PSS KOLAYLAŞTIRICISI (Ref: PSS KOLAYLAŞTIRICISI-2021)

HER YERDE SANAT DERNEĞİ Mardin
PSS Kolaylaştırıcısı
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1400

Paylaş

İlan Detayları

Proje

Mardin'de mülteciler ve ev sahibi topluluk için sosyal uyum ve danışmanlık, koruma ve sosyal hizmetlere erişimin geliştirilmesi projesi.

Proje Almanya Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilmekte ve WelhungerHilfe (WHH) Derneği ortaklığında Türkiye Kalkınma Vakfı ve Her Yerde Sanat Derneği tarafından uygulanmaktadır.

Çalışma Süresi

Bitiş:31.05.2022

Çalışma Yeri

HER YERDE SANAT DERNEĞİ çalışma alanlarının tümü, görevlendirilme halinde diğer iller.

 

GENEL SORUMLULUKLAR

 • Proje sosyal uyum aktivitelerine dahil olacak hassas durumdaki çocuklara ilişkin dosyaların takibinin yapılması, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesine destek olmak.
 • Proje kapsamında psikososyal destek programın planlanması, uygulamaların koordinasyonu ve ilerlemelerin raporlanmasını yapmak.
 • Çocukların ve yetişkinlerin durumunu gözlemleyerek mevcut araçlarla risk durumlarını tespit etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak
 • Çocuk temelli haklara ve hizmetlere erişim konusunda merkeze ulaşan çocuklara uygun danışmanlığı vermek.
 • Vaka yönetimi prensibi ile çocuklar başta olmak üzere yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamaya çalışmaktan sorumlu olmak.
 • Bireysel psikolojik danışmanlık ihtiyacı tespit edilen vakalara/danışanlara gerekli oturumları uygulamak.
 • Faaliyetleri düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, İzleme ve Değerlendirme çalışmalarında aktif rol almak.
 • Raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.
 • Proje sosyal uyum faaliyetlerinde görev alan çalışanlara teknik destek, eğitim ve süpervizörlük hizmetlerinde bulunmak, çalışana rehberlik etmek.
 • Psikososyal destek modülleri geliştirmek, geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim vermek.
 • Psikososyal destek faaliyetlerine katılan çocukların ve yetişkinlerin vaka raporlarını hazırlamak ve bireysel danışmanlık vermek, bu raporların hazırlanmasına katkı sağlamak.
 • İzleme ve Değerlendirme sürecinde aktif rol almak ve ilgili sorumlu ile koordineli çalışmak.
 • Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak.
 • İl içinde veya il dışında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve destek vermek.
 • İl içinde veya il dışında gerçekleşecek koordinasyon toplantılarına düzenli katılım sağlamak.
 • Proje uygulama süresi içerisinde değişebilecek ihtiyaçlar ile ilgili görev ve sorumlulukları ve yöneticinin vereceği diğer ilgili görevleri yerine getirmek.

*** Kurum olarak; temasa geçtiğimiz çocuklara dair meydana gelebilecek riskleri minimize/yok etmeye yönelik önleyici bir tutumumuz söz konusudur. Buna istinaden bir Çocuk güvenliği politikamız ve çocuk güvenliği risklerini önleme ya da müdahale etmeye yönelik prosedürlerimiz mevcuttur. Bu politikaya uyulması önem arz etmekte ve gerekmektedir.

 

ÇALIŞAN PROFİLİ

 

 • Psiko-Sosyal destek alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
 • İleri seviye bilgisayar ve MS Office kullanma becerisine sahip olmak.
 • Hassas gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak.
 • Her Yerde Sanat Derneği politika ve prosedürlerini rehber alarak çalışmalarını yürütmek.
 • Proje ve dernek çalışmalarında insani ilkeler ve temel değerlere uygun çalışmalar yürütmek.

Deneyim

 • Başvuran adayın ilgili alanda deneyim sahibi olması tercih edilmektedir.
 • Mülteci ve Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılar ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan gruplar ve çocuklar ile çalışmalar yürütmüş olan kurum veya kuruluşlarda çalışma deneyimine sahip olmak.

Eğitim

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun. Yüksek lisans eğitimini almış olmak tercih edilmektedir.
 • Pozisyon görevleri ile ilgili gerekli eğitimleri almış ve sertifikalara sahip olmak tercih edilmektedir.

Dil

 • İngilizce, Kürtçe ve Arapça (konuşma-okuma-yazma) dillerinden en az birinde ileri seviye dil bilgisine sahip olmak tercih sebebi olacaktır.

 

BAŞVURU HAKKINDA

 ** Başvurunuzu CV ve bir sayfayı geçmeyecek ön yazı ile başvuru yapmanız beklenmektedir.

** CV içeriğinde profesyonel çalıştığınız farklı iş yerlerinden üç yönetici referansı bilgisi ve daha önceki çalışmalarınızı gösterecek bilgiler ve belgeler eklemeniz gerekmektedir.

** Varsa İngilizce Dil Bilgisi seviyesini gösterecek geçerli belge ile başvurunuzu yapınız.

** Başvurunuzda konu kısmına PSS KOLAYLAŞTIRICISI-2021 yazmanız gerekmektedir.Sadece belirtilen şekilde ve apply@sirkhane.org e-posta adresi üzerinden gelen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

** CV ve ön yazınızı ilettikten sonra başvuru formu doldurarak başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Sadece formu dolduran adaylara olumlu olumsuz geri dönüş yapılacaktır.

** Her Yerde Sanat Derneği başvuruları başvuru bitiş tarihinden önce inceleme, ilgili adayalar ile görüşme ve ilanı yayından kaldırma hakkına sahiptir.

HER YERDE SANAT DERNEĞİ

2012 yılında Mardin’de yaşayan 3-18 yaş arası çocuklar için kuruldu.Mardin’in kırsal alanları ve çevresinde yaşayan çocukları kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelere dahil ederek çocukların kişisel ve sosyal olarak gelişmesini ve daha sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmesini hedeflemektedir.Çocuk ve gençlerin psiko-sosyal destek,eğlendirici aktiviteler ve eğitim yoluyla kendi yaşamlarını yeniden inşa edebileceğine inanmaktadır.Faaliyetler tam potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güçlendirmek üzere tasarlanmıştır.HYSD’nin kurduğu,Türkiye’nin ilk ve tek sosyal sirk programı olan ve çocuk dostu alanlara adını veren Sirkhane’de çocuklar sosyal sirk eğitimleri almaktadırlar.Kullanılan pedagoji risk altındaki çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için kullanılan bir eğitim modelidir.Bu eğitimin yanı sıra müzik,fotoğraf,bilim ve teknoloji gibi eğitici ve eğlendirici aktiviteler ve festivallerle çocukların yaşamlarında pozitif bir değişim yaratmak için çalışmaktayız.

Benzer İlanlar