Resepsiyonist / موظف استقبال

Inogar Kooperatifi İstanbul
Resepsiyon Elemanı
Lise
Tam Zamanlı
Arapça (A2, Level 2, Elementary),Arapça (B2, Level 4, Intermediate ),Türkçe (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1249

Paylaş

İlan Detayları

المسمى الوظيفي: موظ ف خدمات المكت ب/ موظف استقبال

نبحث عن "موظف استقبال" للعمل في مركز الشباب في إسنيورت التابع لـت عاونية إنوغار.

بال مسؤوالً ن قبول طلبات االنتساب في مركز الشباب وسيزود المستفيدين بمعلومات عن األعمال الوظيفي ة: سيكون موظف االستق ع
خدمات المشروع باإلضافة إلى اإلحاالت المطلوبة وإلى الخدمات اإلضافية حسب الحاجة. وأن يتقن اللغتين العربية والتركية.

عن إنوغار:

إنوغارهي جمعية تعاونية اجتماعية تعمل على الحد من عدم المساواة مع االعتقاد بأن جميع األرواح لها قيمة متساوية.

تأسست إنوغار في عام 2018 ،وتتمثل مجاالت عمل إنوغار الرئيسية في: النهوض بالعمل االجتماعي واالقتصادي، وتمكين الفئات
المحرومة ومساعدتهم على اكتساب المزيد من السيطرة على حياتهم، والمساعدة في القضاء على الفقر من خالل التجارة العادلة،
والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية للتعاونيات االجتماعية.

ساهمت إنوغار في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة تهدف إلى بناء قدرات الالجئين وأفراد المجتمع المضيف المهمشين في
تركيا.

المسؤولي ات الوظيفي ة:

● اإل جابة على مكالمات المستفيدين عند االتصال بالمركز المجتمعي،
● الترحيب بالمستفيدين وأصحاب المصلحة اآلخرين واستضافتهم،
● ت وثي ق سجالت الزوار وإصدار شارات الزوار.
● إيجاد حلول للمشاكل التشغيلية اليومية،
● التواجد في مكتب اسنيورت 6 أيام في األسبوع )االثنين - السبت(

المؤهالت:

● 1 سنة من الخبرة في منصب مماثل،
● مهارات جيدة في العالقات الشخصية والتواصل والتنظيم،
● ات قان برامج Office Microsoft،
● القدرة على استخدام المعدات المكتبية مثل الطابعة وجهاز الفاكس وآلة التصوير،
● على دراية جيدة بخبرة إدارة الحالة ومبادئها،

● القدرة على تنظيم المجاالت المطلوبة فيما يتعلق بقاعدة البيانات والمستفيدين،
● القدرة على متابعة وتن فيذ إجراءات السالمة واألمن،
● أن يكون لديك منظور للحماية والتمكين فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والفئات الضعيفة،
● يجيد اللغتين التركية والعربية، ومستوى جيد باللغة اإلنجليزية.

İş Tanımı: Resepsiyonist

INOGAR’ın Esenyurt Gençlik Merkezi’nde görevlendirilmek üzere hizmet verecek
“Resepsiyonist” arayışımız bulunmaktadır.

Pozisyon Kapsamı: Resepsiyon görevlisi, Gençlik Merkezi'ne kabulden sorumlu olacak
ve yararlanıcılara proje hizmetleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra gerektiğinde ek hizmetlere
yönlendirmeler hakkında bilgi sağlayacaktır. Arapça ve Türkçe olmak üzere iki dil
bilmesi beklenmektedir.

INOGAR Hakkında

INOGAR KOOPERATİFİ, tüm hayatların eşit değere sahip olduğu inancıyla eşitsizliği
azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten bir sosyal kooperatiftir.

2018 yılında kurulan INOGAR'ın ana çalışma alanları şunlardır: sosyo-ekonomik
çalışmaları ilerletmek, dezavantajlı grupları güçlendirmek ve yaşamları üzerinde daha
fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olmak, Adil Ticaret yoluyla yoksulluğun
ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve sosyal kooperatiflerin kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

INOGAR, Türkiye'deki mültecilerin ve savunmasız ev sahibi topluluk üyelerinin
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim programlarının tasarlanmasına
ve yürütülmesine katkıda bulunmuştur.


Sorumluluk:
● Toplum merkezini arayan faydalanıcıların telefonlarına cevap vermek,
● Yararlanıcıları ve diğer paydaşları karşılamak ve ağırlamak,
● Ziyaretçi kayıtlarını tutmak ve ziyaretçi yaka kartları düzenlemek,
● Günlük operasyonel problemlerini gidermek,
● Haftanın 6 günü Esenyurt ofiste bulunması(pazartesi-cumartesi)

Nitelikler:
● Benzeri bir pozisyonda 1 yıl deneyimli,
● Kişilerarası, iletişim ve organizasyon becerileri iyi,
● Microsoft Office programlarına hakim,
● Yazıcı, faks makinesi ve fotokopi makinesi gibi ofis ekipmanlarını kullanabilen,
● Vaka yönetimi deneyimi ve prensiplerine hâkim,
● Veritabanı ve faydalanıcılarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan alanların
organizasyonunu yapabilecek,
● Emniyet ve güvenlik prosedürlerini takip etme ve yürürlüğe koyma becerisine
sahip,
● Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve
güçlendirme perspektifine sahip,
● Akıcı Türkçe ve Arapça, çalışma seviyesi İngilizce.

 

 

Inogar Kooperatifi

INOGAR is a social non-profit cooperative established in 2018 with the objective to organize resources for social change and economic independence. INOGAR’s main areas of work include: advancing socio-economic studies, empowering disadvantaged groups through livelihood innovations and income generation, helping eradicate poverty through Fair Trade, and contributing to the development of corporate capacities of social cooperatives. INOGAR has contributed to designing and conducting various entrepreneurship and cooperative training programmes for the capacity building of refugees and vulnerable host community members in Turkey.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar