Saha Sorumlusu (Ref: REF0102)

YSYD Kırşehir,Karabük
Üniversite
Tam Zamanlı 1-3
İngilizce (C2, Level 6, Advanced)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2198

Paylaş

İlan Detayları

Saha Sorumlusu

Raporladığı kişi/ler: Proje Müdürü

 

 1. Görev Özeti

Saha Sorumlusu, bir MSYD projesi kapsamında açılan merkezin saha düzeyinde yönetilmesinden ve proje kapsamındaki sahalardan sorumlu olacaktır. Bu görevinin yanında Saha Sorumlusu genel olarak projenin kapsadığı sahanın bölgedeki/mahalledeki bireylerin, daha geniş düzeyde yerel ve ulusal otoritelerin kurum ve kuruluşların MSYD’nin proje aktiviteleri, insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Saha sorumlusu bölgedeki uygulayıcı ortaklar ve operasyonel meslektaşlara tavsiyelerde bulunabilmeli ve onlarla çalışabilmek için gerekli olgunluğa; güçlü organizasyon becerileri ve kendi önceliklerini belirleme özelliklerine sahip olmalı, yakın gözetimsiz çalışabilmelidir.

 

 1. Sorumluluklar ve Görevler

Kendisine devredilen yetki dâhilinde, Saha Sorumlusu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumludur:

 1. Ofis yönetimi:
 • Saha ofisinin kurulduğu ildeki ve mobil ekiplerin bulunduğu sahadaki tüm çalışmalarını yönetmek,
 • Proje müdürünün rehberliğinde, merkezde ve sahada çalışan personelin yönetilmesi, desteklenmesi, destek personelinin yardımıyla proje amaçlarına göre merkezin kurulması, proje amacına göre aktivitelerin hayata geçirilmesi ve merkezin ve sahaların tüm yönleriyle yönetilmesi,  
 • Ofiste çalışacak olan personelin işe alınmasına yardımcı olmak, çalışma alanını, görev ve sorumluluklarını tanıtmak,
 • Proje Müdürüne dönemsel raporları iletmek, fon veren kuruluşun gerekli gördüğü dokümantasyonların ofis çalışanları tarafından tutulduğundan emin olmak, 
 • Ofiste çalışan asistan ve mesleki-teknik yönetici/takım liderlerinden günlük, haftalık ve aylık yazılı ve detaylı rapor temin etmek, raporları derlemek ve Proje Müdürüne iletmek,
 • İlgili birimlerde çalışan asistan (vaka asistanı, çağrı merkezi asistanı, psikolog, geçim kaynakları asistanı,  psiko-sosyal destek çalışanı, vb.), mesleki-teknik yönetici/takım lideri (ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetleri sorumlusu, geçim kaynakları sorumlusu, koruma sorumlusu, hukuki danışman) arasında koordinasyonu sağlamak, iş planı yapmak, toplantılar organize etmek ve alınan kararları Proje Müdürüne iletmek,  
 • Sahada faaliyet gösteren diğer paydaş kurum ve kuruluşların haritasını çıkartmak, bu paydaşlarla iletişim kurmak,
 • Çalışanların performansını değerlendirmek ve danışanların memnuniyetini takip etmek üzere çalışmalara belirli aralıklarla eşlik etmek,
 • Odak grup toplantıları düzenlemek veya düzenleyen kolaylaştırıcılara eşlik etmek, çıktıları Proje Müdürüne raporlamak
 • Ofisin bulunduğu bölgede sosyal hasar görebilir mülteci ve yerel toplulukları etkileyecek sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve diğer sosyal haklara erişimlerde yaşanan yerel, bölgesel ve ülke çapındaki gelişmeler ve güçlükleri takip etmek,

 

 1. Satın Alım ve lojistik:
 • Satın alım sorumlusuna mal ve hizmet talebini adet, tür, renk, miktar yönleriyle detaylandırarak iletmek,
 • İlgili mal ve hizmetin tedariğinin sağlanması hususunu Finans Yöneticisi ve Proje Müdürünün onayına sunmak,
 • Talep edilen mal ve hizmetin eksiksiz bir şekilde tedarik edildiğinden emin olmak;
 • Talep edilen mal ve hizmetin amacına uygun, etkin ve israfa yol açmadan kullanıldığını takip etmek,  
 • Satın alım talep dokümanını satın alım birimine iletmek. 

 

 1. Finans:
 • Küçük harcama nakit kasasının yönetilmesi görevini yerine getirmek. Satın alım süreci beklenmeden acil olarak yapılması gereken harcamaların Proje Müdürünün bilgisi dâhilinde bu kasadan harcanması sağlamak,
 • Saha ofisine tahsis edilen araçların benzin, hijyen ve diğer ihtiyaçlarının küçük harcama nakit kasasından karşılanmasını sağlamak,
 • Saha ofisine tahsis edilen araçlarla seyahat edilmesi halinde ilgili kilometre, gidilen yer vb notlarının tutulması ve kayıtlarının finans birimine teslim edilmesi,
 • Kasadaki nakit bitmeden finans biriminden nakit para talebinde bulunması ve yapılan harcamaların, fiş, satın alım talep formu, nakit ödeme formu gibi evraklarının

 

 1. Gözlem Değerlendirme
 • MSYD Dilek, Şikâyet ve İstek prosedürünün etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, faydalanıcılar ve çalışanlardan gelen geri dönütlerin Gözlem Değerlendirme Sorumlusu, İnsan Kaynakları Birimi Sorumlusu ve Proje Müdürüne iletilmesini sağlamak,
 • Proje süresince tespit edilen yeni ihtiyaçlar, güçlükler, boşluklar, problemler, öğrenilen dersler ve iyi uygulamaları Proje Müdürü ile paylaşmak, 

 

 1. Bilgi Teknolojileri Yönetimi:  
 • Proje aktivitelerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde MSYD yazılım sistemlerine kaydedilmesi hususunda Bilgi Teknolojileri Sorumlusu ve Teknik-Mesleki Yöneticilerle iş birliği içinde çalışmak,
 • Saha ofisinde çalışan personelin e-posta, çağrı merkezi gibi iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanıldığına dair gerekli takibi yapmak, ihtiyaç halinde Bilgi Teknolojileri Sorumlusundan destek almak
 1. Gerekli Nitelikler/Beceriler:
 • TC vatandaşı olmak,
 • Üniversitelerin Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Uluslararası İlişkiler ve benzeri diğer ilgili alanlarından en az lisans derecesinde mezun olmak,  
 • Benzer alanlarda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 • Mülteciler, geri dönenler, zorla yerinden edilmiş gruplar ile ilgili benzer veya direkt tecrübe sahibi olmak avantajdır.
 • İnsani yardım alanında sivil toplum sektöründe çalışmış olmak ya da benzer bir tecrübeye sahip olmak avantajdır.
 • Akıcı bir şekilde Türkçe ve İngilizce iletişim kurabilmek, raporlama yapabilmek.
 • Farsça bilgisi tercih sebebidir.
 • Vaka yönetimi deneyimi ve prensiplerine hâkim olması tercih sebebidir,
 • Ekip çalışmasına bağlı, güçlü inisiyatif ve motivasyon sahibi,
 • Başkalarından öğrenmeye hevesli ve istekli,
 • Çok görevli çalışabilme ve sıkı teslim tarihleri içinde çeşitli taleplerle ile baş etme becerisi,
 • Çok etnikli, çok kültürlü ve çok disiplinli bir ortamda iyi çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme becerisi,
 • Güçlü problem çözme ve örgütsel becerilere sahip olma, Esnek ve duyarlı.
 • Seyahat engeli olmayan / aktif saha ziyaretleri yapabilecek
 • Bilgisayar ve bilgi teknolojisi okuryazarlığına sahip olmak (Özellikle Microsoft Office programları

Bilgisayar Becerileri: Microsoft Office, Excel, Word, Power Point.

 1. Ek Sorumluluklar:
 • İlgili pozisyon sahibinden, kendi beceri ve deneyim düzeyleri ile uyumlu olarak zaman zaman insanî alanla ilgili iş ve işlemler için makuliyet düzeyinde ek görevleri yerine getirmesi istenebilir.

YSYD

Yerel ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği (YSYD), bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur.
Diğer İlanlar

Benzer İlanlar