Saha Çalışanı (Ankara) (Ref: OUT2020 –ANKARA-AR / OUT2020 –ANKARA-FAR)

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Ankara
Saha Çalışanı
Yüksek Lisans,Üniversite,Lise
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 967

Paylaş

İlan Detayları

 

Sözleşme türü: 

Tam Zamanlı

Süre:

Eylül 2020 (Uzatma opsiyonu bulunmaktadır)

Çalışma yeri:

Ankara

İstihdam edilecek kişi sayısı:

2

 

Proje hakkında: 

 

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda koruma hizmetlerine erişimlerinin güçlendirilmesi programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimlerindeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle yürütülmektedir.

 

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında 7 hizmet birimi İstanbul (x2), Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli, Yalova faaliyet göstermektedir.

 

Proje kapsamında, Ankara hizmet biriminde 1 (bir) kişi Arapça-Türkçe ve 1 (bir) kişi Farsça-Türkçe tercüman olmak üzere 2 (iki) kişi Saha Çalışanı olarak istihdam edilecektir.


 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

 

Saha çalışanının, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 6 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun doğrudan gözetimi altında, vardiyalı şekilde mülteci destek hattı çağrılarına yanıt vermesi beklenmektedir. 

 

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

 

Saha çalışanının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 

 • Hizmet birimi sorumlusuna karşı sorumlu olacak şekilde, bulunduğu ildeki kilit mülteci gruplara sahada ulaşmak,

 • Hedef kitlenin çalıştıkları ya da sosyalleştikleri alanlar ve mekanlara ulaşabilmek için bağlı bulunduğu hizmet birimi sorumlularıyla periyodik olarak ön hazırlık çalışması yapmak; bu kapsamda mekansal haritalama çalışması gerçekleştirmek,

 • Mekansal haritalama çalışmasını sürekli güncellemek ve bu konuda sorumlu olduğu hizmet birimi sorumlusunu (ve talep halinde) proje yöneticisini bilgilendirmek.

 • Türkiye’deki kilit mülteci  nüfustan yararlanıcılara hizmet birimlerinin var olan çalışmalarına dair bilgi vermek ve onları hizmet birimlerine yönlendirmek; cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, acil sağlık hizmeti ve danışmanlığı, güvenlik ve şiddet sonrası korunma mekanizmaları, psikososyal destek, hukuki danışmanlık, kayıt ile ilgili yönlendirme ve bilgi paylaşımı yapmak,

 • Proje kapsamında vardiyalı olarak mülteci destek hattı çağrılarına cevap vermek ve diğer hizmet birimlerinin hazırlayacağı takvimde destek hattı nöbeti tutmak, 

 • Bilgilendirme materyalleri dağıtmak da dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerle  mülteci ve sığınmacı grupların ihtiyaç duydukları hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak,

 • Danışanları ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirmek, onları bu süreçte fiilen desteklemek,

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,

 • Hizmet birimi çalışanlarının düzenleyeceği farkındalık yaratma faaliyetlerinin organizasyonuna  yararlanıcıların bilgilendirilmesi ve davet edilmesi gibi konularda destek vermek, 

 • Yararlanıcıların hizmet  birimi dışındaki hizmetlere yönlendirildikleri durumlarda, onlara eşlik emek ve tercüme konusunda destek olmak. 

 • Hizmet birimi içinde ihtiyaç duyulan durumlarda yazılı ve sözlü çeviri konusunda destek vermek, 

 • Proje kapsamında çalışan ilgili hizmet birimi sorumlusunun doğrudan süpervizyonu altında ve diğer birim çalışanlarıyla koordinasyon içerisinde hareket etmek, 

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörünün yönlendirmesi ve takibi altında yapmak,

 • Gerekli olan durumlarda ve bilgi ve becerisi çerçevesinde sosyal medya üzerinden gerçekleşen dış erişim çalışmalarına destek vermek,

 • Gerek duyulması halinde, anket ve saha araştırmalarına destek vermek

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

 

Asgari gereklilikler ve deneyim:

 

Eğitim   

En az lise mezuniyet derecesi olan,

Dil       

Arapça-Türkçe (1) ve Farsça-Türkçe (1)

Bilgisayar Becerisi  

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

Uyruk

TC vatandaşları veya Türkiye’de uluslararası koruma altında olan kişiler  (14 ay süreyle Türkiye’de ikamet edecek adaylar) 


Beceri ve ek yetkinlikler:

 

 • Daha önce uluslararası koruma altındaki kişilere yönelik gerçekleştirilen dış erişim çalışmalarına katılmış olmak veya bu çalışmalara destek olmuş olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV  alanlarında çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Esnek çalışma koşullarına uyum sağlamak.

 • Raporlama ve iş disiplini konusunda optimal düzeyde beceri ve hassasiyetlere sahip olmak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. 

 

Başvurunuzu yaparken lütfen aşağıda belirtilen konulara yönelik beceri/kapasite ya da - varsa - daha önceki deneyiminizden bahsetmenizi rica ederiz.

Çeviri (Yazılı ve Sözlü)

Dış Erişim

Sosyal medya koordinasyon

 

 

 

 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun, ARAPÇA için OUT2020 –ANKARA-AR, FARSÇA için OUT2020–ANKARA-FAR  konulu bir maille BAŞVUR butonuna tıkladıktan sonra görüntüleyebileceğiniz e-mail adresine gönderilmesi gereklidir. 

Başvuru için son tarih 15 Temmuz Çarşamba günüdür.

 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar