Saha Çalışanı

Pozitif Yaşam Derneği İzmir
Saha Çalışanı
Üniversite,Lise
Tam Zamanlı 1-3
Arapça (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 4432

Paylaş

İlan Detayları

SAHA ÇALIŞANI İŞ TANIMI

Kontrat Türü: Tam Zamanlı

Çalışma yeri: İzmir

Proje hakkında: 

TCDŞ'ye maruz kalmış ya da maruziyet riski olan mülteci erkek ve oğlan çocuklarının daha iyi koruma hizmetlerine erişimlerinin sağlanması programı kapsamında bir proje yürütülmektedir. Proje, Pozitif Yaşam Derneği ve UNFPA Türkiye ile birlikte ve Avrupa Birliği Sivil Destek ve İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle yürütülmektedir.

Proje, risk altındaki mültecilerin kendi hayati koruma gereksinimlerini karşılamalarını ve koruma hizmet mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Erkekler ve oğlan çocuklarının karşılaştıkları TCDŞ’nin etkilerini azaltalarak diğer temel hizmetlerin de dahil olduğu koruma hizmetlerine erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında açılacak olan 2 hizmet birimi ile İzmir ve Adana’daki mülteci ve sığınmacılar hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda 2 hizmet biriminden birinde görev alacak şekilde 2 saha çalışanı işe alınacaktır. 

Temel aktiviteler ve sorumluluklar: 

Saha çalışanı, çalıştığı hizmet birimi ve diğer hizmet birimi ile koordinasyon içerisinde, hizmet birimi sorumlusunun doğrudan gözetimi altında hizmet birimi bünyesinde çalışacaktır.

Görev ve sorumluluklarında tanımlanan niteliklere uygun hizmet sunumunu değerlendirmek üzere kurumsal ve mesleki izleme ve değerlendirme yapılabilir. 

Saha çalışanının hizmet sunumunda mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan, kültürler arası farklılarla çalışma ortamına uygun davranması beklenmektedir.

 • Hizmet birimi sorumlusuna karşı sorumlu olacak şekilde, bulunduğu ildeki Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ)e maruz kalma ve/veya TCDŞe maruz kalma riski bulunan erkek ve oğlan çocuğu mültecilere gruplara sahada ulaşmak,

 • Hedef kitlenin çalıştıkları ya da sosyalleştikleri alanlar ve mekanlara ulaşabilmek için bağlı bulunduğu hizmet birimi sorumlularıyla periyodik olarak ön hazırlık çalışması yapmak; bu kapsamda mekansal haritalama çalışması gerçekleştirmek,

 • Mekansal haritalama çalışmasını sürekli güncellemek ve bu konuda sorumlu olduğu hizmet birimi sorumlusunu (ve talep halinde) proje yöneticisini bilgilendirmek,

 • Türkiye’deki Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ)e maruz kalma ve/veya TCDŞe maruz kalma riski bulunan erkek ve oğlan çocuğu mültecilerehizmet birimlerinin var olan çalışmalarına dair bilgi vermek ve onları hizmet birimlerine yönlendirmek; cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, acil sağlık hizmeti ve danışmanlığı, güvenlik ve şiddet sonrası korunma mekanizmaları, psikososyal destek, hukuki danışmanlık, kayıt ile ilgili yönlendirme ve bilgi paylaşımı yapmak,

 • Bilgilendirme materyalleri dağıtmak da dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerle  mülteci ve sığınmacı grupların ihtiyaç duydukları hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak,

 • Danışanları ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirmek, onları bu süreçte fiilen desteklemek,

 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve katılım sağlamak,

 • Hizmet birimi çalışanlarının düzenleyeceği farkındalık yaratma faaliyetlerinin organizasyonuna yararlanıcıların bilgilendirilmesi ve davet edilmesi gibi konularda destek vermek, 

 • Yararlanıcıların hizmet birimi dışındaki hizmetlere yönlendirildikleri durumlarda, onlara eşlik emek ve tercüme konusunda destek olmak. 

 • Hizmet birimi içinde ihtiyaç duyulan durumlarda yazılı ve sözlü çeviri konusunda destek vermek, 

 • Proje kapsamında çalışan ilgili hizmet birimi sorumlusunun doğrudan süpervizyonu altında ve diğer birim çalışanlarıyla koordinasyon içerisinde hareket etmek, 

 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını proje koordinatörünün yönlendirmesi ve takibi altında yapmak,

 • Gerekli olan durumlarda ve bilgi ve becerisi çerçevesinde sosyal medya üzerinden gerçekleşen dış erişim çalışmalarına destek vermek,

 • Gerek duyulması halinde, anket ve saha araştırmalarına destek vermek

 • Hizmet birimi yöneticisinin vereceği ve görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek. 

Asgari gereklilikler ve deneyim:

 • Eğitim   

En az lise mezunu olması

 • Dil   

Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerine hakim olması (En az B1 seviyesinde, İngilizce temel raporlama yapabilecek düzeyde)

 • Bilgisayar Becerisi  

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

 • Uyruk

TC vatandaşları veya Türkiye’de uluslararası koruma altında olan kişiler 

Beceri ve ek yetkinlikler:

 • Daha önce uluslararası koruma altındaki kişilere yönelik gerçekleştirilen dış erişim çalışmalarına katılmış olmak veya bu çalışmalara destek olmuş olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce sivil toplum kuruluşlarının ilgili projelerinde görev almış ve STK çalışması yapma konusunda tecrübeli olmak tercih sebebidir.

 • Daha önce TCDŞ, erkekler, çocuklar ve HIV  alanlarında çalışma deneyimi tercih sebebidir. 

 • Belirtilen şehirde ikamet eden ya da edebilecek olan.

 • Seyahat ve vardiyalı çalışmaya sağlık durumunun uygun olduğunu kanıtlayabilecek olmak.

 • Raporlama ve iş disiplini konusunda optimal düzeyde beceri ve hassasiyetlere sahip olmak.

 • Stresle baş etme becerisi yüksek olan.

 • Ekip çalışması yapmaya müsait olmak.

 • Erkek adaylar başvurabilir.

 

Sadece kısa listeye seçilen adaylarla iletişime geçilecektir. 

Türkçe ya da İngilizce olarak eksiksiz doldurulmuş, en az 3 referans içeren,  güncel bir CV ile (maksimum 2 sayfa) bir sayfayı geçmeyecek motivasyon mektubunu ön yazı ile göndererek başvurabilirsiniz. Başvuru için son tarih 30 Haziran 2020 Salı 23.59.

Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan bireylerin eşit, adil ve ücretsiz tedavi hizmetlerine erişimlerini desteklemek, damgalama ve ayrımcılığın öznesi olmadan hayatın olağan akışına devam edebilmelerini sağlamak için farkındalık, savunuculuk ve destek hizmetleri veren bir sivil toplum örgütü.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar