Saha Eğitim Koordinatörü (Ref: TR2022-020)

Pikolo Derneği Hatay
Eğitim Koordinatörü
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2274

Paylaş

İlan Detayları

Saha Eğitim Koordinatörü (Ref: TR2022-020)

İlan No: TR2022-020

Pikolo Derneği 2014 yılında Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi’nde gönüllü olarak görev alan 12 öğretmen tarafından Ordu’da kurulmuştur. Pikolo Derneği uygulamasını yürüttüğü ve paydaşı olduğu projelerle çocuk işçiliğinin en kötü formlarıyla mücadele etmekte ve çalışma odağına gezici mevsimlik tarım işçi kadınları ve çocukları almaktadır.

Bu çerçevede Türkiye’nin farklı illerinde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla yürütülmekte olan projede Hatay ilinde görevlendirme üzere Saha Eğitim Koordinatörü takım arkadaşı aranmaktadır.

 Görev Tanımı
Saha aktivitelerinin sorunsuz ilerlemesinin sağlanması, proje sahalarının ziyaret edilmesi ve kurum ziyaretleri gerçekleştirilmesi, paydaşlarla koordinasyonun kurulması, raporlama akışının sağlanması, projenin yürütülmesi için yapılacak tüm faaliyetlerin idari işleyişini gerçekleştirilmesi ve bilgi ve belge yönetiminin takip edilmesi.

 Proje İçin Beklenen Sorumluluklar

 • Bulunduğu bölgedeki kamu ve yerel ortaklar için proje odak/irtibat ve bilgi noktası olarak hizmet vermek,
 • Proje hedeflerini anlamaları ve genel proje uygulamasına etkin bir şekilde katılmaları için kamu ve yerel ortakların farkındalığını arttırmak,
 • Projenin genel uygulama planına dayalı olarak eylem planları hazırlamak ve düzenli olarak izlenmek ve etkin uygulanmasını sağlamak,
 • Proje uygulamalarının kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sürecini desteklemek,
 • Proje ile uyumlu eğitim, kapasite geliştirme ve etkinlikler koordine etmek ve desteklemek ve bu süreçlerde ilgili iş birliklerini kurmak,
 • Proje faaliyetleri ve uygulamalarının ilerlemesini izlemek ve denetlemek ve düzenli olarak geribildirim paylaşmak,
 • Projeye yönelik potansiyel riskleri tespit etmek ve bildirmek,
 • Proje ile ilgili bireysel toplantılara, etkinliklere, odak grup toplantılarına katılım sağlamak,
 • Tüm proje dosyalarının, yazışmaların, fotokopilerin, fotoğrafların vb. muhafaza edilmesi dahil olmak üzere düzenli ofis işlerinin tamamlandığından emin olmak,
 • Proje uygulama ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde saha görevlileri ile birlikte hareket etmek ve koordine etmek,
 • Proje kapsamındaki çalışmalardan yararlanabilecek kişilerin tespitinin yapılmasını ve bu kişilerle görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 •  Sorumlu oldukları bölgede işveren politikalarının, standartlarının ve prosedürlerinin sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Bulunduğu bölgedeki hedef grubun ihtiyaçlarını değerlendirmek ve proje ile uyumlu ihtiyaçları karşılamak,
 • Program yöneticisi ve projeler koordinatörü ile yakın koordinasyon içinde, proje uygulamasını izlemek ve ilerleme hakkında ilgili birimlere/bölümlere geri bildirimde bulunmak,
 • Proje saha personelinin izinlerini ve devamsızlıklarını takip etmek,
 • Saha uygulama ve faaliyetlerini geliştirmek için Proje Sorumlusu ile koordinasyonu sağlamak,
 • Ekip ve bireysel performansı değerlendirmek ve gerekli geri bildirimlerde bulunmak,
 • Program yöneticisi ve projeler koordinatörü tarafından verilen diğer tüm görevleri yerine getirmek.

 

Aranan Özellikler

 • Eğitim bilimleri, Sosyal Hizmet, Psikoloji veya Sosyal Bilimler alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 • Sivil toplum alanında uluslararası kurumların fonladığı projelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • En az iki yıllık B Sınıfı ehliyete sahip olmak,
 • Kırılgan/dezavantajlı gruplarla çalışmış olmak,
 • Etkin planlama ve organizasyon becerilerine sahip olmak,
 • İleri seviyede Excel, Word, Powerpoint ve diğer Microsoft Office programları bilgisine sahip olmak,
 • Mevsimlik tarım işçisi aile çocuklarının eğitime erişimiyle ilgili deneyim sahibi olmak,
 • Çocuk gelişimi ve çocuk koruma temel anlayışına sahip olmak,
 • Güçlü sosyal ilişkilere ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Seyahat engelinin bulunmaması,
 • Yerel dillerden en az birini bilmek. 

 

Çalışma Yürütülecek Şehirler: Hatay

Süre: Min:5 ay – (Proje süresi ve performansa göre sözleşme yenilenebilir)

Başvuru yapan adaylardan sadece ön listeye giren adaylara geri dönüş yapılacaktır.

Ön listeye giren adaylardan koşullar için kanıtlayıcı doküman talep edilecektir.

 

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Pikolo Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

 

Pikolo Derneği

Pikolo Derneği 2014 yılında Ordu ilinde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesini kendine misyon edinmiş 12 eğitimcinin kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşudur.
2014 yılından bu yana topluma göre dezavantajlı durumda bulunan başta çocuk, kadın ve gençlerin dezavantajlarını ortadan kaldırmayı hedefe alarak çalışmalar sürdüren derneğimiz, çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işbirliklerinde yürütmektedir.
Mevsimlik tarım işçi ailelerinin çocuklarının okul terkinin önlenmesi ve eğitime devamlılıklarının sağlanması adına çocukların yaşadıkları şehirlerde başta öğretmenler olmak üzere bir çok aktörle farkındalık çalışmaları yürütmektedir.
Pikolo Derneği’nin saha deneyimleri ve uygulama gücü, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ile bundan sonraki süreçlerde de çocukların yüksek yararına çalışmalar sürdürülmeye devam edilecektir.

Benzer İlanlar