda işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu paydaşların haritalamasını güncellemek, 

 • Yararlanıcıların ihtiyaçları dahilinde farkındalık yaratma aktiviteleri düzenlemek, gerektiğinde sosyal hizmet uzmanları, avukatlar ve ilgili paydaşlara verilecek eğitimlerde içerik desteği, teknik destek vermek, eğitimci olmak,

 • Proje illeri öncelikli olmak üzere, yerel kamu kuruluşları ve hizmet sunucularla gerekli durumlarda irtibat halinde kalmak konusunda hizmet birimi yöneticisine destek vermek, 

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,

 • Psikososyal destek alanındaki güncel gelişmeler ilgili proje ekibini düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik psikososyal destek ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belgeve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak,

 • Proje kapsamında çalışan diğer psikososyal destek uzmanları ile koordinasyon içerisinde hareket etmek, 

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörüyle iletişim halinde yapmak,

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler:

Eğitim: Üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik konulu bölümlerinden mezun olmak.

Deneyim:Minimum 2 yıllık profesyonel deneyim, sivil toplumda ve tercihen insani yardım alanında alan deneyimine sahip olmak

Dil: Arapça veya Farsça bilmek tercih sebebidir.

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.

Ek Yetkinlikler:

 • Klinik psikoloji sağlık ya da travma yüksek lisans programlarından birini tamamlamış olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • HIV, LGBTİ, seks işçiliği veya toplumsal cinsiyet alanlarında bilgi sahibi olmak, sosyal çalışmacı olarak hizmet sunmuş olmak, vaka yönetimi yapmış olmak veya bu alanda çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olmak.

 • Seyahat engeline sahip olmamak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek, iletişimi güçlü olmak.

 • Etkili sunum yapabilme becerisi ve hassas gruplarla çalışmada grup dinamiklerini yönetebilme becerisine sahip olmak.

 • Ekip çalışması yapabilmek.

 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun PSKDANESK0722 konulu bir emaille insankaynaklari@pozitifyasam.org adresine gönderilmesi gereklidir. 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar