Sağlık Danışmanı (Erkekler ve Oğlan Çocukları Projesi)

Pozitif Yaşam Derneği Adana
Sağlık Danışmanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1091

Paylaş

İlan Detayları

İlan Detayları:
Sözleşme Türü: Tam Zamanlı
Çalışma Yeri: Adana 

Proje Hakkında
Cinsel şiddete maruz kalmış ya da maruz kalma riski olan mülteci erkek ve oğlan çocuklarının daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında bir proje yürütülmektedir.

Proje, Pozitif Yaşam Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Erkekler ve oğlan çocuklarının karşılaştıkları TCDŞ’nin etkilerini azaltarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılan 2 hizmet birimi ile İzmir ve Adana’daki mülteci ve sığınmacılara ulaşılması hedeflenmektedir.

Proje hizmet birimlerinin sağlık çalışmalarını desteklemek amacıyla Adana’da 1 sağlık danışmanı istihdam edilecektir. 

İş Tanımı

 • Erkekler ve oğlan çocuklarına yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS), cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), aile planlaması, vb konularda bireysel danışmanlık vermek, gebeliği önleyici  yöntemler konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.

 • Yararlanıcılara yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS), cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), aile planlaması, yeni doğan bakımı vb konularda özel yapılandırılmış farkındalık çalışmaları düzenlemek.

 • Talep edilmesi halinde çocuk danışanların aşı takiplerinin yapılması konusunda danışmanlık vermek, erkek faydalanıcıların eşlerine yönelik talep edilmesi halinde güvenli gebelik ve aile planlaması konularında danışmanlık desteği vermek.

 • Cinsel şiddet maruziyeti bulunan faydalanıcılar için tecavüzün klinik yönetimi kapsamında sağlık destekleri konusunda koruma sorumlusu ile koordineli çalışarak destek sağlamak.

 • Gerekli olduğu hallerde sağlık yönlendirmelerinde koruma sorumlusu ile koordineli çalışarak destek sağlayarak haritalandırma yapmak.

 • Hizmet biriminin bulunduğu ve sorumlu olduğu illerde, sağlık alanında ihtiyacı ortaya koyabilmek amacıyla işbirliği yapılacak paydaşları tanımlamak ve ihtiyaç halinde işbirliği yapmak üzere haritalama çalışması yürütmek ve bu çalışmayı güncellemek,

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,

 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik sağlığa erişim, CSÜS, CYBE ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak.

 • Proje kapsamında çalışan diğer sağlık danışamanı ve uzman hizmet sunucular ile koordinasyon içerisinde hareket etmek,

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

 • Mülteci erkekler ve oğlan çocuklarına yönelik cinsel şiddete dair tespitte bulunması halinde koruma sorumlusuna yönlendirme yapmak. 

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörü ile iletişim halinde yapmak,

 • Raporlama materyallerinin ilgili mevzuata göre saklanmasını sağlamak.  

Asgari Yeterlilikler ve Deneyim 

Eğitim 

● Klinik Hemşirelik ya da ebelik lisans diplomasına sahip olma

Deneyim 

En az 2 yıllık benzer alanda iş deneyim.

● Daha önce sivil toplum kuruluşlarının koruma projelerinde almış olmak ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

Dil 

●   Arapça dilini en az B1 düzeyinde bilmek tercih sebebidir.

Bilgisayar Becerisi  

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

Beceri ve ek yetkinlikler

●       Daha önce Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet veya Göç alanında danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

●       Erkeklere yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında çalışma deneyimi olan çalışma deneyiminin olması tercih sebebidir.

●       Belirtilen şehirlerde ikamet etmek ya da edebilecek olmak.

●       Stresle baş etme becerisi yüksek olmak.

●   İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

●   Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, erkekler ve oğlan çocuklarına yönelik cinsel şiddet, TCDŞ hakkında farkındalık sahibi, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurarak ve gizlilik güvenlik ilkelerine uygun davranmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. Türkçe ya da İngilizce  motivasyon mektubunuz ile belirtilen mail adresine (ik@pozitifyasam.org) konu başlığına başvuru yaptığınız şehre göre "SD-ADANA"  yazarak başvuru yapabilirsiniz. 

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.

Benzer İlanlar