Savunuculuk ve Saha Koordinatörü (Ref: Savunuculuk ve Saha Koordinatörü)

Denge ve Denetleme Ağı Ankara
Yüksek Lisans,Üniversite
Tam Zamanlı 4-9
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 1665

Paylaş

İlan Detayları

EKİBİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ, TAKIM ARKADAŞI ARIYORUZ

Denge ve Denetleme Ağı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile birlikte, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (Sida) mali desteği ile “Demokratik ve Aktif Vatandaşlığın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürüteceği çalışmaları için Ağ’ın profesyonel ekibinde yer alacak  Savunuculuk ve Saha Koordinatörü istihdam edecektir. Pozisyonun görev süresi 15 Mart 2024'e kadardır, bu sürenin alınan proje desteklerine paralel olarak uzatılması planlanmaktadır. Görev yeri Ankara’dır ve tam zamanlı(fulltime) olarak istihdam edilecektir. Pozisyonla ilgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan adayların 28 Nisan 2021 saat 17:00’ye kadar, özgeçmişlerini e-posta konu başlığına “Savunuculuk ve Saha Koordinatörü İş Başvurusu” yazarak, ik@birarada.org adresine göndermeleri  gerekmektedir.

Ünvan: Savunuculuk ve Saha Koordinatörü

Denge ve Denetleme Ağı, çeşitli görüş ve çalışma alanlarına sahip, farklı çevrelerden gelen 300’e yakın sivil toplum örgütünün oluşturduğu, Türkiye’de denge denetlemenin sağlanması için bir arada olan bir hareket. Bu hareketin en önemli işlerinden birisi savunuculuk çalışmalarının yürütülmesi ve sahanın güçlendirilmesi. Savunuculuk ve Saha Koordinatörü, yerel ve ulusal topluluk yapımızın sürdürülebilir olması ve güçlendirilmesi için çalışacak ve sesimize ses katacak.

İş Tanımı :

 • Savunuculuk birimini yönetmek; birimin strateji ve içerik geliştirme, planlama, uygulama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini yürütmek
 • Denge ve Denetleme Ağı’nın yerelleşme çalışmaları, reform grubu çalışmaları, topluluk oluşturma, katılım ve sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak
 • Bölgesel/yerel düzeyde yürütülecek bütün saha çalışmalarını (kampanya, eğitim, ziyaret, toplantı) planlamak, içerik oluşturmak, uygulamak ve ilgili birimlerle koordine etmek
 • Ulusal, bölgesel, yerel ve hub lardaki üye, paydaş ve topluluk ilişkilerini yürütmek,  güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Kampanya içeriklerinin ve planlarının oluşturulmasını sağlamak, yerelde ve ulusalda bütün savunuculuk süreçlerini koordine etmek
 • Eğitmenlerle iletişim sağlamak, eğitim modüllerinin oluşturulmasına destek olmak, eğitim süreçlerini ilgili birimlerle koordine etmek
 • Denge ve Denetleme Ağı yapı aktörleri ve yereldeki ilgili tüm taraflarla düzenli olarak iletişim içinde olmak, çalışmaların düzenli ve koordine içinde yapılmasını sağlamak
 • İllerdeki ve ulusaldaki karar vericiler, yerel medya ve bütün diğer paydaşlar ile ilişkileri güçlendirmek
 • Ağın ilgili grupları ve yerel koordinatörleri toplantılarının içeriklerini oluşturmak, yürütmek ve kolaylaştırmak
 • Bölgesel/yerel toplantıların ve bütün faaliyetlerin organizasyon sürecine destek olmak (lojistik, faaliyet bütçeleri, veri kaydı, raporlama)
 • Savunuculuk biriminin yıllık bütçesini yönetmek
 • Savunuculuk birimi ile çalışacak uzman ve danışman ilişkilerini yürütmek
 • Düzenli olarak analiz ve etki raporları hazırlamak
 • Diğer birimlerle ve ağ aktörleri ile etkin koordinasyon ve iletişim sağlamak
 • Tercihen ihtiyaç duyulan çalışmalara göre fon geliştirebilecek birikime sahip olmak

Aranan Özellikler

 • Tercihen Sosyal Bilimler alanında, en az 4 yıllık lisans derecesi sahibi olmak
 • Sivil toplum alanında ve tercihen sahada ve gönüllü yönetiminde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
 • Yerel/ulusal siyasi gündeme hakim olmak ve gelişmeleri analiz etme becerisi taşımak
 • Çok iyi derecede iletişim, sunum ve raporlama becerilerine sahip olmak (yazılı, sözlü, kültürler arası)
 • Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş/ideolojilere sahip Ağ üyeleri, paydaşları ve teknik birim çalışanları ile uyum içinde, etkin çalışabilmek
 • Farklı işleri bir arada yürütebilme becerisine sahip olmak ve zamanında tamamlamak
 • Yaratıcı fikirler üretmeye ve geliştirmeye açık olmak
 • İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Takım çalışmasına ve birim yönetmeye uygun olmak
 • Seyahat engeli bulunmamak, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

Denge ve Denetleme Ağı

Denge ve Denetleme Ağı,toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal ve yerel 300’e yakın sivil toplum örgütünün yanı sıra on binlerce destekçiyle takipçinin,katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir hareket.
Hepimiz farklı yaklaşımlara sahibiz,farklı siyasi partileri destekliyoruz ancak çalışmalarımızda daima demokrasinin tarafındayız.Ortak noktamız,özgürlük,eşitlik,istikrar,adalet,refah ve barışın garanti altına alınması için güçlü bir denge ve denetlemenin şart olduğunu düşünmemiz.
Denge ve Denetleme Ağı,izleme,politika üretimi,kamuoyu oluşturma ve savunuculuk yöntemlerini kullanarak,Türkiye’nin demokratikleşmesinde vazgeçilmez olan denge denetleme sisteminin güçlendirilmesine katkı sunmak için çabalıyor.
Ağımızın bu hedef doğrultusundaki öncelikleri,vatandaşların bilinçli karar vermelerine katkı sağlamak için güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek ile aktif vatandaşlık bilincinin yerleşmesi için çalışmalar yürütmek.

Benzer İlanlar