Saha Çalışanı (Ref: SAHA2021)

Pozitif Yaşam Derneği Denizli,Eskişehir,Mersin,İstanbul,Ankara,Yalova
Saha Çalışanı
Lise
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 6064

Paylaş

İlan Detayları

Proje hakkında: 

Özellikle kadınlar, kız çocuklar ve kilit mülteci gruplar olmak üzere en savunmasız mültecilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimi ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (SGBV) gibi konularda daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında Kilit Mülteci Grupların koruma hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmaya yönelik bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa İnsani Yardım Kurumu’nun finansal desteğiyle Ocak 2018 tarihinden itibaren yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kilit mülteci grupların hizmet sunumunda karşılaştıkları engellerin azaltılarak diğer temel hizmetlerin de dâhil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli, Yalova’da açılan 7 hizmet birimi ile Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Eskişehir, Denizli, Yalova ve Mersin hizmet birimlerinde görev alacak saha çalışanları işe alınacaktır. 

 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

Saha çalışanının, çalıştığı hizmet birimi ve diğer 6 hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun doğrudan gözetimi altında, vardiyalı şekilde mülteci destek hattı çağrılarına yanıt vermesi beklenmektedir. 

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Saha çalışanının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılıklarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Hizmet birimi sorumlusuna karşı sorumlu olacak şekilde, bulunduğu ildeki kilit mülteci gruplara sahada ulaşmak,

 • Hedef kitlenin çalıştıkları ya da sosyalleştikleri alanlar ve mekânlara ulaşabilmek için bağlı bulunduğu hizmet birimi sorumlularıyla periyodik olarak ön hazırlık çalışması yapmak; bu kapsamda mekansal haritalama çalışması gerçekleştirmek,

 • Mekansal haritalama çalışmasını sürekli güncellemek ve bu konuda sorumlu olduğu hizmet birimi sorumlusunu (ve talep halinde) proje yöneticisini bilgilendirmek.

 • Türkiye’deki kilit mülteci nüfustan yararlanıcılara hizmet birimlerinin var olan çalışmalarına dair bilgi vermek ve onları hizmet birimlerine yönlendirmek; cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, acil sağlık hizmeti ve danışmanlığı, güvenlik ve şiddet sonrası korunma mekanizmaları, psikososyal destek, hukuki danışmanlık, kayıt ile ilgili yönlendirme ve bilgi paylaşımı yapmak,

 • Proje kapsamında vardiyalı olarak mülteci destek hattı çağrılarına cevap vermek ve diğer hizmet birimlerinin hazırlayacağı takvimde destek hattı nöbeti tutmak, 

 • Bilgilendirme materyalleri dağıtmak da dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerle mülteci ve sığınmacı grupların ihtiyaç duydukları hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak,

 • Danışanları ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirmek, onları bu süreçte fiilen desteklemek,

 • Proje dâhilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,

 • Hizmet birimi çalışanlarının düzenleyeceği farkındalık yaratma faaliyetlerinin organizasyonuna yararlanıcıların bilgilendirilmesi ve davet edilmesi gibi konularda destek vermek, 

 • Yararlanıcıların hizmet birimi dışındaki hizmetlere yönlendirildikleri durumlarda, onlara eşlik emek ve tercüme konusunda destek olmak. 

 • Hizmet birimi içinde ihtiyaç duyulan durumlarda yazılı ve sözlü çeviri konusunda destek vermek, 

 • Proje kapsamında çalışan ilgili hizmet birimi sorumlusunun doğrudan süpervizyonu altında ve diğer birim çalışanlarıyla koordinasyon içerisinde hareket etmek, 

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörünün yönlendirmesi ve takibi altında yapmak,

 • Gerekli olan durumlarda ve bilgi ve becerisi çerçevesinde sosyal medya üzerinden gerçekleşen dış erişim çalışmalarına destek vermek,

 • Gerek duyulması halinde, anket ve saha araştırmalarına destek vermek

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

 

Asgari gereklilikler ve deneyim:

Eğitim: En az lise mezuniyet derecesi olan,

Dil: Arapça-Türkçe veya Farsça-Türkçe

Bilgisayar Becerisi: MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

Uyruk: TC vatandaşları veya Türkiye’de uluslararası koruma veya geçici koruma altında olan kişiler  (14 ay süreyle Türkiye’de ikamet edecek adaylar) 

 

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce uluslararası koruma altındaki kişilere yönelik gerçekleştirilen dış erişim çalışmalarına katılmış olmak veya bu çalışmalara destek olmuş olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce seks işçiliği, kadınlar, LGBTİ ve HIV alanlarında çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Esnek çalışma koşullarına uyum sağlamak.

 • Raporlama ve iş disiplini konusunda optimal düzeyde beceri ve hassasiyetlere sahip olmak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 

Başvurunuzu yaparken lütfen aşağıda belirtilen konulara yönelik beceri/kapasite ya da - varsa - daha önceki deneyiminizden bahsetmenizi rica ederiz.

Çeviri Yazılı:

Çeviri Sözlü:

Dış Erişim:

Sosyal Medya Koordinasyonu:

 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş,  güncel bir CV ile bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunun SAHA2021 – (Başvurulan şehir) konulu bir emaille ik@pozitifyasam.org adresine gönderilmesi gereklidir.  

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçileceğini önemle belirtiriz.

Pozitif Yaşam Derneği, proje kapsamında yürütücü ortakları adına da insan kaynakları yönetimi yapmakta ve işe alım süreçlerinde destek olmaktadır. Bu sebeple bazı şehirlerde istihdamı gerçekleşecek personel yürütücü ortağı olan Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nde istihdam edilebilir. İlana başvuran adaylar bu koşulu önceden kabul etmiş sayılırlar.

Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım  2021

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.

Benzer İlanlar