Saha Çalışanı (Ref: 2021/KRG/Mersin/SH)

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Mersin
Saha Çalışanı
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C1, Level 5, Upper Intermediate),Arapça (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2596

Paylaş

İlan Detayları

İLAN DETAYLARI

Sözleşme Türü: Tam Zamanlı

Çalışma Yeri: Mersin

Süre: 1 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 (Uzatılabilir)

Proje hakkında:

Özellikle kadınlar, kız çocukları ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) konusunda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimlerini güçlendirmeye yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Pozitif Yaşam Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında 7 hizmet birimi ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli ve Yalova’daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, Mersin hizmet birimine 1 Saha Çalışanı istihdam edilecektir.

Temel aktiviteler ve sorumluluklar:

Saha Çalışanı, çalıştığı hizmet birimi ve diğer hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun gözetimi altında tam zamanlı, ofis içinde (Covid-19 salgını nedeniyle zaman zaman uzaktan hizmet sunumu yöntemiyle) 09:00 - 18.00 saatleri arasında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır. 24 saat hizmet veren destek hattı çağrılarına yanıt vermek için vardiyalama yapılabilmektedir.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir.

Saha Çalışanı hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir. İlgili pozisyonun görev tanımı aşağıdaki gibidir:

•           Bulunduğu ildeki kilit mülteci gruplara sahada ulaşmak;

•           Hedef kitlenin çalıştıkları ya da sosyalleştikleri alanlar ve mekanlara ulaşabilmek için bağlı bulunduğu hizmet birimi sorumlularıyla periyodik olarak ön hazırlık çalışması yapmak ve bu kapsamda mekansal haritalama çalışması gerçekleştirmek;

•           Mekansal haritalama çalışmasını sürekli güncellemek ve bu konuda hizmet birimi sorumlusunu ve proje koordinatörünü bilgilendirmek;

•           Türkiye’deki kilit mülteci nüfustan yararlanıcılara hizmet birimlerinin var olan çalışmalarına dair bilgi vermek ve onları hizmet birimlerine yönlendirmek; cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, acil sağlık hizmeti ve danışmanlığı, güvenlik ve şiddet sonrası korunma mekanizmaları, psikososyal destek, hukuki danışmanlık ve kayıtla ilgili yönlendirme ve bilgi paylaşımı yapmak;

•           Proje kapsamında vardiyalı olarak 24 saat hizmet verecek destek hattı çağrılarına cevap vermek ve diğer hizmet birimlerinin hazırlayacağı takvimde destek hattı nöbeti tutmak;

•           Bilgilendirme materyalleri dağıtmak dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerle mülteci ve sığınmacı grupların ihtiyaç duydukları hizmetler ile ilgili bilgilendirilmelerini ve farkındalıklarının artırılmasını sağlamak;

•           Yararlanıcıları, ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan diğer STK’ler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirmek, onları bu süreçte fiilen desteklemek, onlara gerektiğinde eşlik etmek ve tercümanlık konusunda destek olmak;

•           Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak;

•           Hizmet birimi çalışanlarının düzenleyeceği farkındalık etkinlikleri hakkında yararlanıcıların bilgilendirilmesi ve davet edilmesi gibi konularda destek vermek;

•           Hizmet birimi içinde ihtiyaç duyulan durumlarda yazılı ve sözlü çeviri konusunda destek vermek;

•           Hizmet birimi sorumlusunun doğrudan izlemi altında ve diğer birim çalışanlarıyla koordinasyon içinde hareket etmek;

•           Raporlamalarını proje koordinatörünün yönlendirmesi ve takibi altında yapmak;

•           Gerekli olan durumlarda sosyal medya üzerinden gerçekleşen dış erişim çalışmalarına destek vermek;

•           Anket ve saha çalışmalarında görev almak;

•           Hizmet birimi yöneticisinin vereceği görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim  

En az ön lisans mezunu olmak.

Dil Becerisi

Çok iyi düzeyde, yazılı ve sözlü Arapça bilmek.

Deneyim 

Alanda en az 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak (staj süreleri hariç); LGBTI+ bireylerle, HIV’le yaşayan bireylerle veya seks işçiliği alanında çalışmış olmak.

Bilgisayar Becerisi 

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek.

İlave deneyim ve yetkinlikler:

  • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının saha çalışmalarının yürütüldüğü projelerde 3 yıl görev almış olmak ve STK alanında çalışma yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.
  • Daha önce LGBTI+ bireyler, HIV’le yaşayan bireyler ya da seks işçiliği alanında 3 yıl  çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
  • Daha önce TCDŞ ya da CSÜS alanında eğitim almış olmak veya çalışma deneyiminin olması tercih sebebidir.
  • Belirtilen şehirde ikamet etmek ya da edebilecek olmak.
  • Stresle baş etme becerisi yüksek olmak.
  • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.
  • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. E-Posta başlığına ilandaki referans kodunu yazarak, özgeçmişiniz ve Türkçe motivasyon mektubunuzla birlikte başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 14 Mayıs 2021 Cuma 18:00'dir.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle faaliyetler yürütme amacını taşır.

Benzer İlanlar