Sağlık Özel İhtiyaçlar Fonu Sorumlusu (Ref: REF 009)

MSYD-ASRA İstanbul,Ankara
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced),İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1466

Paylaş

İlan Detayları

 

Sağlık Özel İhtiyaçlar Fonu Sorumlusu

Görev Bölgesi:

Ankara- İstanbul

 

Görev Süresi:

11-ay

Doğrudan Süpervizörü:

Genel Müdür ,Programlar Sorumlusu, Proje Yöneticisi

 

 

 • MSYD Hakkında

 

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), doğal afetler ve insan kaynaklı çatışmalardan olumsuz etkilenen kişi ve toplulukların ihtiyaçlarını belirlemek ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 2015 yılında İstanbul'da müstakil bir sivil toplum ve insanî yardım kuruluşu olarak çalışmalarını yürütmektedir.

 

Derneğimiz, “doğal ve/veya insan kaynaklı afetlerden etkilenen mülteciler ve ilgili kişiler için “iyiliği paylaşın” sloganıyla hayatlar inşa etmeye başlayarak herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme” vizyonuna sahiptir. MSYD, etkilenen nüfusla birlikte, alanda dayanışma kavramının önemini kabul eder, korur, geliştirir ve temsil eder, ve etkilenen nüfus gruplarıyla dayanışma kavramının tüm çağrışımları arasında örülen her türlü pratiğin özgün değerini her zaman yansıtmaya kararlıdır. MSYD ayrıca, belirli pozisyonlarda bulunan kız çocukları, kadınları ve engellileri dışlamaya yönelik yerel, ulusal ve küresel düzeydeki mevcut ve muhtemel eğilimleri yakinen takip etmektedir. Bu nüfus gruplarının karşılanmamış ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde önleyici, duyarlı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yöntemlere stratejik önem atfetmektedir.

Derneğimiz, kurumsal yapısını mültecilerin ve ilgili kişilerin ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte donatma, hizmet ettiğimiz grupların ihtiyaçlarının belirlenmesindeki tüm aşamalarda pro-aktif rol oynama, entegre ve bileşik proje yaklaşımları geliştirme ve insnaî yardım projeleri uygulama, hizmet ettiğimiz toplumlardan gelen geri dönütleri değerlendirme ve kurumsal işleyiş ve hizmet sunma tarzında önemli bir içtepi olarak işlevselleştirme misyonuna sahiptir. İşbu çerçevede, ayrımcılık yapmama, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri, ulusal mevzuat ve uluslararası insanî yardım standartları bağlamında MSYD’nin kuruluş ilkeleri olarak benimsenir. Bu genel bağlamda, kriz gelişmelerinin hemen akabinde hedef grupların acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil durum eylem planları çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi, sonrasında yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmaları ekseninde özel ve özellikli ihtiyaçları gidermek üzere projelerin uygulanması planlanır.

MSYD, kurumsal bünyesindeki teknik uzmanlığını ve insanî yardım alanındaki önemli birikimini proje uygulamalarının her katmanına yansıtmaya önem gösterir. MSYD, bir ilke ve değer olarak, farklı toplumsal gruplar (kız çocukları, kadın, gençler, yetişkinler, engelli kişiler vb.) için kalıcı çözümler üretir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, potansiyel ve alternatif hizmet yaklaşımlarını geliştirmek için stratejik planlarını ve programa özel faaliyetlerini belirler.

* MSYD olarak, bu alanda nitelikli kadın adayların başvurularını desteklemekteyiz.

 • Görev Özeti

Sağlık Özel İhtiyaçları Fonu Yöneticisi, programın diğer sektör meslektaşları ile işbirliği içinde zamanında ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve vaka belgelerinin doğru bir şekilde belgelendirilmesini sağlamak dahil olmak üzere Sağlık Özel İhtiyaçlar Fonu programının genel uygulamasından sorumludur.

 

 • İşin Kapsamı ve Temel İş Görevleri

MSYD operasyonları için stratejik ve entegre bir kapasite oluşturma planı oluşturmak, geliştirmek ve geliştirilmesine yardım etmek;

 • Yerel ortakların teknik ve kurumsal departmanlarını başarılı bir izleme ve değerlendirmeyle geliştirmek;
 • MSYD içinde ve dışında kapasite geliştirme için yüksek kaliteli kaynakların derlenmesi ve güncellenmesi;
 • MSYD ortaklarından mümkün olan en büyük etkiyi elde etmek , insanlarda büyümeyi teşvik etmek ve harekete geçirmelerine yardımcı olan kapasite geliştirme araçları ve kılavuzlarını belirlemek, geliştirmek ve tanıtmak;
 • Kapasite oluşturma standartları içim en iyi uygulamaların geliştirilmesine danışmanlık ve mentorluk sağlamak ve başarılı uygulamaları nasıl yaygınlaştırmanız gerektiğini önermek;
 • Kapasite geliştirme faaliyetlerinin, araçların ve kılavuzların tutarlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için diğer ekiplerle (Finans, Lojistik, MEAL ve Program) ile yakın bir şekilde çalışmak;
 • Diğer görevleri gerektiği gibi yerine getirmek

 

İdari Görevler

 • Program bütçelerine uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için üzerinde anlaşmaya dayalı çalışma planlarına / zaman çizelgelerine göre program tedariki sağlamak için saha ekipleri ve lojistik ile çalışmak;
 • Lojistik ve idari düzenlemelerin planlanması ve takibini koordine etmek. Etkin bir kaynak kullanımının sağlanması ve proje ekibi ile ilgili tüm paydaşlar arasında yakın işbirliğinin sağlanması;
 • Lojistik ekibine ofis bakımı, program gereksinimleri ve organizasyonel ihtiyaçlar konusunda yardımcı olmak.
 • HSNF'ye atıfta bulunulan davaların genel yönetimi.
 • Sağlık özel ihtiyaçları vakalarını değerlendirmek ve kişiye özel müdahale belirlemek için haftalık HSNF komitesine katılmak.
 • Yararlanıcılara erişimi kolaylaştırmak için çeşitli Türk Sağlık Hizmeti sağlayıcılarıyla bağlantı kurmak da dahil olmak üzere, HSNF'nin kalite uygulamasının sağlanmak.
 • Başvuruları HSNF'ye ve tüm davaların kapanış davalarına kadar kaydını takip etmek.
 • Davalara göre HSNF için tedarik planları hazırlamak.
 • Çıktıları yönetimi ve HSNF bütçe hatlarının denetimini sağlamak.
 • Çeşitli projelerin HSNF bileşeniyle ilgili başarılar ve zorluklarla ilgili düzenli raporlamaya katkıda bulunmak.
 • Ekip içinde ve diğer bölümlerle etkinliklerin kolaylaştırılması ve koordine edilmesine katılmak

 

 

Eğitim ve Kapasite Geliştirme

 • SNF için bir giriş noktası olarak hizmet veren servis sağlayıcılarına kapasite oluşturmak
 • SNF desteği için servis sağlayıcıların koçluğu ve danışmanlığını yapmak

 

Yönlendirmeler ve Kaynaştırma

 • Sağlık Özel İhtiyaçları Fonu, tavsiyeleri ve değerlendirmelerinin zamanında izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda izleme ekibiyle yakın bir şekilde çalışmak.
 •  Ekip toplantıları, destek sonrası ziyaretler, düzenli raporlama ve diğer izleme araçları yoluyla projenin niteliksel ve niceliksel izlemesini kolaylaştırmak.
 • Programın iç değerlendirmesine katılmak,
 •  Sevk davalarında takibi sağlayın ve sonuçlara kayıt tutmak.

 

Değerlendirmeler ve Raporlama

Sağlık Özel İhtiyaçları Fonu programı için yeni genişleme alanlarını belirlemek için gerekli değerlendirmeleri planlamak ve yürütmek üzere sağlık ekibiyle koordinasyon sağlamak.

 • Sağlık Özel İhtiyaç Fonu raporlarının üretimini yönlendirmek ve hassas bilgilerin gizliliğini de sağlayarak sağlanan bilgilerin zamanında ve doğru olmasını sağlamak.
 • Tıbbi belgeler için doldurma sisteminin yerinde olduğundan emin olmak; Denetim ziyaretleri sırasında iç ve dış denetimlere yardımcı olmak; tavsiyelerini takip etmek.

 

İletişim ve Koordinasyon:

 • Program aktivitelerinin ve hedeflerin iletildiğinden emin olmak için Program Yöneticisi ile sık iletişim kurmak.
 • MSYD ekip üyeleri ile açık ve profesyonel ilişkileri sürdürmek, güçlü bir takım ruhu geliştirmek ve personelin pozisyonlarında başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için gözetim ve rehberlik sağlamak.
 • Lojistik, Finans ve diğer tüm MSYD ekip üyeleri ve ile düzenli ve etkili iletişimin sağlanması
 • Sağlık bölümü koordinasyon toplantılarına katılmak.

 

 • Tıbbi belgeler için doldurma sisteminin yerinde olduğundan emin olmak; Denetim ziyaretleri sırasında iç ve dış denetimlere yardımcı olmak; tavsiyelerini takip etmek.

 

 

Gerekli Nitelikler/Becerikler:

 • Türkiye'de çalışma izni olan yabancılar pozisyona başvurabilir.
 • Hemşirelik veya ilgili halk sağlığı alanlarında sağlık derecesi olmalıdır.
 • STK'larla insani ve kalkınma bağlamında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak; acil müdahale, çatışma / çatışma sonrası deneyimi.
 • İdeal olarak, Özel İhtiyaç Fonu'nu yöneten en az bir yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.
 • Verileri analiz edip yorumlayabilmeli ve program göstergelerine karşı performansı izleyebilmelidir
 • Anlatı yazabilmeli ve analitik yayımlı raporlar üretebilmelidir.
 • Yazılı ve sözlü İngilizce ve tercihen Arapça düzeyde akıcı olmalı.
 • • Microsoft Office'e özel MS-Excel ve MS-Word uzmanı olmalı
 • Saha, sahalarına seyahat edebilmeli
 • Mükemmel bir organizasyon becerisine ve dinamik bir ortamda birden fazla görevi yerine getirme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Çeşitli kişilik ve kültürlerle etkin çalışma becerisine sahip olmalı
 • Bütçelerin yönetimi ve zamanında, eksiksiz ve doğru raporlar hazırlama becerisi
 • Bilgisayar Bilgisi: Microsoft Office Programları, Excel, Word, Power Point.

 

Ek Sorumluluklar:

 • İlgili pozisyon sahibinden, kendi beceri ve deneyim düzeyleri ile uyumlu olarak zaman zaman insanî alanla ilgili iş ve işlemler için makuliyet düzeyinde ek görevleri yerine getirmesi istenebilir.

MSYD-ASRA

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.

Benzer İlanlar