Satın Alma ve İdari İşler Yöneticisi (Ref: SAİYST0710)

REED Özel İstihdam Bürosu Limited Şirketi Ankara
Doktora,Yüksek Lisans,Üniversite
Sözleşmeli 4-9
İngilizce (B2, Level 4, Intermediate ),İngilizce (C1, Level 5, Upper Intermediate)
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 3085

Paylaş

İlan Detayları

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Proje No: P171471

Proje Adı: İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 2022 – 2025 (36 Ay) 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 07.10.2022

Son Başvuru Tarih ve Saati: 20.10.2022

Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”, ÇSGB, İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından uygulanacaktır.

Projenin temel amacı, GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’nde istihdam edilmek üzere bir Satın Alma ve İdari İşler Yöneticisi alınacaktır. Satın Alma ve İdari İşler Yöneticisi proje süresince 2022 – 2025 yılları arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir.

REED Özel İstihdam Bürosu LTD. ŞTİ. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından beklenen niteliklere istinaden uygun adayların tespit edilmesi noktasında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Aşağıda personelde aranacak nitelikler ve danışmanların görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Detayları ekte yer alan iş tanımındadır. İlan metninde ve iş tanımında uyuşmazlık olması halinde iş tanımı dikkate alınmalıdır.

Nitelikler ve Beceriler

 • Üniversite mezunu olmak (en az Lisans),
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilmek,
 • Tercihen en az 3 yıl deneyimli olmak,
 • SAP programına ileri düzeyde hâkim olmak,
 • Mevzuata hâkim olmak,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • MS Office ve Office 365 uygulamalarına iyi düzeyde hâkim olmak,
 • Ofis ekipmanlarını etkin kullanabilmek (faks, tarayıcı, yazıcı vb.),
 • Tercihen göçmenler ve diğer kırılgan gruplarla çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Tercihen Türk Kızılay veri tabanlarına yönelik deneyimli olmak,
 • İş takibi, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri güçlü olmak,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı çalışmak,
 • İletişim becerileri gelişmiş olmak,
 • Seyahat engeline sahip olmamak,

Görev ve Sorumlulukları

 • Satın Almada görevli personellerin hazırlamış olduğu tüm belgelerin kontrolünü sağlamak, onaylamak, eksiklikleri tamamlamak ve süreci yöneterek Kurum ve donör mevzuat ve usulüne uygun süreç yönetilmesini sağlamak,
 • Sorumlu personellere ve asistanlara bilgi paylaşımında bulunmak, yön vermek ve sürekli gelişimlerini sağlamak,
 • Teknik şartname, muayene ve diğer komisyonlarda görev almak ve istenen bilgiler hakkında düzenlenen belgelerin uygun hale getirilmesinde süreci yönetmek,
 • İstenilen raporların, bilgilerin ve diğer taleplerin alanı ile alakalı olarak istenildiği gibi sunumunu yaparak, zamanında teslimini sağlamak,
 • Satın alma planı yaparak plan dahilinde alımların sonuçlanmasını sağlamak,
 • Raporlamamalar için gerekli tüm bilgi ve belgelerin oluşmasını sağlamak, gerekli hallerde paylaşımını gerçekleştirmek,
 • Toplum Merkezlerinde Proje kapsamında gerçekleştirilen satın almaların limit üstü alımlarını yapmak, ihtiyacın belirlenmesini sağlamak ve TM'lerden gelecek belgeleri uygun bir şekilde temin etmek,
 • Toplum Merkezlerinin olası eksiklerini tespit etmek, tamamlanmasını sağlamak ve gerekli durumlarda ziyaret ederek bire bir çözüm üretmek,
 • Genel idari süreçlerin takip etmek ve yürütmek

Firmamız, Türkiye Kızılay Derneği çatısı altında çalışacak uygun personelleri, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel başvuruları, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygunluk gösteren adaylar aşağıda belirtilen iletişim bilgileri alanından başvurularını tamamlayabilir.

 

Personel seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen “DÜNYA BANKASI IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri)’ne uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.