Sekreter (Ref: Şanlıurfa2023-02)

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Şanlıurfa
Ofis Sekreteri
Üniversite
Tam Zamanlı
Bu ilan yayından kaldırılmış Görüntülenme : 2532

Paylaş

İlan Detayları

GÖREV TANIMI

Görev Yeri: Şanlıurfa, Türkiye

Görev tanımı: Sekreter

Referans Numarası: Şanlıurfa2023-02

Proje adı: Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin, Statü Sahipleri ve Geçici Koruma Yararlanıcılarının Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi

 

Görev süresi: 11 ay(uzatılabilir)

 

Başvuruların 20 Ocak 2023 tarihine kadar utba@barobirlik.org.tr adresine başvuruya ek olarak sunulması gereken zorunlu belgeler ile referans numarası belirtilerek ulaştırılması gerekmektedir.

 

Yalnızca kısa listeye alınan adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

1. Arka Plan

 

Hâlihazırda ülkemizde, 3.7 milyonu aşkın Suriye’den gelen geçici koruma altındaki kişi ve 350.000’i aşkın farklı ülkelerden gelen uluslararası koruma başvuru sahibi ve statü sahibi kişi hayatını idame ettirmektedir. Kendilerine tanınan farklı hukuki statülerle Türkiye’de koruma arayan yüksek sayıdaki söz konusu grup, gündelik hayatta farklı hukuki sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu kişiler geri gönderme gibi kişinin yaşam hakkını doğrudan etkileyebilecek nitelikte kararlardan; boşanma, aile içi şiddet, iş kazaları vb. hukuki uyuşmazlıklara taraf olabilmektedir. Çoğu maddi imkânsızlık içerisindeki bu kişilerin, adalete erişimlerinde destek almaları önem teşkil etmektedir.

 

“Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin, Statü Sahipleri ve Geçici Koruma Yararlanıcılarının Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi” ile herhangi bir hukuki uyuşmazlığa taraf olan uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin nitelikli hukuki yardıma erişimlerinin sağlanmasını hedeflemektedir.

 

Proje kapsamında, 2 temel bileşende faaliyetler sürdürülecek olup, II. bileşen altında:

 

““Türkiye Barolar Birliği ve UNHCR’ın işbirliğinde Şanlıurfa ilinde bir model olarak kurulan Şanlıurfa Hukuk Kliniği ile uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin mesleki etik denetimi altında gerçekleştirilerek doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimleri sağlanmaktadır. Şanlıurfa Hukuk Kliniği vasıtasıyla farkındalık arttırma faaliyetleri, içtihat oluşturabilecek davalarda hukuki temsil hizmetleri, savunuculuk faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.

Bu faaliyet sonunda Şanlıurfa ilinde hedef kitlenin adli yardıma başvuru sayısının ve adli yardımdan faydalanma oranının artması, daha nitelikli hukuki yardıma erişmesi, sistemin işlemesinde büyük bir sorun oluşturan iletişim (tercüme) sorunlarının çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.”

 

 

2. Amaç

 

Bu pozisyonun amacı; proje sonuçlarına ulaşılabilmesi adına, Şanlıurfa Hukuk Kliniği vasıtasıyla uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasına destek olmaktır.

 

3. Sekreterin Sorumlulukları

 

Sekreter aşağıda sıralanan işlerden sorumlu olacaktır:

 

 • Kliniğe gelen ihtiyaç sahiplerini karşılamak ve klinik avukatlarına ve/veya psikoloğa yönlendirmek
 • Kliniğe gelen ihtiyaç sahiplerinin kayıtlarını tutmak ve klinikten sorumlu avukata iletmek
 • Projenin uygulanmasına ilişkin TBB ile iletişim ve işbirliği içinde olmak
 • Gerekli organizasyonel işleri yapmak
 • Gerekli diğer görevleri ifa etmek

 

4. Görev Süresi

 

Görev süresi 11 ay olup(uzatılabilir), 1 Şubat 2023 tarihinde göreve başlanılması öngörülmektedir.

 

5. Kurumsal Çerçeve

 

Sekreterin fiziksel çalışma alanı, Proje kapsamında faaliyet gösteren Şanlıurfa Hukuk Kliniği olacaktır. Sekreter, sorumlu avukata ve TBB’ye rapor verecek ve diğer klinik ve proje personeli ile yakın koordinasyon ve işbirliği içinde çalışacaktır. Göreve alınacak kişi TBB ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayacak olup, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi bünyesinde görev alacaktır.

 

6. Aranan Nitelikler

 

 • Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak
 • Dosyalama becerilerine sahip olmak
 • Arapça veya Farsça bilmek tercih sebebidir
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

 

Notlar:

 • Stajlar iş deneyimi sayılmamaktadır.  
 • Zorunlu askerlik hizmeti iş deneyimi sayılmamaktadır.
 • Lisans eğitimi öncesinde edinilmiş deneyimler iş deneyimi sayılmamaktadır.

 

7. Başvuruya Ek Olarak Sunulması Zorunlu Belgeler

 

 • İlgili pozisyon için neden uygun olunduğunu açıklayan bir sayfalık niyet mektubu
 • İlgili iş deneyimleri ve en az 2 referans içeren özgeçmiş 

 

8. Değerlendirme

 

İş tanımında yer alan asgari gereklilikleri karşılayan adaylar kısa listeye alınacaktır. Kısa listeye alınan adaylar mülakata davet edilecektir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.
Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Benzer İlanlar