Safeguard Sorumlusu (Ref: SGST1022)

REED Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi Ankara
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Sözleşmeli 1-3
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2120

Paylaş

İlan Detayları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Proje No: P171471

Proje Adı: İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 2022 – 2025 (36 Ay) 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 07.10.2022

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20.10.2022

Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”, ÇSGB, İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından uygulanacaktır.

Projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde istihdam edilmek üzere bir Safeguard Sorumlusu alınacaktır. Safeguard Sorumlusu proje süresince 2022 – 2025 yılları arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir.

REED Özel İstihdam Bürosu LTD. ŞTİ. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından beklenen niteliklere istinaden uygun adayların tespit edilmesi noktasında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Aşağıda personelde aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (en az Lisans),
 • Tercihen ileri düzeyde İngilizce bilmek,
 • Tercihen en az 2 yıl deneyimli olmak,
 • Tercihen Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve Standartları (ÇSÇS) hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Tercihen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına hakim olmak,
 • Tercihen nitel ve nicel veri analizi yapabilmek ve sonuçları raporlayabilmek; farklı raporlama şablonları yaratabilmek,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • MS Office ve Office 365 uygulamalarına iyi düzeyde hâkim olmak,
 • Ofis ekipmanlarını etkin kullanabilmek (faks, tarayıcı, yazıcı vb.),
 • Tercihen göçmenler ve diğer kırılgan gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen Türk Kızılay veri tabanlarına yönelik deneyimli olmak,
 • İş takibi, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri güçlü olmak,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı çalışmak,
 • İletişim becerileri gelişmiş olmak,
 • Seyahat engeline sahip olmamak

Görev ve Sorumlulukları

 • İşgücü, çalışma koşulları, paydaş ve toplum katılımı, sosyal ve sosyo-ekonomik etkiler, cinsiyet, sosyal içerme, şikayet mekanizması, toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili prosedürlerin ve yönetim planlarının uygulanmasını yönetmek, izlemek ve raporlamak,
 • Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ), İşgücü Yönetim Prosedürleri (İYP),
 • Paydaş Katılım Planı (PKP) prosedürleri, geçerli yasalar, düzenlemeler ve standartlara uyumu sağlamak için sosyal risk ve etki incelemelerini, proje operasyonlarının ve yüklenici faaliyetlerinin dâhili denetimini gerçekleştirmek,
 • Proje kapsamında işe alınan yüklenicilerin işgücü yönetimi prosedürüne, ulusal istihdam, sağlık ve güvenlik yasalarına ve ÇSYÇ'de yer alan ilgili azaltma önlemlerine uygun olduğundan emin almak,
 • Projede topluluk çalışanlarına İYP’de belirtilen işgücü yönetimi prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • Proje çalışanlarının İSG konusunda eğitimlerini izlemek ve raporlamak,
 • Satın alma belgelerinin, sosyal / işgücü unsurlarına özel odaklanarak, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) gereklilikleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
 • Sosyal izleme endişeleri ve bulguları için düzeltici eylemler sağlamak ve iç ve dış denetim bulgularına yanıt olarak alınan düzeltici ve önleyici eylemleri takip etmek,
 • Proje kapsamında çalışan personellere, yürürlükteki tüm Dünya Bankası ÇSÇ sosyal standartlarına ve gerekliliklerine uyumu sağlamak için rehberlik ve yönlendirme sağlamak,
 • Özellikle işgücü ve paydaş katılımı konularında topluluklara karşı Türk Kızılay temsilcisi olarak hareket etmek,
 • Şikayet ve Geri Bildirim mekanizmasının düzgün işleyişiyle ilgili tüm prosedürleri ve sosyal olaylarla ilgili diğer prosedürleri yönetmek ve belirlenen sorunları kapsayan tavsiyelerde bulunmak,
 • Sosyal olayları ve uyumsuzluk soruşturmalarını denetlemek,
 • Sosyal ve iş gücü ile ilgili eğitimlerin uygulanması ve gerektiğinde personellere ve ekiplere bilgi aktarımı sağlamak,
 • Bu pozisyonun ilgili görevlerini yerine getirmek için gerektiği şekilde projenin seçilen illerine seyahat etmek,
 • Gerektiğinde uluslararası kuruluşlara faaliyet raporları hazırlamak,

Firmamız, Türkiye Kızılay Derneği çatısı altında çalışacak uygun personelleri, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel başvuruları, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygunluk gösteren adaylar aşağıda belirtilen iletişim bilgileri alanından başvurularını tamamlayabilir.

 

Personel seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvurunuzu özgeçmişiniz ile beraber SGST1022 referans kodu ile sinem.teber@reed.com adresine yapabilirsiniz.