Psychologist (Malatya) (Ref: 5)

Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği Malatya
Psikolog
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (A2, Level 2, Elementary),İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 934

Paylaş

İlan Detayları

JOB DESCRIPTION

 Psychologist

Malaty Şam Dernegi  is a non-governmental organization seeking solutions to the problems of refugees and asylum seekers living within the borders of Malatya, trying to meet their needs and contribute to the city. Syrian Solidarity and Education Foundation, in partnership with Concern Worldwide conducted by the Project for increasing the resistance of the Emergency Protection and Refugees in Turkey, is looking for a potential candidate for the '' Psychologist'' position

Job Identification

Job Title                               Psychologist

Location                               Malatya/Battalgazi

Reporting Line                     Project Manager

Department                          PSS Support Programme

Contract Length                   Fixed time; 12 months

The project will be carried out in the province of Malatya. Under the supervision of the Training Officer, the Psychologist will have the following duties and responsibilities.

 

Duties and Responsibilities

 1. Identify and implement the educational content that refugee children, women and families need.
 2. To prepare and apply educational materials suitable for age groups
 3. To direct the refugees receiving education under the program to the relevant schools.
 4. To take part in the planning of the data obtained from the field for PSS.
 5. To act in accordance with the universal ethical values in all activities with team spirit
 6. Identify the psychosocial needs of the beneficiaries and provide psychosocial counseling for cases with protection concerns identified by social workers.
 7. Conduct individual and group counseling sessions with beneficiaries identified with psychosocial needs and, if necessary, guide them to relevant services (internal and external) in accordance with the Malatya Sam Focused PSS Handbook under the supervision of Senior Counselors / Senior Psychologists (Gender Violence).

Skills, Qualifications, Experience and Attitude Required

People who will be Psychologist;

1. Be able to communicate in Arabic, Turkish and English.

2. Have good communication skills and the ability to speak and communicate respectfully with children, women and men in the refugee community.

3. Must have reporting skills.

4. Have information about Syria Crisis, Humanitarian Principles in Turkey, conflicts andrefugees

5. Experience in working with children, young people and refugees.

 

İŞ TANIMI

Psikolog

Malatya Şam Derneği , Malatya sınırları içerisinde yaşayan mülteci ve sığınmacı durumundaki kişilerin problemlerine çözüm arayan, ihtiyaçlarını gidermeye ve şehre katkı sunmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Suriyelilerle Dayanışma ve Eğitim Derneği Concern Worldwide ortaklığında yürüttüğü Acil Koruma ve Türkiye’deki Mültecilerin Direncini Arttırmaya Yönelik Proje kapsamında  ‘’PSS Kolaylaştırıcısı’’ niteliklerine sahip bir aday aramaktadır.

İş Tanımlama

İş Ünvanı                             Psikolog

Yer                                       Malatya/Battalgazi

Raporlama                          Proje Koordinatörü

Bölüm                                  PSS Destek Programı

Sözleşme Süresi                Sabit süre; 12 ay

 

Proje Malatya il sınırları içinde yürütülecektir. Eğitim Sorumlusu gözetiminde Psikolog   aşağıdaki görev ve sorumluluklara sahip olacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

 1. Mülteci çocuk, kadın ve ailelerin ihtiyaç duydukları eğitim içeriğini belirlemek ve uygulamak.
 2. Yaş gruplarına uygun eğitim materyalleri hazırlamak ve uygulamak
 3. Program kapsamında eğitim alan mültecileri ilgili okullara yönlendirmek
 4. Sahadan elde edilen verilerin PSS için planlanmasında rol almak.
 5. Tüm çalışmalarda evrensel etik değerlere uyarak ekip ruhu ile hareket etmek
 6. Yararlanıcıların psikososyal ihtiyaçlarını tespit etmek ve sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen koruma kaygıları olan vakalar için psikososyal danışma sağlamak
 7. Psikososyal ihtiyaçlarla özdeşleştirilen faydalanıcılarla bireysel ve grup danışma oturumları yapmak ve gerekirse Kıdemli Danışmanların / Kıdemli Psikologların (Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet) gözetimi altında Malatya Sam Odaklı PSS El Kitabı ile uyumlu olarak ilgili hizmetlere (iç ve dış) yönlendirmek

Aranan Nitelikler

Psikolog  olacak kişiler;

 1. Arapça, Türkçe, İngilizce iletişim becerisine sahip olmalıdır.
 2. İyi iletişim becerileri ve mülteci topluluğu içindeki çocuk, kadın ve erkeklerle saygılı bir şekilde konuşma ve iletişim becerisine sahip olmalıdır.
 3. Raporlama becerilerine sahip olmalıdır.
 4. Türkiye'deki insani yardım ilkeleri, çatışmalar, mülteciler ve Suriye Krizleri hakkında bilgi sahibi olmak
 5. Çocuklarla, gençlerle ve mültecilerle çalışma konusunda deneyimli olmak